IEF 21107
25 november 2022
Uitspraak

NRC hoeft artikel niet te rectificeren

 
IEF 21106
25 november 2022
Uitspraak

Belgische domeinnaam moet aan Marktplaats worden overgedragen

 
IEF 21060
24 november 2022
Artikel

Jurisprudentielunch octrooirecht met update UPC op 30 november

 
IEF 21107

Uitspraak ingezonden door Lotte Oranje, Kennedy Van der Laan.

NRC hoeft artikel niet te rectificeren

Rechtbank Amsterdam 18 nov 2022, IEF 21107; ECLI:NL:RBAMS:2022:6753 (Taxeco Adviseurs tegen NRC Media), https://ie-forum.nl/artikelen/nrc-hoeft-artikel-niet-te-rectificeren

Vzr. Rechtbank Amsterdam 18 november 2022, IEF 21107; ECLI:NL:RBAMS:2022:6753 (Taxeco Adviseurs tegen NRC Media) NRC heeft op haar website een journalistiek artikel gepubliceerd over twee adviseurs van de onderneming Taxeco adviseurs. Eisers vorderen veroordeling van NRC tot het plaatsen van een rectificatie. De voorzieningenrechter oordeelt onder meer dat toewijzing van die vordering een beperking zou vormen van het in artikel 10 lid 1 EVRM  vastgelegde recht op vrijheid van meningsuiting. Het journalsitieke artikel draagt bij aan een publiek debat van algemeen belang; Als publieke figuren hebben eisers meer kritiek te dulden dan een ander willekeurig persoon; Beweringen in het journalistieke artikel hebben voldoende steun in de feiten. De gevraagde voorzieningen worden geweigerd.

IEF 21106

Uitspraak ingezonden door Karim Abass, Jurre Reus en Nina Scholten, Houthoff.

Belgische domeinnaam moet aan Marktplaats worden overgedragen

24 nov 2022, IEF 21106; (Marktplaatsbelgië.be), https://ie-forum.nl/artikelen/belgische-domeinnaam-moet-aan-marktplaats-worden-overgedragen

Cepani 24 november 2022, IEF 21106, IEFbe 3583; 444173 (Marktplaatsbelgië.be) Beslissing van de Derde Beslisser in een domeinnaamgeschil over de domeinnaam Marktplaatsbelgie.be. Geoordeeld wordt onder meer dat de domeinnaam zodanig overeenstemt met het merk MARKTPLAATS dat er verwarring kan ontstaan. Ook kan de domeinnaamhouder rechten of legitieme belangen op de domeinnaam laten gelden. Daarnaast heeft de klager voldoende aannemelijk gemaakt dat de domeinnaamhouder de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd. De domeinnaam moet aan Marktplaats worden overgedragen.
Zie ook de vrijwel gelijktijdig ingediende klacht over Marktplaatsnederland.nl [IEF 21051].

IEF 21060

Jurisprudentielunch octrooirecht met update UPC op 30 november

Alle uitspraken weer op een rijtje: Schuif aan tijdens de jaarlijkse jurisprudentie update van Willem Hoyng en Bart van den Broek op woensdag 30 november! Na de lunch nemen we u mee in alle recente rechtspraak en bent u na drie uur weer volledig op de hoogte. We hebben deze keer het programma uitgebreid met een extra onderdeel, namelijk een update UPC! Hierin zulln de de meest recente en interessante ontwikkelingen van het Unified Patent Court besproken worden. Verneem de laatste berichten uit eerste hand en begin de laatste maand van het jaar goed! 

Enkele uitspraken die zullen worden besproken:
De dood van de equivalentie? (Tinus/Koopman (IEF 20978))
Status crossborder (o.a. Longi/Hanwha (IEF 20692) en Boston/Cook (IEF 20766))
Onrechtmatige daad voor verlening (Novartis/Mylan (IEF 20873));
Plausibiliteit (BMS/Sandoz (IEF 20705) en Novartis/Mylan (IEF 21054))

IEF 21104

Prejudiciële vragen over aansprakelijkheid hostdienst

HvJ EU 23 aug 2022, IEF 21104; (IFPI Tsjechië), https://ie-forum.nl/artikelen/prejudiciele-vragen-over-aansprakelijkheid-hostdienst

Vrchní soud v Praze (Tsjechië) 23 augustus 2022, IEF 21104, IEFbe 3581; C-470/22 (IFPI Tsjechië) Prejudiciële vragen. Via MinBuza. Cassatie, gesteld door de Vrchní soud v Praze (Hooggerechtshof van Tsjechië). IFPI Tsjechië vertegenwoordigt de rechten van de Tsjechische muziekindustrie. De diensten van verweersters stellen eindgebruikers in staat om bestanden te uploaden, te zoeken en te downloaden. Op hun sites kunnen de bestanden van nationale en internationale artiesten die door IFPI Tsjechië worden vertegenwoordigd, worden gedownload. In haar verzoekschrift vordert IFPI Tsjecië bescherming tegen de vermeende oneerlijke mededinging van verweersters, die niet alleen mogelijkheden voor de opslag van bestanden, maar ook een zoekmachinedienst op hun websites aanbieden, waarbij zij hun gebruikers door middel van financiële vergoedingen aanmoedigen om bestanden te uploaden die onwettige inhoud bevatten en een inbreuk vormen op het intellectuele-eigendomsrecht van artiesten. 

IEF 21103

Jong IE-pubquiz 2022 – nog maar 14 plekken over

Ha mede Jong IE-er,
Wil jij graag meedoen met de Jong IE-pubquiz op 8 december, maar heb je je nog niet ingeschreven? Wees er dan snel bij! Er zijn momenteel nog maar 14 plekken over, dus schrijf je met je team in voordat de inschrijving sluit. Vol = vol! Had je ons vorige bericht over het hoofd gezien? Hieronder dan nog eens de details:

Ja, ik wil! En nu?
In verband met de organisatie vraag ik je om uiterlijk maandag 28 november door te geven of je bij dit feest aanwezig bent. Wij gaan om 18 uur ook bij Café Lust wat eten.

IEF 21102

Pharmathen maakt inbreuk op octrooi Novartis

Hof Den Haag 15 nov 2022, IEF 21102; ECLI:NL:GHDHA:2022:2327 (Pharmathen tegen Novartis), https://ie-forum.nl/artikelen/pharmathen-maakt-inbreuk-op-octrooi-novartis

Hof Den Haag 15 november 2022, IEF 21102, LS&R 2132; ECLI:NL:GHDHA:2022:2327 (Pharmathen tegen Novartis) Zie [IEF 20858]. Novartis meent dat Pharmathen met het produceren van haar octreotide LAR-producten inbreuk maakt op het octrooi van Novartis. De voorzieningenrechter heeft Novartis' vordering om Pharmathen te verbieden inbreuk te maken op het octrooi van Novartis toegewezen voor alle landen waar het octrooi van Novartis van kracht is. Pharmathen is tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan. Het hoger beroep van Pharmathen faalt grotendeels. Het hof is met de voorzieningenrechter van oordeel dat Pharmathen inbreuk maakt op EP 519. Er is geen sprake van een letterlijke inbreuk, maar wel sprake van inbreuk door equivalentie omdat aan alle vier de voorwaarden uit hof Den Haag Eli Lilly/ Fresenius; permetrexed wordt voldaan. Alleen het door de voorzieningenrechter toegewezen verbod op onrechtmatig handelen en het toegewezen bevel tot het instrueren van Pharmathen Griekenland voor zover betrekking hebbend op het Griekse deel van EP 519 worden door het hof vernietigd en opnieuw rechtdoende alsnog afgewezen.

IEF 21101

Internet Scriptieprijs

Brinkhof organiseert ook dit jaar weer de Internet Scriptieprijs voor de beste juridische masterscriptie op het gebied van internet en recht. De winnende scriptie wordt beloond met een geldbedrag van € 2.000,- en online gepubliceerd.

Meedoen? Stuur je scriptie uiterlijk 1 juni 2023 naar scriptieprijs@brinkhof.com, vergezeld van een kopie van het cijferbriefje. De prijsuitreiking vindt in het najaar van 2023 plaats op een nader aan te kondigen juridisch symposium op het kantoor van Brinkhof in Amsterdam. Op dat symposium lichten de finalisten hun scriptie kort toe, waarna de jury een winnaar kiest.

IEF 21100

Uitspraak ingezonden door Jorn Torenbosch, Universiteit Utrecht en KLOS c.s.

HvJ EU: Harman International Industries

HvJ EU 17 nov 2022, IEF 21100; ECLI:EU:C:2022:895 (Harman International Industries), https://ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-harman-international-industries

HvJ EU 17 november 2022, IEF 21100, IEFbe 3579; C‑175/21, ECLI:EU:C:2022:895 (Harman International Industries) Zie [IEF 20826]. Harman produceert audiovisuele apparatuur, waaronder luidsprekers, hoofdtelefoons en audiosystemen. Zij heeft met een distributeur een overeenkomst gesloten voor de verkoop op het Poolse grondgebied van haar waren die zijn voorzien van de Uniemerken JBL en HARMAN, waarvan zij houder is. AB verkoopt op de Poolse markt waren van Harman die zij kocht van een andere leverancier dan de door Harman voor die markt erkende distributeur. Harman heeft bij de Sąd Okręgowy w Warszawie (rechter in eerste aanleg Warschau, Polen), de verwijzende rechter, een vordering ingesteld tot staking van de inbreuk op de rechten die zij aan haar merken ontleende. Volgens de verwijzende rechter bestaat het risico dat de rechterlijke bescherming van het vrije verkeer van goederen wordt beperkt als gevolg van de Poolse rechterlijke praktijk inzake de formulering van het dictum van beslissingen waarbij een inbreuk wordt vastgesteld. 

IEF 21093

Nationaal Reclamerechtcongres op 15 december

Binnenkort gaan we alweer van start met het Nationaal Reclamerechtcongres, op donderdag 15 december in Hotel Jakarta te Amsterdam. Ook dit jaar hebben Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) en Willem Leppink (Ploum) een bijzonder en inspirerend programma voorbereid, met in de ochtend het jaarlijkse Jurisprudentie overzicht 'hot topics & greatest hits' van Ebba Hoogenraad, de jaarlijkse terug- en vooruitblik door Anne Jel Hoelen van de ACM èn een update van de Reclame Code Commissie.

IEF 21099

HvJ EU: Bayer Intellectual Property

HvJ EU 17 nov 2022, IEF 21099; ECLI:EU:C:2022:892 (Bayer Intellectual Property), https://ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-bayer-intellectual-property

HvJ EU 17 november 2022, IEF 21099, LS&R 2131, IEFbe 3578; C‑204/20, ECLI:EU:C:2022:892 (Bayer Intellectual Property) Via MinBuza: Verzoekster is houdster van het Duitse merk ANDROCUR en maakt deel uit van de Bayer-groep. ANDROCUR is een geneesmiddel dat onder meer in Duitsland wordt verhandeld. Oorspronkelijk was het merk op 2 november 1956 ingeschreven op naam van Schering Aktiengesellschaft. Na verschillende wijzigingen van de naam van deze vennootschap werd het merk in 2012 overgedragen aan verzoekster. Verweerster is de grootste Duitse geneesmiddelenimporteur. Bij brief van 28 januari 2019 heeft zij verzoekster ervan in kennis gesteld dat zij het geneesmiddel ANDROCUR in verpakkingen met een inhoud van 50 tabletten zou invoeren uit Nederland en in Duitsland zou distribueren in verpakkingen met een inhoud van 50 of 100 tabletten.