DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op woensdag 24 mei 2023
IEF 21440
Hof Amsterdam ||
23 mei 2023
Hof Amsterdam 23 mei 2023, IEF 21440; ECLI:NL:GHAMS:2023:1139 (Baudet tegen CIDI), https://ie-forum.nl/artikelen/hof-oordeelt-gebod-voor-thierry-baudet-blijft-van-kracht

Uitspraak ingezonden door: Jacqueline Schaap, Visser, Schaap & Kreijger

Hof oordeelt: gebod voor Thierry Baudet blijft van kracht

Gerechtshof Amsterdam 23 mei 2023, IEF 21440; ECLI:NL:GHAMS:2023:1139 (Baudet tegen CIDI) Het gerechtshof heeft een eerder vonnis van de voorzieningenrechter bekrachtigd in een zaak omtrent de vrijheid van meningsuiting. Thierry Baudet had ten tijde van de corona-maatregelen eind 2021 berichten en afbeeldingen op social media geplaatst. De voorzieningenrechter had Baudet een gebod opgelegd ten aanzien van deze berichten. De geïntimeerden in deze zaak zijn onder andere Holocaustoverlevenden.

De zaak draaide om verschillende berichten die Baudet op Twitter plaatste. In deze berichten vergeleek hij de situatie van ongevaccineerde mensen met die van de Joden tijdens de Holocaust. Hij suggereerde dat ongevaccineerden de nieuwe Joden waren en degenen die hen uitsluiten de nieuwe nazi's en NSB'ers.

Het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) en enkele Holocaustoverlevenden stapten naar de rechter en eisten dat Baudet deze uitingen zou verwijderen en niet zou herhalen. De voorzieningenrechter gaf hen gelijk en legde Baudet een gebod op. Tegen dit vonnis is Baudet in hoger beroep gegaan.

Het gerechtshof erkent allereerst dat politici een hoge mate van bescherming genieten ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting bij deelname aan het publieke debat. Deze grens is echter in dit geval overschreden. Het hof oordeelt dat de rechten van de overlevenden en nabestaanden van de Holocaust in dit geval zwaarder wegen dan de vrijheid van meningsuiting van Baudet. Het hof vervolgt dat het menselijk leed van de Joden tijdens de Holocaust onnodig grievend en onrechtmatig is gebruikt. De opgelegde geboden van de voorzieningenrechter strekken bovendien niet verder dan het beschermen van de rechten van de overlevenden en nabestaanden.

Het hof bekrachtigt het oordeel van de voorzieningenrechter. Baudet behoudt de mogelijkheid om deel te nemen aan het maatschappelijk debat over de coronamaatregelen, maar wordt beperkt in zijn vergelijking met de Holocaust.

4.23 Het hof volgt de voorzieningenrechter in de feitelijke constatering dat het lot van ongevaccineerden onder de coronamaatregelen niet op één lijn is te stellen met het lot van Joden gedurende de Holocaust. Het behoeft geen betoog dat de tijdelijke en gedeeltelijke beperking van bewegingsvrijheid en maatschappelijke deelname niet in verhouding staat tot algehele uitsluiting en uiteindelijk genocide. Ook is er een verschil tussen het enkel naar afkomst onderscheiden van een bevolkingsgroep, en het maken van verschillende regels voor gevaccineerden en degenen die (meestal) uit vrije wil ongevaccineerd blijven, gestoeld op een – weliswaar omstreden maar wel, op dat moment, maatschappelijk breed aanvaard – risico voor de volksgezondheid. De coronamaatregelen zijn tenslotte ingevoerd bij wet en op democratische wijze tot stand gekomen, tegenover de Holocaust die is bedacht en uitgevoerd door een verwerpelijk totalitair regime. Een en ander speelt wel degelijk een rol bij de beoordeling van dit geschil.

4.24 Gelet op het voorgaande faalt grief B in al zijn onderdelen. Er is voldoende grond voor toewijzing van de vordering zoals de rechtbank heeft gedaan. Het komt erop neer dat Baudet zonder feitelijke grond de positie van ongevaccineerden heeft vergeleken met de positie van Joden tijdens de Holocaust. Dat leidt tot het bagatelliseren van de Holocaust en levert daarmee een inbreuk op op de rechten van de overlevenden van de Holocaust en de nabestaanden van de slachtoffers daarvan. Het is bovendien voldoende aannemelijk dat de uitlatingen hebben geleid tot de verspreiding van antisemitische uitlatingen op het internet hetgeen maatschappelijk ongewenst is en tot een verdere krenking heeft geleid. Er is daarmee voldoende grond om in dit geval de rechten van de overlevenden en nabestaanden te laten prevaleren boven de vrijheid van meningsuiting van Baudet.

4.25 De opgelegde geboden en verboden strekken niet verder dan het doel daarvan, namelijk het beschermen van de rechten van CIDI c.s. Buiten de geboden en verboden heeft Baudet nog alle mogelijkheden (gehad) om aan het maatschappelijk debat over de coronamaatregelen deel te nemen. Hij is slechts beperkt in zijn vergelijking met de Holocaust.