Over IE-Forum

IE-Forum.nl ontsluit op onafhankelijke wijze zo veel mogelijk relevante IE-informatie voor de Nederlandse praktijk. U kunt uw IE-informatie insturen naar: redactie@ie-forum.nl. De redactie maakt regelmatig samenvattingen en commentaren. Alle stukken worden op persoonlijke titel geschreven.

De kernredactie en de redactie staan voor de kwaliteit en zien erop toe dat IE-Forum.nl neutraal blijft: niet verbonden aan of afhankelijk van een kantoor of organisatie. IE-Forum.nl is een open platform, voor iedereen toegankelijk. Bent u jurist en schrijft u graag? We komen graag met u in contact.

IE-Forum.nl: uw kennis online!

Nieuwsbrief
In de gratis nieuwsbrief vindt u de jurisprudentie van de afgelopen week op IE-Forum. Handig voor jurisprudentielunches en als u zelf besprekingen voorbereidt.

Meld u hier aan voor de gratis nieuwsbrief van IE Forum.

Altijd op de hoogte? Meld u ook aan voor één van onze andere gratis nieuwsbrieven:

Kernredactie
Frank Eijsvogels (HOYNG ROKH MONEGIER)
Evert van Gelderen (Clairfort)
Frits Gerritzen (Allen & Overy)
Hidde Koenraad (Boekx)
Martijn Schok (NVPI)

Redactie
Thijs van Aerde (Houthoff)
Lotte Anemaet (VU Amsterdam)
Laura Bonnes (Philips)
Marco Box (V.O.)
Hein-Piet van Boxel (Novagraaf)
Roderick Chalmers (AKD)
Nadiya Disveld (BRight Advocaten)
Marjolein Driessen (Legaltree)
Laura Fresco (HOYNG ROKH MONEGIER)
Alphons Geerlings (de Merkplaats)
Laurens Buijtelaar (Bird & Bird)
Bart Jansen (Corbion)
Douwe Linders (SOLV)
Sophie van Loon (Kennedy Van der Laan)
Elise Menkhorst (Clairfort)
Cees Mulder (Universiteit Maastricht)
Marieke Poulie (MSD Nederland)
Rutger van Rompaey (Buma/Stemra)
Nanda Ruyters (BRight advocaten)
Richella Soetens (Johnson & Johnson)
Ewoud Swart (ABN Amro)
Eliëtte Vaal (The Data Lawyers)
Tomas Westenbroek (BBIE / Universiteit van Amsterdam)
Claudia Zeri (Coupry)

Raad van Advies
Prof. mr. J.J. Brinkhof (UU)
Prof. mr. M. de Cock Buning (UU)
Prof. mr. T. Cohen Jehoram (EUR)
Prof. mr. dr. P.G.F.A. Geerts (RUG)
Prof. mr. C.E.F.M. Gielen (RUG)
Prof. mr. F.W. Grosheide (UU)
Prof. mr. W.A. Hoyng (Tilburg University)
Jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper (Hoge Raad)
Prof. mr. A.W.J. Kamperman Sanders (UM)
Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen (VU)
Mr. E.J. Numann (Hoge Raad)
Prof. dr. G. van Overwalle (KU Leuven)
Prof. mr. A.A. Quaedvlieg (RU)
Prof. dr. M.R.F. Senftleben (UvA)
Prof. mr. J.H. Spoor (VU)
Prof. mr. D.W.F. Verkade (UvA)
Prof. mr. D.J.G. Visser (UL)

Eindredacteur Florien Eindhoven doet de dagelijkse berichtgeving: redactie@ie-forum.nl.

Bij het samenstellen van onze database gaan wij zorgvuldig te werk. Heeft u bezwaar tegen publicatie van een bericht, neemt u dan contact op met de uitgever Claudia Zuidema: czuidema@delex.nl.

IE-Forum: uw kennis online!