IEF 21283
6 maart 2023
Artikel

Merkenrecht in de Internationale praktijk | woensdag 5 april

 
IEF 21315
22 maart 2023
Uitspraak

Wunderkind maakt inbreuk op het Wonderkind-merk

 
IEF 21314
22 maart 2023
Artikel

Presentaties IE Symposium

 
IEF 21315

Uitspraak ingezonden door Max van Oostrum en Marga Verwoert, Leeway

Wunderkind maakt inbreuk op het Wonderkind-merk

Rechtbank Den Haag 17 mrt 2023, IEF 21315; (Wonderkind tegen Wunderkind), https://ie-forum.nl/artikelen/wunderkind-maakt-inbreuk-op-het-wonderkind-merk

Rechtbank Den Haag 17 maart 2023, IEF 21315; C/09/636431 / KG ZA 22-910 (Wonderkind tegen Wunderkind) Het Nederlandse bedrijf Wonderkind, actief in de online advertentiemarkt, is de houder van het Uniemerk WONDERKIND. Wonderkind heeft een kort geding aangespannen tegen het Amerikaans-Britse bedrijf Wunderkind, dat zich bezighoudt met performance marketing. In dit kort geding vordert Wonderkind een bevel om iedere inbreuk op het WONDERKIND-merk te staken, door ieder gebruik van het teken ‘Wunderkind’ in de gehele Europese Unie te staken op grond van art. 9 lid 2 sub b UMVo. Omdat Wunderkind een vordering tot vervallenverklaring heeft ingesteld bij het EUIPO onderzoekt de voorzieningenrechter eerst de geldigheid van het WONDERKIND-merk. Volgens de rechter is er geen serieuze kans aanwezig dat het WONDERKIND-merk in een bodemprocedure of een procedure bij het EUIPO niet geldig zal worden bevonden. Zowel visueel, auditief als begripsmatig is er volgens de rechter een grote mate van overeenstemming tussen het merk en de tekens. Daarnaast is er een zekere mate van overeenstemming tussen de diensten, nu beide bedrijven zich onder meer richten op reclame en marketingadvies. De rechter komt dan ook tot de conclusie dat Wunderkind inbreuk maakt op het WONDERKIND-merk en wijst de vorderingen toe. Wunderkind wordt als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten.

IEF 21314

Presentaties IE Symposium

Inmiddels is het al weer een week geleden dat het jaarlijkse IE Symposium plaatsvond. Van IE en duurzaamheid tot aan de gegronde redenen in het merkenrecht: het passeerde allemaal de revue afgelopen 15 maart in Zeist. Inmiddels zijn alle presentaties gepubliceerd op de website van AIPPI. De presentaties vindt u hier.

IEF 21313

Beroepsmatig opzettelijk inbreuk maken op auteursrecht van CBR en IBKI

Hoge Raad 21 mrt 2023, IEF 21313; ECLI:NL:HR:2023:410 (De verdachte), https://ie-forum.nl/artikelen/beroepsmatig-opzettelijk-inbreuk-maken-op-auteursrecht-van-cbr-en-ibki

Hoge Raad 21 maart 2023, IEF 21313; ECLI:NL:HR:2023:410 (de verdachte) Strafrecht. De verdachte heeft samen met een mededader inbreuk gemaakt op het auteursrecht van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en het Instituut voor de Bevordering van de Verkeersveiligheid (IBKI). Ze hebben tijdens meerdere theorie-examens met behulp van een spybril opnames gemaakt van examenvragen en deze opnames vervolgens gebruikt voor theorielessen. Ook hebben ze de opnames ter verveelvoudiging en/of verspreiding voorhanden gehad en uit winstbejag bewaard. Verdachte en zijn mededader hebben van het plegen van voornoemd misdrijf hun beroep weten te maken. De verdachte is hiervoor veroordeeld en zijn inbeslaggenomen voorwerpen zijn verbeurd verklaard, met uitzondering van de papieren met examenvragen genoemd onder 42 en 48 in het dictum van het bestreden arrest.

IEF 21312

Artikel ingezonden door Prof. mr. D.J.G. Visser, Visser Schaap & Kreijger

Stellingen over AI & IE

In aanvulling op een eerdere publicatie op IEF heeft Dirk Visser een lijst met een aantal stellingen over AI & IE opgesteld ten behoeve van de discussie over dit onderwerp en de vele scripties en werkstukken die er op dit moment over worden geschreven. Suggesties voor aanvulling of verbetering van deze stellingen zijn zeer welkom. Het is de bedoeling om periodiek een update van deze stellingen en reacties daarop te publiceren. Lezers van IEF worden dus ook nadrukkelijk opgeroepen op de stellingen te reageren (via d.j.g.visser@law.leidenuniv.nl en redactie@ie-forum.nl). Een selectie van deze stellingen en de aanvullingen daarop zal ook worden besproken tijdens de vergadering van de Vereniging voor Auteursrecht op 9 juni 2023.

IEF 21311

UNREAL vs unreel

BBIE 14 mrt 2023, IEF 21311; (UNREAL tegen unreel), https://ie-forum.nl/artikelen/unreal-vs-unreel

BBIE 14 maart 2023, IEF 21311; Decision opposition 2018021 (UNREAL tegen unreel) De opposant heeft oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het woordmerk unreel. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkinschrijving van het woordmerk UNREAL. Het Bureau oordeelt dat het betwiste teken visueel vergelijkbaar is en auditief identiek aan het ingeroepen handelsmerk. Er is daarnaast een waarschijnlijkheid van verwarring dat de aangeboden diensten van dezelfde of economisch gekoppelde ondernemingen komen. Daarom concludeert het Bureau dat er een waarschijnlijkheid van verwarring bestaat voor de omstreden diensten in klassen 41 en 42. De opposant heeft ook oppositie ingesteld op basis van artikel 2.2ter, 3 (a) BCIP, maar het Bureau oordeelt dat er geen overeenkomst is vastgesteld in klasse 35. De aard, het doel en het publiek van de betwiste diensten in klasse 35 zijn verschillend van de diensten van het ingeroepen handelsmerk. Hoewel de tekens visueel vergelijkbaar en auditief identiek zijn, oordeelt het Bureau dat het relevante publiek geen link zal leggen tussen de tekens gezien het conceptuele verschil, de specifieke aard en het publiek van de betwiste diensten in klasse 35. Daarom wordt het bezwaar op basis van dit artikel verworpen.

IEF 21310

HvJ EU: is de litigieuze bepaling geldig?

HvJ EU 16 mrt 2023, IEF 21310; ECLI:EU:C:2023:218 (MS tegen Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH), https://ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-is-de-litigieuze-bepaling-geldig

HvJ EU 16 maart 2023, IEF 21310; ECLI:EU:C:2023:218 (MS tegen Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH) Dit is een zaak tussen STV, een vereniging van houders van kwekersrechten, en MS, een landbouwer die wintergerstras heeft aangeplant. Het geschil gaat over de geldigheid van artikel 18 lid 2 van verordening (EG) nr. 1768/95, die voorziet in een forfaitaire minimumvergoeding die gelijk is aan het viervoud van de licentievergoeding. De nationale rechter heeft een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de geldigheid van deze bepaling. Het Hof oordeelt dat deze bepaling in strijd is met artikel 94, lid 2, van verordening nr. 2100/94, omdat deze niet nauwkeurig de werkelijke en zekere schade van de houder weerspiegelt en kan leiden tot een punitieve schadevergoeding. Het Hof concludeert dat de Commissie haar uitvoeringsbevoegdheid heeft overschreden bij het vaststellen van deze bepaling en dat deze daarom ongeldig is.

 

IEF 21309

Uitspraak ingezonden door Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek

Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) trekt verzoek om een prejudiciële beslissing in

HvJ EU 13 feb 2023, IEF 21309; (Grand Production tegen GO4YU), https://ie-forum.nl/artikelen/oberste-gerichtshof-oostenrijk-trekt-verzoek-om-een-prejudiciele-beslissing-in

De eerste kamer van het Hof van Justitie 13 februari 2023, IEF 21309; C-423/21 (Grand Production tegen GO4YU) Op 9 januari 2023 heeft het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) het Hof via Curia meegedeeld dat het zijn verzoek om een prejudiciële beslissing intrekt. In die omstandigheden dient overeenkomstig artikel 100 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie de doorhaling van deze zaak in het register van het Hof van Justitie te worden gelast. Deze procedure is voor de partijen in het hoofdgeding een stap in de procedure voor de nationale rechter. De beslissing over de kosten valt dus onder de bevoegdheid van die rechter. De kosten die andere partijen hebben gemaakt voor het maken van andere partijen voor het indienen van opmerkingen bij het Hof zijn niet verhaalbaar.

IEF 21260

Uitnodiging Oranjeborrel INTA Singapore 2023

Via EP&C Jawel, eindelijk. . . na drie jaar mogen we weer de Oranjeborrel organiseren als traditionele Hollandse aftrap van de INTA in Singapore. We nodigen jullie van harte uit op dinsdag 16 mei 2023 vanaf 17:00 uur tot later. 

We zien elkaar dan in het Privé ACM van het Asian Civilisations Museum. Dat museum bevindt zich op een prachtige en historische plek direct aan de Singapore River. Daar vang je in één blik zowel het oude als het moderne Singapore. Een inspirerende plek om samen de INTA 2023 te openen.
 
Om de organisatie goed te laten verlopen, vragen we jullie om ons te laten weten of je aanwezig zal zijn via oranjeborrel@epc.nl.

IEF 21308

Toespraak in gezonden door: Kristof Neefs, Inteo

Computer says No: kan AI ons vervangen?

Tijdens het IE-symposium 2023 van AIPPI van afgelopen woensdag gaf Kristof Neefs de volgende (satirische) toespraak: 

'Geachte dames en heren,

Mijn naam is Kristof Neefs. Ik ben een Belg en het is mijn eerste keer in Zeist. De reputatie van jullie symposium stopt niet aan de Nederlandse zuidergrenzen. Zeist is ook bij ons een begrip in de wereld van het intellectueel eigendomsrecht. Ik besef dat een Belg op dit podium een beetje een zeldzaamheid is; en ik vind het dus een mooie eer om hier te staan.

My ticket to Zeist was een Linkedin bericht over Chat-GPT, enkele maanden geleden. De chat-bot van het Amerikaanse OpenAIwas toen de nieuwe hype; en ik had het ding een aantal vragen over intellectueel eigendomsrecht gesteld. De antwoorden waren niet perfect, maar lang niet slecht.