DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op donderdag 22 september 2022
IEF 20968

Inhoudsopgave Berichten Industriële Eigendom

Verkorte inhoud van Berichten Industriële Eigendom • juli/augustus 2022

Artikelen
Het recht van de merkhouder om de eerste verhandeling van zijn merkproducten in de EER te controleren − Een nieuwe inbreukgrond? − Marjolein Bronneman
De Netherlands Commercial Court: procederen in intellectuele eigendomszaken in het Engels − Willem Visser
Geen keuze van de closest prior art conform de problemsolution approach − Een nuancering bij het artikel van Theo Blomme − Paul Marcelis
Korte reactie op het artikel van Paul Marcelis − Theo Blomme
Interne openbaarheid in het civiele proces − Constant van Nispen

Terugblik
Merkenrecht − Josine van den Berg en Sjo Anne Hoogcarspel

Rechtspraak
Merkenrecht

Nr. 8 HvJ EU 19 mei 2022, HEITEC AG/HEITECH Promotion GmbH, IEF 20742; ECLI:EU:C:2022:400 (art. 16 lid 1 UMVo; art. 61 lid 1 UMVo; rechtsverwerking en merkenrecht; gedogen en merkenrecht) − met noot van Selmer Bergsma

Portretrecht
Nr. 9 HR 22 april 2022, Max Verstappen/Picnic, IEF 20670; ECLI:NL:HR:2022:621 (portret; lookalike; parodie; redelijk belang) − met noot van Renate Keijser