DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op dinsdag 14 mei 2024
IEF 21952

Save the date: verdediging “Verbod en evenredigheid in het intellectuele- eigendomsrecht” op 21 mei

Op dinsdag 21 mei om 14:30 uur verdedigt Peter Teunissen zijn proefschrift “Verbod en evenredigheid in het intellectuele-eigendomsrecht”.
Het proefschrift biedt een systematische bespreking van de betekenis van het evenredigheidsbeginsel voor rechterlijke verboden in het intellectuele-eigendomsrecht. Het bevat een overzicht van de factoren die van belang (kunnen) zijn bij de toepassing van het evenredigheidsbeginsel en gaat in op de wijze waarop dit beginsel doorwerkt in het Nederlandse recht. Daar waar incompatibiliteiten met het Unierecht naar voren komen, zijn in het proefschrift voorstellen gedaan tot interpretatie, aanpassing en aanvulling van ons nationale recht.

De verdediging vindt plaats in de Aula van de Radboud Universiteit (Comeniuslaan 2 te Nijmegen). Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deze gebeurtenis bij te wonen. Familie, vrienden, kennissen en collega’s zullen op een later moment een officiële uitnodiging ontvangen.