DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op vrijdag 18 november 2022
IEF 21095

SONT stelt tarieven thuiskopievergoeding vast

De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) heeft de hoogte van de nieuwe tarieven voor de thuiskopievergoeding vastgesteld voor de periode vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024. Deze herziening is nodig naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in de zaak HP c.s./SONT en Thuiskopie van 22 maart 2022. De herziening leidt tot een verlaging van de meeste tarieven.
Het Gerechtshof Den Haag heeft in voornoemde zaak geoordeeld dat er bij ‘tethered downloads’, ofwel ‘offline streaming copies’ geen sprake is van een thuiskopie in de zin van de Auteurswet. Dit zijn kopieën die worden opgeslagen uit streamingdiensten zoals Spotify en Netflix. Het hof oordeelt dat deze kopieën niet door de consument worden gemaakt maar door de streamingdienst, en daarom geen thuiskopie zijn.

Tegen de uitspraak van het Gerechtshof is cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Ondertussen is de uitspraak van de rechter wel geldig. De SONT heeft daarom besloten tot een verlaging van de meeste tarieven. Wel is er een verhoging van het tarief voor tablets, omdat dat tarief in vergelijking met andere landen erg laag was geworden. Daarnaast zijn twee andere wijzigingen doorgevoerd, namelijk vanwege de lage verkoopaantallen een 0-tarief voor settopboxen met harde schijf en HDD-recorders, en een inflatiecorrectie. Omdat partijen aan tafel niet tot overeenstemming kwamen, is het besluit genomen door de voorzitter.

Het nieuwe SONT tarievenbesluit is op 18 november 2022 gepubliceerd in de Staatscourant.