DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op dinsdag 23 mei 2023
IEF 21435

VvA Studiemiddag 9 juni 2023

De eerstvolgende VvA studiemiddag zal plaatsvinden op vrijdag 9 juni a.s. bij de Tolhuistuin in Amsterdam. De middag zal in het teken staan van: AI en Auteursrecht

Teksten geschreven door ChatGPT, afbeeldingen gemaakt door DALL-E en muziek gecomponeerd door MuseNet. Voor vrijwel alle categorieën van werken is een AI-systeem beschikbaar dat de werken automatisch genereert op basis van een prompt van de gebruiker.

Het ontstaan van deze systemen roept fundamentele vragen op voor het auteursrecht. Rusten er auteursrechten, naburige rechten en databankrechten op de output van de systemen? Zo ja, wie is dan de rechthebbende? Staan het auteursrecht, naburige rechten en databankrechten in de weg aan het trainen van de generatieve AI-instrumenten door het invoeren van grote hoeveelheden teksten, plaatjes of muziek? Of is het trainen van zulke instrumenten toegestaan ook als daarvoor geen toestemming wordt verleend of een vergoeding wordt betaald terwijl dit de bestaande inkomstenbron van rechthebbenden bedreigt. Moet de Europese wetgever ingrijpen? De komende studiemiddag gaat over die kwesties.

Het programma is als volgt:

  • 13:30 – 14:00 uur – Algemene Ledenvergadering VvA
  • 14.00 – 14.15 uur – Opening door de dagvoorzitter (Prof. mr. Peter Blok)
  • 14:15 – 14.45 uur – Presentatie van Dr. Peter Bloem (Vrije Universiteit) over de stand van de techniek op het gebied van generative AI
  • 14.45 – 15.15 uur – Presentatie Dr. João Quintais (Universiteit van Amsterdam) over de bescherming van de output van AI-systemen via het auteursrecht, de naburige rechten en het databankenrecht
  • 15.15 – 15.45 uur – Pauze
  • 15.45 – 16.15 uur – Presentatie door Prof. mr. Dirk Visser (Universiteit Leiden) over de toepassing van de beperkingen van het auteursrecht, naburig recht en databankenrecht op de input van AI-systemen
  • 16.15 – 17.00 uur – Paneldiscussie onder leiding van Mr. Cyril van der Net met o.a. de sprekers.

Locatie:
Tolhuistuin in Amsterdam (adres: IJpromenade 2, 1031 KT Amsterdam).

Deelname (aanmelding verplicht):
Aanmelden via email: secretariaat@verenigingvoorauteursrecht.nl.
Aan deelname door VvA-leden en studentleden aan de Studiemiddag zijn geen kosten verbonden. De kosten voor deelname door niet-leden is € 50. Betaling kan plaatsvinden via de volgende link.

Voor deze bijeenkomst kunt u 2 VSO/PO punten behalen.