Gepubliceerd op vrijdag 25 november 2022
IEF 21106
||
24 nov 2022
24 nov 2022, IEF 21106; (Marktplaatsbelgië.be), https://ie-forum.nl/artikelen/belgische-domeinnaam-moet-aan-marktplaats-worden-overgedragen

Uitspraak ingezonden door Karim Abass, Jurre Reus en Nina Scholten, Houthoff.

Belgische domeinnaam moet aan Marktplaats worden overgedragen

Cepani 24 november 2022, IEF 21106, IEFbe 3583; 444173 (Marktplaatsbelgië.be) Beslissing van de Derde Beslisser in een domeinnaamgeschil over de domeinnaam Marktplaatsbelgie.be. Geoordeeld wordt onder meer dat de domeinnaam zodanig overeenstemt met het merk MARKTPLAATS dat er verwarring kan ontstaan. Ook kan de domeinnaamhouder rechten of legitieme belangen op de domeinnaam laten gelden. Daarnaast heeft de klager voldoende aannemelijk gemaakt dat de domeinnaamhouder de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd. De domeinnaam moet aan Marktplaats worden overgedragen.
Zie ook de vrijwel gelijktijdig ingediende klacht over Marktplaatsnederland.nl [IEF 21051].

Op basis van de documentatie en de verklaringen van de Klager, stelt de Derden Beslisser vast dat de Domeinnaamhouder kennis had van het merk, de diensten onder de naam 'Marktplaats' en de domeinnaam van de Klager. De Domeinnaam werd meer dan 16 jaar geregistreerd na de domeinnaam van de Klager, <marktplaats>, en meer dan 10 jaar nadat de Klager Benelux-merkregistraties voor haar MARKTPLAATS merk heeft verkregen. Gezien het bekende karakter van de merken, de diensten en de domeinnaam van de Klager onder dezelfde naam, is het aannemelijk dat de Domeinnaamhouder ten tijde van de registratie van de Domeinnaam wist dat deze zodanig zou overeenstemmen met het merk van de Klager dat er een gevaar op verwarring zou ontstaan. De feiten in deze zaak wijzen op de intentie van de Domeinnaamhouder om op oneerlijke wijze te profiteren van de investeringen van Klager.