Domeinnaamrecht  

IEF 21137

Uitspraak ingezonden door Bas Peper, Eversheds Sutherland.

Domeinnaam 'www.degoudengids.com' moet aan Stichting YPIP worden overgedragen

WIPO 7 dec 2022, IEF 21137; (Stichting YPIP tegen InterIP), https://ie-forum.nl/artikelen/domeinnaam-www-degoudengids-com-moet-aan-stichting-ypip-worden-overgedragen

WIPO 7 december 2022, IEF 21137; D2022-3978 (Stichting YPIP tegen InterIP) Geklaagd wordt onder meer dat de verweerder de website op de domeinnaam www.degoudengids.com kort na registratie in het jaar 2000 heeft gebruikt om de indruk te wekken dat de aangeboden diensten afkomstig waren van Stichting YPIP en dat verweerder zeer kort daarna de domeinnaam heeft veranderd in een geparkeerde pagina. Geoordeeld wordt onder meer dat het recht van Stichting YPIP om de domeinnaam te claimen niet is vervallen of verjaard door 22 jaar geen actie te hebben ondernomen. Het beleid kent dergelijke bepalingen immers niet. De domeinnaam www.degoudengids.com is verwarringwekkend gelijk aan de bekende Gouden Gids merken waarvan Stichting YPIP merkhouder is en de verweerder heeft geen legitiem belang bij de registratie van de domeinnaam. Verweerder was duidelijk op de hoogte van het bestaan van (de bekende merken van) Stichting YPIP. In zijn e-mail communicatie heeft verweerder verklaard dat Stichting YPIP moet bedanken voor de gratis verwijzing, wat duidelijk aangeeft dat verweerder Stichting YPIP kende en zich heeft voorgedaan als de website van Stichting YPIP. De domeinnaam moet aan Stichting YPIP worden overgedragen.

IEF 21115

Eiser moet gebruik domeinnamen staken

Rechtbank Limburg 16 nov 2022, IEF 21115; ECLI:NL:RBLIM:2022:9189 (Witran tegen Terhagen c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/eiser-moet-gebruik-domeinnamen-staken

Rb. Limburg 16 november 2022, IEF 21115, IT 4163; ECLI:NL:RBLIM:2022:9189 (Witran tegen Terhagen c.s.) Zie [IEF 19423]. Bij vonnis van 3 september 2020 heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van Terhagen met betrekking tot het gebruik van domeinnamen afgewezen, omdat Terhagen niet aannemelijk heeft gemaakt dat MediaZuid dan wel Terhagen op enig moment rechthebbende zijn geweest van de handelsnaam ‘domeinnaam 2’. Witran heeft op 9 juni 2020 dan wel 6 september 2020 de domeinnaam ‘domeinnaam 1’ op haar naam laten registreren bij SIDN. Witran vordert nu onder meer de rechtbank voor recht te verklaren dat het handelen van gedaagde Terhagen en/of ASSB, te weten het exploiteren sinds juni 2020 van een website onder de domeinnaam 'www.domeinnaam 2' onrechtmatig is jegens Witran. In reconventie vorderen Terhagen c.s. Witran te gebieden het gebruik van domeinnaam 1 en de verhuursoftware te staken. 

IEF 21106

Uitspraak ingezonden door Karim Abass, Jurre Reus en Nina Scholten, Houthoff.

Belgische domeinnaam moet aan Marktplaats worden overgedragen

24 nov 2022, IEF 21106; (Marktplaatsbelgië.be), https://ie-forum.nl/artikelen/belgische-domeinnaam-moet-aan-marktplaats-worden-overgedragen

Cepani 24 november 2022, IEF 21106, IEFbe 3583; 444173 (Marktplaatsbelgië.be) Beslissing van de Derde Beslisser in een domeinnaamgeschil over de domeinnaam Marktplaatsbelgie.be. Geoordeeld wordt onder meer dat de domeinnaam zodanig overeenstemt met het merk MARKTPLAATS dat er verwarring kan ontstaan. Ook kan de domeinnaamhouder rechten of legitieme belangen op de domeinnaam laten gelden. Daarnaast heeft de klager voldoende aannemelijk gemaakt dat de domeinnaamhouder de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd. De domeinnaam moet aan Marktplaats worden overgedragen.
Zie ook de vrijwel gelijktijdig ingediende klacht over Marktplaatsnederland.nl [IEF 21051].

IEF 21088

Niet is gebleken dat handelsnaam gebruikt wordt

Rechtbank Den Haag 26 okt 2022, IEF 21088; ECLI:NL:RBDHA:2022:11280 (MGK tegen 't centrum), https://ie-forum.nl/artikelen/niet-is-gebleken-dat-handelsnaam-gebruikt-wordt

Vzr. Rechtbank Den Haag 26 oktober 2022, IEF 21088; ECLI:NL:RBDHA:2022:11280 (MGK tegen 't centrum) MGK is een samenwerkingsverband tussen drie afzonderlijke vennootschappen die gezamenlijk een tandheelkundig centrum voeren in Pijnacker. ‘t Centrum is een tandartspraktijk sinds 9 juli 2013. Op 21 april 2022 heeft MGK een banner opgehangen waarin wordt aangekondigd dat er een tandheelkundig centrum komt in Pijnacker. Zowel MGK als 't Centrum hebben op 26 april 2022 in het handelsregister de handelsnaam Tandheelkundig Centrum Pijnacker geregistreerd. MGK vordert in conventie dat 't Centrum niet de naam Tandheelkundig Centrum Pijnacker mag gebruiken. 't Centrum vordert in reconventie dat MGK niet de naam Tandheelkundig Centrum Pijnacker en de domeinnaam tandartspijnacker.nl mag gebruiken. De voorzieningenrechter wijst de vordering in conventie af omdat niet is gesteld of gebleken dat 't Centrum voornemens is de handelsnaam Tandheelkundig Centrum Pijnacker te gaan gebruiken. Ook de vorderingen in reconventie worden om die reden afgewezen. Door 't Centrum wordt namelijk niet onderbouwd dat de domeinnaam tandartspraktijkhetcentrumpijnacker.nl door hem wordt gebruikt.

IEF 21070

Met dank aan Nanda Ruyters, BRight advocaten.

Interstyle moet gebruik van het teken Casa staken

Rechtbank Den Haag 2 nov 2022, IEF 21070; (Casa tegen Interstyle), https://ie-forum.nl/artikelen/interstyle-moet-gebruik-van-het-teken-casa-staken

Rb Den Haag 2 november 2022, IEF 21070; 587443 / HA ZA 20-115 (Casa tegen Interstyle) Casa is een Europese keten voor interieurartikelen en onder meer houdster van het Beneluxmerk Casa en de domeinnaam www.casashops.com. Interstyle houdt een interieur- en stoffenwinkel in Utrecht met op de voorgevel "CASA WONEN". Interstyle heeft verder de domeinnamen www.casawonen.nl, www.casa-utrecht.nl en www.casawonenutrecht.nl geregistreerd. Tot slot gebruikt Interstyle de naam Casa op haar sociale media. Casa vordert onder meer Interstyle te bevelen ieder gebruik van het teken Casa te staken, alsmede het gebruik van de drie genoemde domeinnamen. In reconventie vordert Interstyle onder meer Casa te bevelen gebruik van de handelsnaam CASA te staken. De rechtbank wijst de vorderingen in reconventie af. Verder oordeelt de rechtbank op grond van art. 5a Hnw dat Interstyle gebruik van het teken Casa dient te staken, waaronder het gebruik van de domeinnamen. Dit omdat het Beneluxmerk Casa eerder is geregistreerd dan dat Interstyle de handelsnaam "Casa Woninginrichting" is gaan gebruiken en voldoende aannemelijk is dat bij het publiek verwarring over de herkomst van de waren te duchten is.

IEF 21061

DCNB maakt inbreuk op Beneluxmerk DNB

Rechtbank Amsterdam 20 okt 2022, IEF 21061; ECLI:NL:RBAMS:2022:5997 (De Nederlandsche Bank tegen DNBC), https://ie-forum.nl/artikelen/dcnb-maakt-inbreuk-op-beneluxmerk-dnb

Vzr. Rechtbank Amsterdam 20 oktober 2022, IEF 21061; ECLI:NL:RBAMS:2022:5997 (De Nederlandsche Bank tegen DNCB) Het Beneluxmerk 'DNB' is geregistreerd ten behoeve van De Nederlandsche Bank. DNCB heeft een vestiging in Amsterdam en in Litouwen, die beide betrokken zijn in de procedure. De voorzieningenrechter oordeelt dat DCNB inbreuk maakt op het Beneluxmerk van DNB en gebiedt DCNB gebruik van elke aanduiding waarin 'DCNB' het hoofdbestanddeel is, te staken. Ook moet DCNB op haar websites een rectificatie op last van de rechter plaatsen.

IEF 21059

Domeinnaam "firecontrol.nl" nodeloos verwarringwekkend

Rechtbank Den Haag 30 aug 2022, IEF 21059; ECLI:NL:RBDHA:2022:8827 (Safirety tegen Fire-Control), https://ie-forum.nl/artikelen/domeinnaam-firecontrol-nl-nodeloos-verwarringwekkend

Rb Den-Haag 3 augustus 2022, IEF 21059; ECLI:NL:RBDHA:2022:8827 (SaFirety tegen Fire-Control) Fire-Control is een in 1981 opgerichte vennootschap die zich onder meer bezighoudt met het adviseren over en aanbieden en onderhouden van brandbeveiligingen, brandblusinstallaties, brandblussers en bedrijfshulpverleningstrainingen. Op 30 april 1998 heeft Fire-Control de domeinnaam <fire-control.nl> geregistreerd bij SIDN. Sindsdien is zij houdster van genoemde domeinnaam en is haar onderneming op dat adres via het internet vindbaar. SaFirety is opgericht op 20 november 2014. Per 1 februari 2020 is SaFirety bij SIDN geregistreerd als houder van de domeinnaam <firecontrol.nl>, nadat zij die domeinnaam via een internetveiling tegen betaling van € 1.150,- had verkregen. De geschillenbeslechter van de WIPO heeft bij uitspraak van 27 juli 2021 wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <firecontrol.nl> bevolen, zodat Fire-Control in plaats van SaFirety domeinnaamhouder wordt. SaFirety vordert nu de rechtbank voor recht te verklaren dat de registratie van de domeinnaam <firecontrol.nl> geen inbreuk maakt op enig recht van Fire-Control. De rechtbank wijst de vorderingen af omdat SaFirety nodeloos verwarring wekt met het gebruik van de domeinnaam.

IEF 21051

Uitspraak ingezonden door Karim Abass, Nina Scholten en Jurre Reus, Houthoff.

Domeinnaam "marktplaatsnederland.nl" moet worden overgedragen

WIPO 18 okt 2022, IEF 21051; (Marktplaats tegen Camer Media), https://ie-forum.nl/artikelen/domeinnaam-marktplaatsnederland-nl-moet-worden-overgedragen

WIPO 18 oktober 2022, IEF 21051; DNL2022-0036 (Marktplaats tegen Camer Media) Klager exploiteert in Nederland een advertentieplatform voor advertenties, "Marktplaats", via haar website "www.marktplaats.nl" en de Marktplaats smartphone applicatie. Klager bezit verschillende merkregistraties voor Marktplaats. Deze merkinschrijvingen omvatten het volgende: Benelux woordmerk MARKTPLAATS, geregistreerd op 10 juni 2009 en Benelux-woordmerk MARKTPLAATS.NL, geregistreerd op 10 maart 2005. De betwiste domeinnaam, "marktplaatsnederland.nl", is geregistreerd op 16 juni 2015 ten behoeve van Camer Media. De via de betwiste domeinnaam getoonde website bestaat uit een advertentieplatform. Klager stelt zich op het standpunt dat de betwiste domeinnaam verwarrend veel lijkt op het merk Marktplaats. Verder wordt onder de betwiste domeinnaam een website gehost die de website van klager nabootst. Tot slot stelt de klager dat de betwiste domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt. De Geschilbeslechter oordeelt dat de betwiste domeinnaam "marktplaatsnederland.nl" te kwader trouw is geregistreerd en dat verweerder opzettelijk heeft geprobeerd internetgebruikers voor commercieel gewin naar de website te lokken door verwarring te scheppen met de Marktplaats handelsmerken van de klager. De betwiste domeinnaam moet worden overgedragen aan klager.

IEF 20997

Uitspraak ingezonden door Hein-Piet van Boxel, Novagraaf.
 

Vordering tot overdracht mambo-beach.info wordt niet toegewezen

WIPO 14 sep 2022, IEF 20997; (Cordelco), https://ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-overdracht-mambo-beach-info-wordt-niet-toegewezen

WIPO 14 september 2022, IEF 20997, IT 4101, IEFbe 3552; D2022-2554 (Cordelco) De houder van de domeinnaam had aan deze domeinnaam een website gekoppeld met informatie over het op Curaçao gelegen Mambo Beach en omliggende faciliteiten zoals, hotels, beachclubs en restaurants. Klaagster, exploitant van het winkelcentrum MAMBO BEACH, vroeg om overdracht van de domeinnaam omdat volgens haar de officiële naam van het strand Seaquarium Beach is, maar dat juist door haar inspanningen het strand ook bekend kwam te staan als Mambo Beach. De klacht wordt afgewezen omdat de domeinnaamhouder een gerechtvaardigd belang had te verwijzen naar de geografische locatie Mambo Beach, omdat deze ook als zodanig voorkomt in de Lonely Planet en Google Maps. En daarom is er ook geen sprake van kwade trouw bij de registratie en/of het gebruik. Partijen hadden nadere submissions ingediend, maar deze worden niet toegelaten. Het uitgangspunt in de WIPO-procedure is een enkele schriftelijke ronde en klaagster had het verweer van de domeinnaamhouder kunnen voorzien.

IEF 20961

Kort geding leent zich niet voor nadere bewijsvoering

Rechtbank Midden-Nederland 4 jul 2022, IEF 20961; ECLI:NL:RBMNE:2022:2573 (Eiseres tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/kort-geding-leent-zich-niet-voor-nadere-bewijsvoering

Vzr. Rb. Midden-Nederland 4 juli 2022, IEF 20961, IT 4075; ECLI:NL:RBMNE:2022:2573 (eiseres tegen gedaagde) Dit geschil gaat onder meer over de vraag wie het uitsluitende recht heeft op vier merken, vier handelsnamen en zes domeinnamen. Ook is in geschil aan wie de Bedrijfssoftware toekomt die wordt gebruikt bij de verkoop van producten via de B2C-webshops. Eiseres vordert in conventie onder meer staking van handelsnamen en merknamen van gedaagde en wijziging van de tenaamstelling van domeinnamen door gedaagde. Gedaagde vordert in reconventie onder meer het staken van iedere inbreuk op de IE-rechten van gedaagde. Verder is in geschil of de door gedaagde gedane opzegging van de Orderverwerkingsovereenkomst effect heeft.