Gepubliceerd op maandag 20 november 2023
IEF 21774
Rechtbanken ||
26 jul 2023
Rechtbanken 26 jul 2023, IEF 21774; ECLI:NL:RBNHO:2023:11091 (Zippé tegen eiser), https://ie-forum.nl/artikelen/beroep-op-schending-auteursrecht-slaagt-niet

Beroep op schending auteursrecht slaagt niet

Rechtbank Noord-Holland 26 juli 2023, IEF 21774; ECLI:NL:RBNHO:2023:11091 (Eiser tegen Zippé). Zippé is een onderneming die dekbedden ontwikkelt met rondom een rits. Eiser heeft voor Zippé een campagnefilm gemaakt. De factuur hiervoor is niet door Zippé betaald. Eiser vordert de betaling van de factuur en een verklaring voor recht dat Zippé inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten en persoonlijkheidsrechten. Aan de tweede vordering ligt ten grondslag dat Zippé een foto die door eiser is gemaakt op drie plekken op haar website heeft geplaatst zonder toestemming of naamsvermelding. Zippé vordert daarentegen dat de kantonrechter eiser veroordeelt tot betaling van een schadevergoeding, omdat door het handelen van eiser Zippé investeringen is misgelopen en kosten heeft gemaakt.

De kantonrechter is van oordeel dat Zippé de factuur had moeten betalen, omdat zij niet haar ontevredenheid heeft geuit bij de eerste keer dat de film werd opgestuurd. Om die reden kan Zippé geen verweer voeren dat zij ontevreden is over de campagnefilm. Het verweer van Zippé hierop dat zij zich verplicht voelde te contracteren met eiser slaagt niet. Vervolgens komt de rechter toe aan de beoordeling van de vorderingen die zien op de schending van het auteursrecht van eiser. De kantonrechter wijst deze vordering af, omdat eiser toestemming heeft gegeven aan Zippé voor het gebruik van de foto. Het auteursrecht is dus niet geschonden. De tegenvordering van Zippé wordt tevens afgewezen, omdat de kantonrechter van oordeel is dat eiser het recht had om de film in te trekken.

De kantonrechter veroordeelt Zippé tot betaling aan eiser van de hoofdsom en veroordeelt Zippé in de kosten van de procedure.

4.2. De kantonrechter is van oordeel dat Zippé de factuur moet betalen. Als Zippé ontevreden was over de campagnefilm, had zij dat op 29 september 2022 moeten melden aan [eiser]. Toen heeft [eiser] namelijk een eerste versie van film opgestuurd aan Zippé. Zippé heeft toen niet gezegd dat de film aangepast moest worden. In plaats daarvan heeft Zippé laten blijken dat zij enthousiast was over de campagnefilm en gevraagd om de film definitief te maken, wat [eiser] heeft gedaan. Ook op 20 december 2022 heeft Zippé nog gezegd dat [eiser] fantastisch werk heeft geleverd. Dat betekent dat Zippé niet op tijd heeft geklaagd over de campagnefilm. Daarom kan hij nu niet het verweer voeren dat hij ontevreden is over de campagnefilm.

4.9. De kantonrechter zal deze vorderingen afwijzen. Uit de gang van zaken blijkt namelijk dat [eiser] toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de foto door Zippé. In de algemene voorwaarden is weliswaar bepaald dat sprake is van een eigendomsvoorbehoud totdat de factuur is betaald, maar op de zitting heeft [eiser] toegelicht dat zijn algemene werkwijze is dat de video en foto’s al vóór de betaling van de factuur worden “vrijgegeven”. [eiser] heeft op de zitting toegelicht dat dat ook hier is gebeurd, namelijk op 29 september 2022. Daarom gaat de kantonrechter er van uit dat [eiser] op 29 september 2022 toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de foto door Zippé op haar website, ook zonder de naamsvermelding van [eiser].