Auteursrecht  

IEF 21898

Prejudiciële vragen voor een auteursrechtelijk beschermd werk

HvJ EU 21 dec 2023, IEF 21898; C-795/23 (USM U tegen Konektra), https://ie-forum.nl/artikelen/prejudiciele-vragen-voor-een-auteursrechtelijk-beschermd-werk

HvJEU 21 december 2023,IEF 21898;C-795/23 (USM U tegen Konektra) USM U (hierna: USM) is een fabrikant van een modulair meubelsysteem ‘USM Haller’. Konektra biedt vervangende en uitbreidende onderdelen voor dit meubelsysteem aan via een webwinkel. Deze onderdelen komen in vorm en kleur overeen met de oorspronkelijke componenten van USM.

IEF 21895

Procedure betreffende Longchamps tas wordt niet geschorst

Rechtbank Den Haag 20 nov 2023, IEF 21895; ECLI:NL:RBDHA:2023:17282 (Longchamp c.s. tegen Yehwang), https://ie-forum.nl/artikelen/procedure-betreffende-longchamps-tas-wordt-niet-geschorst

Rb. Den Haag 15 november 2023, IEF 21895; ECLI:NL:RBDHA:2023:17282 (Longchamp c.s. tegen Yehwang) Longchamp is een Frans modebedrijf, bekend van de ‘Le Pliage’ tas. Deze is ontworpen door Philippe Cassegrain (eisers hierna samen: Longchamp c.s.). Van ‘Le Pliage’ is een nieuwe variant op de markt gekomen, genaamd ‘Le Pliage Filet’, die hierboven te zien is. Deze tas is geregistreerd als Gemeenschapsmodel. Yehwang is een groothandel en levert onder andere tassen aan retailers. Een van de tassen die zij aanbiedt is een één op één kopie van ‘Le Pliage Filet’, die Yehwang onder de naam ‘Trendy shopper bag with leather handle’ aanbood.  Gezien Yehwang na sommatie de verkoop van deze tas niet is gestaakt, heeft Longchamp c.s. een procedure gestart en vordert staking van inbreuk op het modelrecht, danwel het niet-geregistreerde modelrecht en/of auteursrecht dat aan Jean Cassegrain toekomt. Yehwang voert verweer en stelt incidentele vorderingen in die ertoe strekken dat Longchamp niet-ontvankelijk wordt verklaard, danwel dat de procedure geschorst dient te worden aangezien er een procedure bij het EUIPO aanhangig is betreffende de (on)geldigheid van het model. Ook betwist Yehwang dat aan Jean Cassegrain enig auteursrecht toekomt.

IEF 21893

Hoge Raad schendt Unierecht niet

Rechtbank Den Haag 8 nov 2023, IEF 21893; ECLI:NL:RBDHA:2023:16636 (HP c.s. tegen de Staat), https://ie-forum.nl/artikelen/hoge-raad-schendt-unierecht-niet

Rb. Den Haag 8 november 2023, IEF 21888; ECLI:NL:RBDHA:2023:21893 (HP c.s. tegen de Staat) Op basis van de Auteursrechtrichtlijn dient voor het maken van een thuiskopie voor werken waarop auteursrecht rust een vergoeding betaald te worden. HP c.s. stellen zich op het standpunt dat het Nederlandse stelsel van de thuiskopievergoeding in strijd is met Unierecht. HP c.s. hebben hier tot aan de Hoge Raad over geprocedeerd, de Hoge Raad heeft de klachten van HP c.s. vervolgens met toepassing van art. 81 RO zonder motivering verworpen [IEF18140]. HP c.s. vorderen een verklaring voor recht dat de Staat aansprakelijk is voor de schade die HP c.s. lijden door de instandhouding van het arrest van het gerechtshof Den Haag, als gevolg van het arrest van de Hoge Raad. 

IEF 21861

Verbod op openbaarmaking vonnis

Rechtbanken 26 jan 2024, IEF 21861; ECLI:NL:RBAMS:2024:401 (Eiser en de Orde van advocaten tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/verbod-op-openbaarmaking-vonnis

Vzr. Rb. Amsterdam 26 januari 2024, IEF 21861; ECLI:NL:RBAMS:2024:401 (Eiser en de Orde van advocaten tegen gedaagde) In deze zaak is het van belang dat het volledige vonnis niet openbaar wordt gemaakt. De reden hiervoor kan daarom ook slechts beperkt worden uitgelegd. Eiser heeft verzocht om verstrekking van het vonnis geheel achterwege te laten of het vonnis te anonimiseren. Gedaagde heeft verzocht het mededelingsverbod op te heffen. Er is voldoende spoedeisend belang bij de vordering. De verbodsvordering heeft betrekking op toekomstige publicaties. Dit maakt het verbod op censuur uit de Grondwet relevant. Hoewel voorafgaande beperkingen van publicatie risico’s met zich meebrengen voor de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, kan een verbod vooraf worden uitgesproken als de onrechtmatigheid voldoende is gebleken om onherstelbare schade te voorkomen. Deze rechten kunnen echter beperkt worden. De wederzijdse belangen moeten tegen elkaar afgewogen worden en de beperking moet proportioneel zijn. Het belang van eiser en de orde houdt de bescherming van rechten van anderen en voorkoming van verspreiding van vertrouwelijke mededelingen in. Dit belang weegt volgens de voorzieningenrechter zwaarder dan het belang van persvrijheid. Op grond van het voorgaande oordeelt de voorzieningenrechter tot een verbod op openbaarmaking. De gedaagde wordt daarbij veroordeeld in de proceskosten.

IEF 21853

Auteursrechten uit nalatenschap zijn in goede handen bij geïntimeerde

Gerechtshoven 9 jan 2024, IEF 21853; ECLI:NL:GHSHE:2024:27 (Appellante tegen Geïntimeerde), https://ie-forum.nl/artikelen/auteursrechten-uit-nalatenschap-zijn-in-goede-handen-bij-geintimeerde

Hof ’s-Hertogenbosch 9 januari 2024,IEF 21853; ECLI:NL:GHSHE:2024:27 (Appellante tegen Geïntimeerde) Deze zaak betreft de verdeling van de nalatenschap van een erflater. De erflater was de vader van appellante en geïntimeerde. Erflater was dichter en heeft enkele dichtbundels gepubliceerd. In hoger beroep is de verdeling van de auteursrechten in het geding. De rechtbank heeft zich uitgesproken over de verdeling van de nalatenschap en oordeelde dat de auteursrechten aan geïntimeerde dienen te worden toegedeeld.

IEF 21836

Inbreuk op werk van maker vanwege ontbreken van toestemming

Rechtbanken 13 nov 2023, IEF 21836; ECLI:NL:RBDHA:2017:16766 (Eiser tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-werk-van-maker-vanwege-ontbreken-van-toestemming

Rb. Den Haag 13 november 2017, IEF 21836; ECLI:NL:RBDHA:2017:16766 (Eiser tegen gedaagde) Eiser is werkzaam als professioneel fotograaf. Eiser heeft in opdracht van Stichting Folia Civitatis op vrijdag 12 juni 2015 portretfoto’s gemaakt van gedaagde. De portretfoto’s waren bedoeld voor een papieren magazine van de stichting. Ruim een jaar later heeft eiser opgemerkt dat de foto’s zonder zijn toestemming zijn geplaatst op de website van gedaagde zonder de naam van eiser te vermelden als maker van de foto’s.

IEF 21830

Nordisk wel mede-auteursrechthebbende op TV-format “Psychic Challenge”

Gerechtshoven 7 nov 2023, IEF 21830; ECLI:NL:GHAMS:2023:3318 (Nordisk tegen de curator), https://ie-forum.nl/artikelen/nordisk-wel-mede-auteursrechthebbende-op-tv-format-psychic-challenge

Hof Amsterdam 7 november 2023, IEF 21830;ECLI:NL:GHAMS:2023:3318 (Nordisk tegen de curator) Nordisk komt in deze zaak in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 3 maart 2021 [zie IEF 19812]. In dat vonnis oordeelde de rechtbank dat Nordisk geen mede-auteursrechthebbende was op TV-format “Psychic Challenge”.

IEF 21817

Uitspraak ingezonden door Daan Breuking en Luuk Jonker, Holla legal & tax.

Onderhoudswerkzaamheden van Transportinfo vallen niet onder de uitzondering van art. 45j Aw

Hof Arnhem-Leeuwarden 6 jun 2023, IEF 21817; 200.288.348 (Rainbow Solutions tegen Transportinfo), https://ie-forum.nl/artikelen/onderhoudswerkzaamheden-van-transportinfo-vallen-niet-onder-de-uitzondering-van-art-45j-aw

Hof Arnhem-Leeuwarden 6 juni 2023, IEF 21817, IT 4444; 200.288.348 (Rainbow Solutions tegen Transportinfo). Deze zaak betreft het onderhoud en de support dat Transportinfo tot 2017 heeft verricht voor gebruikers van Transport Management System software (hierna: TMS-software). Op deze software heeft Rainbow Solutions (hierna: Rainbow) het auteursrecht verworven middels een koopovereenkomst met de curator van de vorige rechthebbende van de software. Dit is in 2016 bevestigd door de rechtbank [zie IEF 16519]. Rainbow is van mening dat Transportinfo inbreuk maakt op dit auteursrecht en daardoor schadevergoeding moet betalen. De vraag het onderhoud dat Transportinfo heeft verricht onder de uitzondering van artikel 45j Aw valt, heeft de rechtbank in de uitspraak van 2016 alleen in algemene zin beantwoord. Tegen dit vonnis is geen hoger beroep ingesteld. In de vonnissen in de tweede procedure is onder andere geoordeeld dat er geen sprake is van oneerlijke concurrentie [zie IEF 18428] en dat alle onderhoudswerkzaamheden zoals gesteld niet vallen binnen de uitzondering van artikel 45j Aw [zie IEF 19065]. Tot slot werd de schadevordering van Rainbow afgewezen vanwege het ontbreken van het causaal verband [zie IEF 19431]. Tegen deze vonnissen heeft Rainbow hoger beroep ingesteld. 

IEF 21811

Eindvonnis in collectieve actie van Stichting BREIN over de verhandeling van IPTV-pakketten

Rechtbanken 6 dec 2023, IEF 21811; ECLI:NL:RBDHA:2023:18832 (Stichting Brein tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/eindvonnis-in-collectieve-actie-van-stichting-brein-over-de-verhandeling-van-iptv-pakketten

Rb. Den Haag 6 december 2023, IEF 21811; ECLI:NL:RBDHA:2023:18832 (Stichting Brein tegen gedaagde). Eindvonnis in de collectieve actie van Stichting BREIN [zie IEF 21738]. In deze zaak heeft Stichting Brein op de website van gedaagde een IPTV-pakket besteld en betaald op een Bulgaarse paymentprovider MyPos ten gunste van de handelsnaam van gedaagde.

IEF 21803

Chinese rechtbank kent auteursrecht toe aan werk gegenereerd door AI

Op 27 november 2023 heeft een Chinese rechtbank geoordeeld dat door kunstmatige intelligentie gegenereerde inhoud onder het auteursrecht valt. Deze baanbrekende beslissing staat in directe tegenstelling tot de benadering van de Verenigde Staten ten aanzien van AI-wetten en kan grote Chinese techbedrijven op de lange termijn ten goede komen, zo zeggen experts. De Beijing Internet Court verklaarde vorige week dat een afbeelding, gemaakt met het in de VS gevestigde tekst-naar-afbeelding systeem Stable Diffusion, beschermd wordt door het auteursrecht. Dit gebeurde nadat de maker een rechtszaak had aangespannen tegen een blogger die de afbeelding zonder toestemming had gebruikt. De beslissing, die kan worden aangevochten en mogelijk niet van toepassing is op elke AI-zaak, verschilt van een besluit van het Amerikaanse Copyright Office eerder dit jaar [zie IEF 21355]. Dat besluit stelde dat door AI gegenereerde afbeeldingen "niet het product zijn van menselijk auteurschap" en daarom niet auteursrechtelijk beschermd kunnen worden.