Gepubliceerd op vrijdag 10 maart 2023
IEF 21291

Brief minister EZK: start United Patent Court (UPC)

Vanaf 1 juni 2023 zal het Europese octrooisysteem efficiënter en eenvoudiger worden door de introductie van het unitair octrooi en de oprichting van het United Patent Court (UPC), zo schrijft de minister van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de tweede kamer. Nederland gaat deelnemen aan het UPC met een lokale visie in Den Haag.

Het unitair octrooi biedt de mogelijkheid om via één registratie octrooibescherming te verkrijgen in vrijwel alle lidstaten van de Europese Unie. Door het unitair octrooi en het UPC zullen nationale validaties en de daaraan verbonden administratieve verplichtingen (en vertaaleisen) niet langer nodig zijn. Middels het UPC kan bij één instantie een uitspraak worden verkregen ten aanzien van de geldigheid van of inbreuk op een Europees octrooi met werking in vrijwel heel Europa. Hiermee worden afzonderlijke, parallelle nationale procedures in de toekomst vermeden.

Vanaf 1 juni 2023 zullen de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (UPC-verdrag, Trb. 2013, 92) en de EU-verordeningen 1257/2012 en 1260/2012 in werking treden. Omdat Duitsland op 17 februari 2023 de laatste vereiste ratificatie voor inwerkingtreding heeft afgerond is het zeker dat het UPC vanaf 1 juni 2023 operationeel zal zijn.

Omdat het UPC een belangrijke rol gaat spelen in de verdere ontwikkelingen en harmonisatie van octrooirechtspraak in Europa, zal gelijktijdig met de start van het nieuwe Europese octrooisysteem de Nederlandse octrooiwetgeving in lijn worden gebracht met het UPC-verdrag en de EU-verordeningen.