Gepubliceerd op dinsdag 19 juli 2022
IEF 20851
Rechtbank Noord-Holland ||
16 jun 2022
Rechtbank Noord-Holland 16 jun 2022, IEF 20851; ECLI:NL:RBNHO:2022:5199 (Noordkop tegen Noordkop), https://ie-forum.nl/artikelen/er-is-verwarring-tussen-de-twee-handelsnamen-te-duchten

Er is verwarring tussen de twee handelsnamen te duchten

Ktr. Rb. Noord-Holland 16 juni 2022, IEF 20851; ECLI:NL:RBNHO:2022:5199 (Noordkop tegen Noordkop) Verzoeker handelt onder de naam van Noordkop Vastgoed & Scheepsonderhoud. Noordkop Vastgoed & Scheepsonderhoud is op 7 januari 2019 ingeschreven als handelsnaam. Op 4 januari 2021 is de handelsnaam Noordkop Vastgoedonderhoud B.V. (hierna: NVBV) ingeschreven in het handelsregister. Verzoeker heeft NVBV gesommeerd om de handelsnaam te wijzigen. NVBV weigerde dit. De kantonrechter oordeelt dat er sprake is van een gering verschil tussen de handelsnamen. Daarnaast komt de aard van de ondernemingen overeen, beide ondernemingen houden zich immers bezig met het onderhoud van vastgoed. Ook komt de plaats waar zij gevestigd zijn (deels) overeen, partijen richten zich namelijk (deels) tot hetzelfde geografische gebied. De kantonrechter oordeelt dat er dus verwarring te duchten is tussen de twee handelsnamen. NVBV zal haar naam moeten wijzigen.

5.5. Naar het oordeel van de kantonrechter wijkt de door Noordkop gevoerde handelsnaam Noordkop Vastgoedonderhoud B.V. slechts in geringe mate af van de handelsnaam Noordkop Vastgoed & Scheepsonderhoud. De kantonrechter is van oordeel dat door dit geringe verschil, in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, verwarring te duchten is. Dit oordeel wordt hieronder toegelicht.