Handelsnaamrecht  

IEF 21204

Inbreuk op handelsnaam, merkenrecht en auteursrechten

Rechtbank Noord-Holland 25 jan 2023, IEF 21204; ECLI:NL:RBNHO:2023:598 (Balans tegen Zuiver c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-handelsnaam-merkenrecht-en-auteursrechten

Rechtbank Noord-Holland 25 januari 2023, IEF 21204; ECLI:NL:RBNHO:2023:598 (Balans tegen Zuiver c.s.) Medio augustus 2020 is Balans erachter gekomen dat teksten van haar website grotendeels één op één waren overgenomen op de CleanPalace website. Balans houdt Zuiver c.s. hiervoor verantwoordelijk. Balans vordert, Zuiver c.s. te bevelen iedere inbreuk op haar handelsnaam, merkenrecht en auteursrechten te staken. De rechtbank oordeelt dat de aan de teksten van Balans auteursrechtelijke bescherming toekomt. Zuiver heeft in 2020, 2021 en 2022 inbreuk gemaakt op de auteursrechten van Balans op de overgenomen teksten van de website van Balans. Ook oordeelt de rechtbank dat er sprake is van inbreuk op de handelsnaam van Balans. Door het lettelijk overnemen van de namen ‘Balans Schoonmaakbedrijf’ en ‘Balans Schoonmaak’ in passages op de CleanPalace Website en op de Zuiver Websites wordt door het hoofdlettergebruik de suggestie gewekt dat sprake zou zijn van een aan Balans verbonden onderneming. Tot slot oordeelt de rechtbank dat Zuiver het merk "Balans" op haar website heeft gebruikt. Omdat hier geen toestemming voor is gegeven, is er ook sprake van een inbreuk op Balans' merkenrecht.

IEF 21203

Geen sprake van handelsnaam- en merkenrechtinbreuk

Hof Arnhem-Leeuwarden 14 jun 2022, IEF 21203; ECLI:NL:GHARL:2022:4909 (Vackracht tegen Kracht Recruitment), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-sprake-van-handelsnaam-en-merkenrechtinbreuk

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 juni 2022, IEF 21203; ECLI:NL:GHARL:2022:4909 (Vackracht tegen Kracht Recruitment) Kracht Recruitment drijft sinds 2011 vanuit haar vestiging in Arnhem een landelijk actieve onderneming in onder meer arbeidsbemiddeling. Kracht Recruitment biedt haar diensten aan via het internet en maakt daarbij onder meer gebruik van de website www.vanuitkracht.nl. Verder heeft Kracht Recruitment een tweetal beeldmerken met woordelementen ingeschreven bij het BBIE. Op 26 maart 2020 is de onderneming Vackracht opgericht. Vackracht is gevestigd in IJsselmuiden en zij onderneemt activiteiten op het gebied van uitzenden. Ook Vackracht biedt haar diensten aan via het internet en maakt daarbij gebruik van de website www.vackracht.nl. Vackracht maakt gebruik van twee logo's die enigzins lijken op de merken van Kracht Recruitment. Kracht Recruitment stelt dat Vackracht inbreuk maakt op haar handelsnamen “Kracht Recruitment” en “Kracht” en op haar merkrechten. Het hof dat er geen verwarringsgevaar bestaat tussen de in het geding centraal staande handelsnamen, en ook niet tussen de merkenrechten van Kracht Recruitment en de logo's van Vackracht. De vorderingen van Kracht Recruitment worden afgewezen.

IEF 21197

Toespraak Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht Chat-GPT

IE-Diner 26 januari 2023

Het IE-diner 2023 zit erop! En wat was het goed iedereen weer te zien onder het genot van een hapje en een drankje. Daarnaast hebben wij veel inspIEratie voor het komende jaar mogen opdoen dankzij de vier fantastische sprekers die elk op hun eigen wijze hun toehoorders aan het denken hebben gezet. Voor wie er niet bij kon zijn, maar nu toch benieuwd is naar de inhoud van gisteravond; hierna volgt de toespraak zoals deze door Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht is uitgesproken. 

Zien we u het volgende IE-diner, donderdag 25 januari 2024 (weer)?

 

IEF 21190

Verbod op het gebruik van de handelsnaam

Hof Amsterdam 17 jan 2023, IEF 21190; ecli:NL:GHAMS:2023:84 (appellante tegen Next), https://ie-forum.nl/artikelen/verbod-op-het-gebruik-van-de-handelsnaam

Gerechtshof Amsterdam 17 januari 2023, IEF 21190; ECLI:NL:GHAMS:2023:84 (appellante tegen Next) Next Fatfreeze Clinics B.V. (hierna: Next) is in deze zaak opgekomen tegen het gebruik van de handelsnaam "First Fatfreeze Clinics" door [appellante] voor haar vestiging in Amsterdam. De rechter heeft een verbod opgelegd voor deze naam alleen voor de vestiging in Amsterdam. In hoger beroep eist Next een verbod op deze naam voor heel Nederland. De rechter heeft bepaald dat Next voldoende spoedeisend belang had in een verbod op het gebruik van de handelsnaam First Fatfreeze Clinics door [appellante] voor haar vestiging in Amsterdam, omdat deze vestiging dicht bij die van Next was geopend. Next kan zich beroepen op oudere handelsnaamrechten omdat zij de onderneming eerder heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dan [appellante]. De rechter besliste dat het gebruik van deze naam door [appellante] verwarring oplevert met de handelsnaam van Next en verbiedt daarom ook het gebruik van de domeinnaam firstfatfreeze.nl en het bijbehorende e-mailadres.

IEF 21183

Uitspraak ingezonden door Marlies Wiegerinck, ARNOLD & SIEDSMA

Geldig merk

Rechtbank Den Haag 11 jan 2023, IEF 21183; (QLF Brands c.s. tegen Goodstore c.s. ), https://ie-forum.nl/artikelen/geldig-merk

Rechtbank Den Haag 11 januari 2023, IEF 21183; C/09/607372 / T-LA ZA 2 1-157 (QLF Brands c.s. tegen Goodstore c.s.) QLF Brands c.s. vordert samengevat dat de rechtbank bij vonnis Goodstore en Unicorn beveelt iedere inbreuk in de Benelux op het merk en op de handelsnaam lampenlicht.nl te staken en vordert overdracht van de domeinnamen. Goodstore c.s. heeft als meest verstrekkend verweer naar voren gebracht dat het merk nietig is, omdat het onderscheidend vermogen ontbreekt. De rechtbank oordeelt dat het merk onderscheidend vermogen heeft en dus een geldig merk is. Alhoewel er enige overeenstemming is tussen het merk en de door Goodstore c.s. gebruikte tekens, levert dit geen inbreuk op in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE vanwege het ontbreken van verwarringsgevaar. Er kan ook niet worden vastgesteld dat QLF Brands c.s. een bekend merk is en dus is er ook geen inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE. Tot slot is er ook geen sprake van merk- of handelsnaaminbreuk door Goodstore c.s., dus ook niet in strijd met artikel 5 Hnw. 

IEF 21152

Uitspraak ingezonden door Wouter Dammers en Nick Vrugt, LAWFOX.

Inbreuk op merkenrecht en handelsnaam aangenomen

Rechtbank Den Haag 14 dec 2022, IEF 21152; (Online Publisher tegen Netmedia en Sparta Solutions), https://ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-merkenrecht-en-handelsnaam-aangenomen

Rechtbank Den Haag, 14 december 2022, IEF 21152, IEFbe 3597; C/09/566071 / HA ZA l9-18 ECLI:NL:RBDHA:2022:13582 (Online Publisher tegen Netmedia en Sparta Solutions) Zie [IEF 18502]. Online Publisher en Netmedia verlenen diensten die het retailers mogelijk maken hun reclamefolders online onder het voetlicht te brengen. Na een samenwerking van een aantal jaren is tussen Online Publisher en Netmedia een conflict ontstaan. Volgens Online Publisher heeft Netmedia na het verbreken van de samenwerking inbreuk gemaakt op de merken van Online Publisher, op haar handelsnaam en op het auteursrecht op door haar ontwikkelde en geschreven software. De rechtbank oordeelt dat Netmedia inderdaad inbreuk heeft gemaakt op de merken van Online Publisher, te weten op het 'wepublish-merk' en het 'publish-merk'. Verder oordeelt dat Netmedia inbreuk maakt op de handelsnaam 'wepublish' van Online Publisher, die zij onder meer exploiteert in haar domeinnaam en op Twitter. Met betrekking tot de gestelde auteursrechtinbreuk op de software, oordeelt de rechtbank dat niet kan worden vastgesteld dat Online Publisher rechthebbende op de auteursrechten is. Netmedia moet €75.000 aan dwangsommen betalen.

IEF 21126

Eetcafé maakt inbreuk op handelsnaamrecht en merkenrecht

Rechtbank Overijssel 30 nov 2022, IEF 21126; ECLI:NL:RBOVE:2022:3632 (Yam Yam tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/eetcafe-maakt-inbreuk-op-handelsnaamrecht-en-merkenrecht

Rechtbank Overijssel 30 november 2022, IEF 21126; ECLI:NL:RBOVE:2022:3632 (Yam Yam tegen gedaagde) Yam Yam exploiteert sinds 2005 onder die handelsnaam een eetcafé in Hengelo en heeft recent haar naam laten inschrijven in het merkenregister. Gedaagde heeft in maart 2021 een eetcafé geopend in Rijssen met de naam Yam Yam Rijssen en Yam Yam Italian kitchen & grill. Yam Yam vindt dat gedaagde daarmee inbreuk maakt op haar handelsnaamrecht en merkenrecht en wil verboden op het gebruik van de naam en schadevergoedingen van gedaagde. De rechtbank oordeelt dat gedaagde met de handelsnamen Yam Yam Rijssen, Italian kitchen Yam Yam grill en Yam Yam italian kitchen & grill Rijssen inbreuk maakt op zowel het handelsnaamrecht als het merkrecht van Yam Yam. De vorderingen tot schadevergoedind worden afgewezen omdat Yam Yam onvoldoende heeft gemotiveerd dat zij schade heeft geleden en nog steeds lijdt als gevolg van de inbreuken die gedaagde heeft gemaakt.

IEF 21123

Uitspraak ingezonden door Marjolein Driessen, Legaltree.

Niet-normaal gebruik merk en oudere handelsnaam

Rechtbank Den Haag 30 nov 2022, IEF 21123; (M&V tegen EGL), https://ie-forum.nl/artikelen/niet-normaal-gebruik-merk-en-oudere-handelsnaam

Rechtbank Den Haag 30 november 2022, IEF 21123; C/09/625476 / HA ZA 22-185 (M&V tegen EGL) M&V is een financier van horecaondernemingen en heeft in 2012 een keten van Argentijnse steakhouserestaurants met de naam 'Gauchos' overgenomen. M&V is houder van een vijftal Beneluxmerken met betrekking tot Gauchos; drie woordmerken en twee beeldmerken. In 2018 is de B.V. EGL opgericht door David. Davids, inmiddels, eenmanszaak El Gaucho is ingebracht in EGL. David maakt sinds 1984 gebruikt van de naam 'El Gaucho' en een bijbehorend logo. Er is geen akte opgemaakt om de handelsnaam van de eenmanszaak aan de B.V. over te dragen. M&V meent dat EGL inbreuk maakt op haar merkenrechten. EGL meent dat haar handelsnaamrechten ouder zijn dan de merkenrechten van M&V. M&V vordert EGL ieder gebruik van 'El Gaucho' en het bijbehorend logo te staken. EGL vordert in reconventie de twee beeldmerkregistraties van M&V vervallen te verklaren. De rechtbank oordeelt dat van de twee beeldmerken gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, de beide beeldmerken worden vervallen verklaard.

IEF 21115

Eiser moet gebruik domeinnamen staken

Rechtbank Limburg 16 nov 2022, IEF 21115; ECLI:NL:RBLIM:2022:9189 (Witran tegen Terhagen c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/eiser-moet-gebruik-domeinnamen-staken

Rb. Limburg 16 november 2022, IEF 21115, IT 4163; ECLI:NL:RBLIM:2022:9189 (Witran tegen Terhagen c.s.) Zie [IEF 19423]. Bij vonnis van 3 september 2020 heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van Terhagen met betrekking tot het gebruik van domeinnamen afgewezen, omdat Terhagen niet aannemelijk heeft gemaakt dat MediaZuid dan wel Terhagen op enig moment rechthebbende zijn geweest van de handelsnaam ‘domeinnaam 2’. Witran heeft op 9 juni 2020 dan wel 6 september 2020 de domeinnaam ‘domeinnaam 1’ op haar naam laten registreren bij SIDN. Witran vordert nu onder meer de rechtbank voor recht te verklaren dat het handelen van gedaagde Terhagen en/of ASSB, te weten het exploiteren sinds juni 2020 van een website onder de domeinnaam 'www.domeinnaam 2' onrechtmatig is jegens Witran. In reconventie vorderen Terhagen c.s. Witran te gebieden het gebruik van domeinnaam 1 en de verhuursoftware te staken. 

IEF 21111

Geen inbreuk op handelsnaam

Rechtbank Amsterdam 12 okt 2022, IEF 21111; ECLI:NL:RBAMS:2022:6394 (eisers tegen gedaagden), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-handelsnaam-1

Rechtbank Amsterdam 12 oktober 2022, IEF 21111; ECLI:NL:RBAMS:2022:6394 (eisers tegen NRC gedaagden) Eiser is een vennootschap die zich bezighoudt met de handel in opslagsystemen en transportmiddelen. Gedaagde 2 was voorheen een van de eigenaren van eiser. Manutan is een Franse vennootschap die zich op Europese schaal bezighoudt met de online verkoop van artikelen voor kantoor, magazijn, werkplaats en buitenterrein. Op 14 juni 2019 heeft Manutan met Aeva Holding B.V. een overeenkomst gesloten houdende de koop en levering van alle aandelen van eiser. Na afloop van de overeenkomst zijn gedaagde zich gezamenlijk gaan bezighouden met de in- en verkoop van tweedehands opslagsystemen en transportmiddelen. Eisers menen dat gedaagden hierbij inbreuk maken op hun handelsnaam. De rechtbank wijst de vorderingen af omdat gedaagden de naam van eisers niet als handelsnaam voor hun onderneming hebben gebruikt.