Handelsnaamrecht  

IEF 21887

Uitspraak ingezonden door Gregor Vos en Maurits van Beusekom, Brinkhof.

Merk- en handelsnaam geschil tussen Kroonenberg en Medisch Centrum c.s. over gebruik ‘Gelderlandplein’

Rechtbank Den Haag 14 feb 2024, IEF 21887; C/09/606624 / HA ZA 21-115 (Kroonenberg tegen Medisch Centrum c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/merk-en-handelsnaam-geschil-tussen-kroonenberg-en-medisch-centrum-c-s-over-gebruik-gelderlandplein

Rb. Den Haag 14 februari 2024, IEF 21887; C/09/606624 / HA ZA 21-115 (Kroonenberg tegen Medisch Centrum c.s.) Kroonenberg Groep B.V. (hierna: Kroonenberg) is eigenaar van het winkelcentrum Gelderlandplein. Zij is houdster van vier Beneluxmerken (hierna: de GP-merken), waarvan twee geregistreerd in 2014 (hierna: GP-2014 merken). Huisartsenpraktijk MCG is initiatiefnemer van het Medisch Centrum Gelderlandplein (hierna samen: Medisch Centrum c.s.) Huisartenpraktijk MCG is houdster van het Beneluxmerk ‘Medisch Centrum Gelderlandplein’ (hierna: het MCG-merk). Partijen hebben een geschil over het gebruik van handelsnamen en merken. In conventie vordert Kroonenberg onder andere een gebod voor Medisch Centrum c.s. om ieder gebruik van de naam ‘Gelderlandplein’ te staken en een nietigverklaring van de inschrijving van het MCG-merk. Aan deze eerste vordering legt Kroonenberg ten grondslag dat zij het handelsnaamrecht heeft ten aanzien van de naam Gelderlandplein, en dat het gebruik van de handelsnaam van Medisch Centrum c.s. direct of indirect verwarringsgevaar oplevert. Aan de vordering betreffende het MCG-merk legt Kroonenberg ten grondslag dat zij de nietigheid hiervan kan inroepen, nu er verwarring kan ontstaan tussen de merken. In reconventie vordert Medisch Centrum c.s. primair een verklaring voor recht dat de vier GP-merken nietig dan wel vervallen zijn, nu deze elk onderscheidend vermogen zouden missen, dan wel te kwader trouw zijn gedeponeerd. Daarnaast roept Medisch Centurm c.s. het verval van de GP-merken 2014 in.

IEF 21874

Handelsnamen van verloskundigepraktijken komen visueel in hoge mate overeen

Rechtbank Oost-Brabant 27 dec 2023, IEF 21874; ECLI:NL:RBOBR:2023:6115 (Verloskundige Praktijk Vivre tegen gedaagde`), https://ie-forum.nl/artikelen/handelsnamen-van-verloskundigepraktijken-komen-visueel-in-hoge-mate-overeen

Vzr. Rb. Oost-Brabant 27 december 2023, IEF 21874; ECLI:NL:RBOBR:2023:6115 (Verloskundige Praktijk Vivre tegen gedaagde) Kort geding. Verloskundige Praktijk Vivre (hierna: Vivre) drijft sinds 2004 een praktijk voor verloskundige zorg en echoscopie in de gemeenten Valkenswaard en Waalre met als handelsnaam Vivre. Ook gedaagde drijft een verloskundigepraktijk. In de KvK staat deze onderneming ingeschreven met als handelsname 'Vivé Vrouw en Verloskunde' en 'Vivé Pretecho'. Voor haar website gebruikt zij de domeinnaam www.viveverloskunde.nl. In 2023 heeft gedaagde een praktijk in Valkenswaard overgenomen. Vivre vordert samengevat staking van het gebruik van de handelsnaam Vivé, alsmede staking van het gebruik van de domeinnamen en e-mailadressen. Hieraan ten grondslag legt Vivre dat de diensten die beide bedrijven aanbieden identiek zijn, en deze beide worden geboden in hetzelfde verzorgingsgebied als waar Vivre opereert. Dit leidt volgens Vivre tot verwarring onder het publiek. 

IEF 21856

Uitspraak ingezonden door Remco Klöters, SOLV.

Inbreuk op merk- en handelsnaamrecht Student Verhuis Service

Rechtbanken 17 jan 2024, IEF 21856; C/13/728279 / HA ZA 23-52 (Student Verhuis Service en Perrooij tegen Redouan Ettajiri), https://ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-merk-en-handelsnaamrecht-student-verhuis-service

Rb. Amsterdam 17 januari 2024,IEF 21856;C/13/728279/HA ZA 23-52 (Student Verhuis Service en Perrooij tegen Ettajiri) Student Verhuis Service (hierna: SVS) is een onderneming die zich sinds 2008 bezighoudt met verhuizingen. Perrooij is houder van meerdere Benelux-beeldmerken. Perrooij heeft aan SVS een licentie verleend voor het gebruik van die merken. Ettajiri heeft op 31 mei 2021 de domeinnaam studentenverhuizersamsterdam.nl geregistreerd. Ettajiri heeft op 1 juni 2021 de domeinnaam studentenverhuisliften.nl geregistreerd. Op grond hiervan heeft SVS verlof gekregen om conservatoir leveringsbeslag te leggen op de domeinnamen van Ettajiri. Inmiddels heeft Ettajiri zijn oranje logo vervangen door een blauw logo en SVS verzocht om het gelegde beslag op te heffen.

IEF 21790

Geen misbruik van (executie)bevoegdheid aan de zijde van Yam Yam

Rechtbanken 24 nov 2023, IEF 21790; ECLI:NL:RBOVE:2023:4788 (Eiser tegen Yam Yam V.O.F.), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-misbruik-van-executie-bevoegdheid-aan-de-zijde-van-yam-yam

Vzr. Rb. Overijssel 24 november 2023, IEF 21790; ECLI:NL:RBOVE:2023:4788 (Eiser tegen Yam Yam V.OF.) Yam Yam V.O.F. (hierna: Yam Yam) exploiteert sinds 2005 een eetcafé in Hengelo. In maart 2021 heeft eiser een eetcafé in Rijssen geopend. Daarbij gebruikte eiser ‘Yam Yam’ in zijn handels- en domeinnamen. De rechtbank oordeelde op 30 november 2022 dat gedaagde met de handelsnamen inbreuk maakt op zowel het handelsnaamrecht als het merkrecht van Yam Yam [zie IEF 21126]. Eiser vordert in deze zaak onder andere dat de voorzieningenrechter Yam Yam zal bevelen om met onmiddellijke ingang de executie van de dwangsommen op basis van het vonnis van 30 november 2022 te staken en gestaakt te houden.

IEF 21756

Uitspraak ingezonden door Marco Moeskops en Thijs van Aerde, Houthoff.

Easy Building maakt inbreuk op handelsnaam Easy Housing, niet op merkenrechten

Rechtbank Gelderland 23 okt 2023, IEF 21756; (Easy Housing tegen Easy Building), https://ie-forum.nl/artikelen/easy-building-maakt-inbreuk-op-handelsnaam-easy-housing-niet-op-merkenrechten

Vzr. Rb. Gelderland 23 oktober 2023, IEF 21756; C/05/423183 (Easy Housing tegen Easy Building). Kort geding. Easy Housing B.V. (hierna: Easy Housing) drijft een onderneming met de advisering en leveringen van producten en diensten voor woningbouw en het produceren en leveren van bouwsystemen. In 2022 heeft Easy Housing een beeldmerk met woordelementen 'Easy Housing' ingeschreven bij het EUIPO voor de klassen bouw en aanverwante advisering. De onderneming Easy Housing Concepts B.V. is in 2020 opgericht en houdt zich bezig met het ontwikkelen van duurzame, betaalbare woonconcepten in delen van Afrika. Easy Housing heeft Easy Housing Concepts B.V. in juli 2022 bericht over het feit dat zij al eerder deze bedrijfsnaam voerden en de werkzaamheden dicht bij elkaar liggen, waardoor verwarring kan ontstaan. In april 2023 heeft Easy Housing Concepts B.V. haar statutaire naam aangepast naar Easy Buildings Concepts B.V. (hierna: Easy Building). In mei 2023 is Easy Housing Concepts Uganda Limited (hierna: Easy Housing Concepts Uganda) opgericht, waarna het logo hiervan als beeldmerk bij het EUIPO geregistreerd is.

IEF 21752

Uitspraak ingezonden door Bjorn Schipper, Plus One Legal.

Appellant moet gebruik van DJ-naam 'DJOKO' gestaakt houden

Hof Den Haag 17 okt 2023, IEF 21752; 200.321.071/01 (Appellant tegen William Djoko), https://ie-forum.nl/artikelen/appellant-moet-gebruik-van-dj-naam-djoko-gestaakt-houden

Hof Den Haag 17 oktober 2023, IEF 21752; 200.321.071/01 (Appellant tegen William Djoko). Appellant is een DJ die zijn muziek onder de naam ‘DJOKO’ naar buiten brengt. William Djoko brengt muziek naar buiten onder zijn eigen naam ‘William Djoko’. William Djoko is de merkhouder van het woordmerk ‘William Djoko’. De artiesten worden regelmatig met elkaar verward. Djoko heeft appellant gedagvaard en gevorderd de inbreuk op zijn merkrechten te staken. Hierop heeft appellant in reconventie gevorderd dat Djoko staakt met het maken van inbreuk op zijn artiestennaam ‘DJOKO’ en zijn merkenrechten. De voorzieningenrechter heeft eerder geoordeeld dat appellant gebruik van het merk dient te staken [zie IEF 21041]. Djoko heeft ondertussen een bodemprocedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank Den Haag wegens inbreuk op zijn Uniemerken.

IEF 21715

'solextexel' en 'Solex Texel' zijn beschrijvende handelsnamen

Hof Amsterdam 22 aug 2023, IEF 21715; ECLI:NL:GHAMS:2023:2313 (Appellant tegen verweerders), https://ie-forum.nl/artikelen/solextexel-en-solex-texel-zijn-beschrijvende-handelsnamen

Hof Amsterdam 22 augustus 2023, IEF 21715; ECLI:NL:GHAMS:2023:2313 (Appellant tegen gedaagden). Partijen verhuren solexen op Texel en stellen over en weer dat de ander inbreuk maakt op hun handelsnaam. Appellant is in een tussenarrest [zie IEF 20913] toegelaten te bewijzen dat hij al sinds 2011 de handelsnaam ‘solextexel’ gebruikt. In dit arrest wordt bekeken of appellant daarin is geslaagd. Appellant had verschillende informatie beschikbaar gesteld waaruit blijkt dat hij deze handelsnaam inderdaad effectief heeft gevoerd. De door appellant en verweerder gevoerde namen ‘solextexel’ en ‘solex Texel’ zijn in hoge mate beschrijvend. Deze handelsnamen hebben geen onderscheidend vermogen, waardoor ze in principe vrijgehouden moeten worden. Het relevante publiek bestaat vooral uit mensen die niet op Texel wonen en zullen niet bekend zijn met de handelsnamen. Het publiek zal het verhuren van solexen niet voornamelijk met appellant associëren. Doordat geen sprake is van onderscheidend vermogen en het feit dat het relevante publiek niet bekend is met de ondernemingen, is geen sprake van verwarringsgevaar. De daadwerkelijke verwarring die plaatsvindt, heeft te maken met beschrijvende karakter van de handelsnamen. Vorderingen van zowel appellant als gedaagde kunnen hierdoor niet worden toegewezen.

IEF 21705

Verwarring handelsnaam Zwartgoud

Rechtbank Limburg 28 sep 2023, IEF 21705; ECLI:NL:RBLIM:2023:5815 https://ie-forum.nl/artikelen/verwarring-handelsnaam-zwartgoud

Rechtbank Limburg 28 september 2023, IEF 21705; ECLI:NL:RBLIM:2023:5815 (Verzoekster tegen Zwartgoud Heerlen). Verzoekster exploiteert sinds 2020 een tattoo shop in Heerlen. Belanghebbende exploiteert het café Zwartgoud sinds 2023. Verzoekster stelt dat belanghebbende met zijn café inbreuk maakt op haar bedrijfsnaam. Verzoekster eist staking van het gebruik van de handelsnaam en domeinnaam met ‘zwartgoud’, omdat deze slechts in geringe mate afwijkt van haar eigen handelsnaam. Hoewel sprake is van een andere branche, liggen de bedrijven te dicht bij elkaar waardoor verwarring ontstaat. Verweerder stelt dat hij vooraf onderzoek heeft gedaan bij de notaris naar de beschikbaarheid van zijn bedrijfsnaam en dat hij mocht vertrouwen op de resultaten hiervan. Daarnaast heeft verweerder toegezegd zijn handelsnaam en domeinnaam aan te passen met de woorden ‘grand café’ ervoor.

IEF 21695

Beschrijvende handelsnaam kan geen verwarringsgevaar opleveren

Rechtbank Midden-Nederland 25 sep 2023, IEF 21695; ECLI:NL:RBMNE:2023:5040 (Eiseres tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/beschrijvende-handelsnaam-kan-geen-verwarringsgevaar-opleveren

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 25 september 2023, IEF 21695; ECLI:NL:RBMNE:2023:5040 (Eiser tegen gedaagde). Eiseres heeft in 2017 een mondhygiënistenpraktijk overgenomen en is de handelsnaam blijven gebruiken die daarvoor gold. Zij wil haar praktijk verhuizen naar een andere vestigingsplaats. In deze vestigingsplaats zijn gedaagden actief sinds 2022 en zij hebben hierbij gekozen voor een handelsnaam die volgens eiser sterk overeenkomt met haar handelsnaam. Zij vordert een verbod aan gedaagden de betreffende handelsnaam te gebruiken.

IEF 21650

Estivotravel maakt geen inbreuk op handelsnaam Estivant

Rechtbank Midden-Nederland 19 jul 2023, IEF 21650; ECLI:NL:RBMNE:2023:3642 (Estivant Vakanties/Estivo Travel), https://ie-forum.nl/artikelen/estivotravel-maakt-geen-inbreuk-op-handelsnaam-estivant

Rechtbank Midden-Nederland 19 juli 2023, IEF 21650; ECLI:NL:RBMNE:2023:3642 (Estivant Vakanties/Estivo Travel) In dit geschil oordeelt de rechtbank Midden-Nederland over de vraag of de handelsnaam ‘Estivotravel’ inbreuk maakt op de handelsnaam van Estivant. Estivant heeft haar handelsnaam ook als merk geregistreerd. Beide ondernemingen zijn actief in het organiseren van gezinsvakanties. Estivant heeft Estivotravel meermaals gesommeerd om gebruik van haar handelsnaam te staken. Nu afwijzend op deze berichten is gereageerd, vordert Estivant staking van het voeren van de handelsnaam ‘Estivotravel’, op straffe van dwangsom. Grondslag voor deze vordering is de grote mate van overeenstemming tussen de handelsnamen en het daardoor te duchten verwarringsgevaar. Ook zou Estivotravel inbreuk maken op het merkenrecht van Estivant. 

De rechtbank stelt dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Visueel en auditief is er sprake van gelijkenis tussen de twee namen. Beide beginnen met de letters ‘esti’, waarbij de achtervoegsels ‘-vo’ en ‘-vant’ het verschil maken. Aan het woord ‘travel’ wordt weinig onderscheidende waarde toegekend. Begripsmatig is er geen mogelijkheid tot vergelijking, nu beide woorden slechts in het Frans en het Italiaans iets betekenen. Op het gebied van vormgeving verschillen de handelsnamen en merken, nu zij een andere opmaak hebben en anders ingekleurd zijn. Hoewel beide ondernemingen groepsvakanties organiseren, verschilt de inhoud van deze vakanties aanzienlijk. Estivant biedt complete groepsreizen aan, Estivotravel verhuurt alleen luxe accommodaties op campings. Ook spreken zij daarbij een ander publiek aan. Het relevante publiek is daarbij ook meer oplettend dan gemiddeld, nu vakanties geen alledaagse aanschaf zijn. Als laatste voert de rechter aan dat Estivant niet degelijk heeft onderbouwd dat er feitelijke verwarring tussen de twee handelsnamen heeft plaatsgevonden. Ten aanzien van de merken stelt de rechter vast dat Estivotravel een ‘ouder recht’ ten aanzien van het merk heeft, waardoor Estivant het gebruik van het merk slechts kan verbieden als zij het recht heeft om op basis van haar handelsnaam gebruik van de handelsnaam te verbieden. Nu dat niet het geval is, kan Estivant het gebruik van Estivotravel’s oudere recht niet tegenhouden. De vorderingen van Estivant worden afgewezen.