Handelsnaamrecht  

IEF 21424

Rechtbank beslist over overdracht handelsnaam en domeinnaam

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 mei 2023, IEF 21424; ECLI:NL:RBZWB:2023:3239 (Bisou tegen Kwatta), https://ie-forum.nl/artikelen/rechtbank-beslist-over-overdracht-handelsnaam-en-domeinnaam

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 mei 2023, IEF 21424; ECLI:NL:RBZWB:2023:3239 (Bisou tegen Kwatta) De rechtbank heeft zich uitgesproken over de overdracht van een handelsnaam en domeinnaam. Partijen in deze zaak zin Bisou, eiseres, en Kwatta, de gedaagde. Kwatta is een bedrijf dat zich onder meer bezighoudt met de verhuur van bedrijfsruimten. Kwatta heeft in een pand te Breda een restaurant geëxploiteerd onder een bepaalde handelsnaam. Bisou heeft de exploitatie van het restaurant in 2017 overgenomen. Bisou heeft hiervoor met Kwatta een onderhuurovereenkomst gesloten waarin is afgesproken dat Bisou de activa van Kwatta overneemt. Verder regelt de overeenkomst de overdracht van de handelsnaam van het restaurant, alsmede de bijbehorende domeinnaam. 

IEF 21345

De Witte Brigade vs Culinaire Witte Brigade

Rechtbank Den Haag 8 mrt 2023, IEF 21345; ECLI:NL:RBDHA:2023:3330 (De Witte Brigade B.V. tegen gedaagde01 B.V.), https://ie-forum.nl/artikelen/de-witte-brigade-vs-culinaire-witte-brigade

Rechtbank Den Haag 08 maart 2023, IEF 21345; ECLI:NL:RBDHA:2023:3330 (De Witte Brigade B.V. en gedaagde01 B.V.) De Witte Brigade B.V. en gedaagde01 B.V. bemiddelen beide tussen keukenpersoneel en ondernemingen, met als focus koks. De Witte Brigade B.V. voert de handelsnaam ‘De Witte Brigade’ en gedaagde de handelsnaam ‘Culinaire Witte Brigade’. De Witte Brigade B.V. eist dat gedaagde01 B.V. een andere handelsnaam gebruikt omdat deze verwarrend zou zijn voor het publiek. De rechtbank heeft geoordeeld dat gedaagde01 B.V. de handelsnaam moet staken omdat er sprake is van verwarringsgevaar, ook al zijn er verschillen in logo's en websites. Beide bedrijven brengen namelijk soortgelijke diensten op de markt en er is sprake van aanzienlijke overlap.

IEF 21336

Hof wijst vordering eigenaar tegelbedrijf af wegens gebrek bewijs nabootsing

Hof 's-Hertogenbosch 24 jan 2023, IEF 21336; ECLI:NL:GHSHE:2023:179 (Appelanten tegen geïntimeerden ), https://ie-forum.nl/artikelen/hof-wijst-vordering-eigenaar-tegelbedrijf-af-wegens-gebrek-bewijs-nabootsing

Hof 's-Hertogenbosch 24 januari 2023, IEF 21334; ECLI:NL:GHSHE:2023:179 (Appellanten tegen geïntimeerden) Verbintenissenrecht. Appellant is eigenaar van een eenmanszaak die zich onder andere toelegt op de productie en verhandeling van handgemaakte tegels, genaamd 'Stones'. Deze tegels betreffen reproducties van kerk- en kasteelstenen. Geïntimeerde werkte tot eind 2013 als exclusief distributeur van appellant, maar produceert en handelt sinds 2018 in stenen die ook de naam Stones dragen. Partijen hebben in tijden van samenwerking een overeenkomst gesloten waarin wordt afgesproken dat geïntimeerde geen bedrijfsgeheimen mag gebruiken zonder toestemming van appellant. Appellanten stellen dat het productieprocedé van Stones een bedrijfsgeheim is. Appellanten stellen ook dat geïntimeerde schuldig is aan slaafse nabootsing nu geïntimeerden gebruikmaken van hetzelfde productieprocedé. Het hof heeft echter geoordeeld dat het productieproces van appellanten niet uniek is en daarom geen handelswaarde heeft. Ten aanzien van de stelling van slaafse nabootsing oordeelt het hof dat appellanten onvoldoende hebben onderbouwd dat er sprake is van oneerlijke concurrentie en slaafse nabootsing door geïntimeerden. Appellanten hebben niet concreet aangetoond dat er sprake is van verwarring bij het publiek tussen de Stones van appellanten en Stones van geïntimeerden. Het hof concludeert daarom dat er niet is voldaan aan de voorwaarden voor een geslaagd beroep op slaafse nabootsing. Het hof veroordeelt appellanten in de proceskosten van het hoger beroep en wijst het gevorderde af. 

 

IEF 21330

Waddenacademie versus Wadden Academy: kantonrechter wijst verzoek om naamswijziging af

Rechtbank Noord-Nederland 22 mrt 2023, IEF 21330; ECLI:NL:RBNNE:2023:1139 (Waddenacademie tegen Wadden Academy), https://ie-forum.nl/artikelen/waddenacademie-versus-wadden-academy-kantonrechter-wijst-verzoek-om-naamswijziging-af

Rechtbank Noord-Nederland 22 maart 2023, IEF 21330; ECLI:NL:RBNNE:2023:1139 (Waddenacademie tegen Wadden Academy) De Waddenacademie heeft de kantonrechter verzocht om Wadden Academy te veroordelen de handelsnaam Wadden Academy zodanig te wijzigen en gewijzigd te houden. De kantonrechter oordeelt dat de Waddenacademie kan worden beschouwd als een onderneming en dat zij bescherming heeft op grond van de Handelsnaamwet. De kantonrechter stelt echter ook dat de verschillen tussen de handelsnamen van beide organisaties groot genoeg zijn en dat er geen sprake is van verwarring bij het publiek. Het verzoek van de Waddenacademie om de naam van de Wadden Academy te veranderen is daarom afgewezen.

IEF 21305

Uniemerk ‘Akari’ en teken ‘Akaya’ voor identieke waren

Rechtbank Den Haag 22 feb 2023, IEF 21305; ECLI:NL:RBDHA:2023:2172 (Bidfood tegen DYF, DYO respectievelijk DYT (DY)), https://ie-forum.nl/artikelen/uniemerk-akari-en-teken-akaya-voor-identieke-waren

Rechtbank Den Haag 22 februari 2023, IEF 21305; ECLI:NL:RBDHA:2023:2172 (Bidfood tegen DY) De zaak betreft een geschil tussen Bidfood, houder van twee Uniemerken 'AKARI', en groothandelsbedrijf DY, die het merk 'Akaya' gebruikt voor vergelijkbare producten in de Japanse/Oosterse keuken. Bidfood vordert - samengevat - DY te veroordelen de inbreuken op de merkrechten van Bidfood te staken en gestaakt te houden. Bidfood legt aan het gevorderde ten grondslag dat DY door het gebruik van het Akaya-teken voor de Akaya-producten inbreuk maakt op haar Uniemerken als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub b UMVo. De rechtbank oordeelt dat er verwarringsgevaar bestaat tussen de merken van Bidfood en het Akaya-teken van DY. DY kan zich niet beroepen op het gebruik van het Akaya-teken als handelsnaam. Bidfood heeft het Akaya-teken als Uniemerk kunnen registreren en heeft niet onrechtmatig gehandeld. DY betoogt dat het beroep van Bidfood op haar merkrechten disproportionele gevolgen heeft voor haar bedrijfsvoering, maar de rechtbank gaat hier niet in mee. Gelet op al het voorgaande kan Bidfood zich verzetten tegen gebruik van het Akaya-teken door DY.

IEF 21295

Uitspraak ingezonden door Julia Mascini, Valegis

247TailorSteel vs 247 Lasersnijden

Rechtbank Den Haag 3 mrt 2023, IEF 21295; (247TailorSteel tegen 247 Lasersnijden ), https://ie-forum.nl/artikelen/247tailorsteel-vs-247-lasersnijden

Rechtbank Den Haag 3 maart 2023, IEF 21295; C/09/639036 / KG ZA 22-1067 (247TailorSteel tegen 247 Lasersnijden) De rechtszaak ging over de bewering van 247TailorSteel dat 247 Lasersnijden inbreuk maakt op de TS-merken met betrekking tot de LS-handelsnaam, LS-domeinnaam en het LS-merk. 247TailorSteel beweerde dat er sprake was van merkinbreuk en inbreuk op handelsnaamrechten en dat 247 Lasersnijden opzettelijk tekens had gebruikt die zo dicht mogelijk bij de TS Merken, de TS Handelsnaam en de TS Domeinnaam liggen om te profiteren van de bekendheid en reputatie van 247TailorSteel. De voorzieningenrechter oordeelde echter dat er geen sprake was van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of handelsnaamrechten en dat er geen sprake was van verwarringsgevaar tussen de LS Tekens en de TS Merken en de TS Handelsnaam. De vorderingen van 247TailorSteel werden afgewezen.

IEF 21259

Wijzigen (inlog)gegevens social media accounts

Rechtbank Den Haag 15 feb 2023, IEF 21259; ECLI:NL:RBDHA:2023:1747 (eisende partij sub 1 c.s. tegen gedaagde sub 1 c.s. ), https://ie-forum.nl/artikelen/wijzigen-inlog-gegevens-social-media-accounts

Rechtbank Den Haag 15 februari 2023, IEF 21259; ECLI:NL:RBDHA:2023:1747 (eisende partij sub 1 c.s. tegen gedaagde sub 1 c.s.) De zaak gaat over het gebruik van de naam en het logo van Berlano en het auteursrecht op het logo. De eisende partijen hadden conventionele vorderingen ingediend, maar de rechtbank oordeelde dat deze geen deel uitmaakten van de tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst. Bovendien was er volgens de rechtbank tot aan het overlijden van X geen sprake van inbreuk. Verder oordeelde de rechtbank dat het plaatsen van een link op Facebook met daarin de handelsnaam van een ander naar een op de website van een andere onderneming aangeboden product, geen gebruik van een handelsnaam is. Dit betekent dat er in dit geval geen sprake was van inbreuk op de handelsnaam van Berlano. Ook oordeelde de rechtbank dat zolang de naam en het logo zichtbaar zijn, de inbreuk voortduurt. Dit betekent dat het aan gedaagde sub 1 c.s. is om alle nog zichtbare en vindbare gebruik van de domeinnaam Berlano en berlano.nl en het logo te verwijderen van de KvK-inschrijving en alle sociale media-accounts van Hilsen. De vordering van eisende partij sub 1 c.s. om een verklaring voor recht dat gedaagde sub 1 c.s. inbreuk maakt op het handelsnaamrecht is afgewezen omdat daar geen belang meer bij is. Het argument van de eisende partij sub 1 c.s. dat gedaagde sub 1 de broncode van de website van Berlano heeft gewijzigd, is onvoldoende onderbouwd. De rechtbank heeft de vorderingen in conventie die zien op de beschikking over de sociale media accounts van Berlano niet toegewezen voor zover die zijn gegrond op inbreuk op het handelsnaamrecht van eisende partij sub 1 c.s. De vorderingen van eisende partij sub 1 c.s. inzake het auteursrecht op het logo van Berlano zijn afgewezen omdat er geen bewijs is dat de gedaagde partij het auteursrecht heeft overgedragen aan Berlano of dat er sprake was van een dienstverband tussen hen. Tenslotte heeft de rechtbank geoordeeld dat gedaagde sub 1 onrechtmatig handelt jegens eisende partij sub 1 c.s. zolang hij de sociale media-accounts niet teruggeeft aan eisende partij sub 1 c.s.. 

IEF 21250

Artikel ingezonden door Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht, AKD 

Teleurstellend DagjeInDeRechtbank voor DagjeDenBosch.nl

Commentaar bij Rb. Oost-Brabant (vzr.) 16 februari 2023, IEF21243 (DagjeDenBosch). De voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, zitting houdende te Den Bosch, mocht zich recent buigen over een verwarringwekkende situatie die zich letterlijk bij de eigen voordeur afspeelt. De Vereniging Kring “vrienden van ’s-Hertogenbosch” (hierna, zoals in het vonnis d.d. 16 februari 2022: “De Kring”) vroeg in kort geding een verbod voor het voeren van de handelsnaam “DagjeDenBosch.nl” door de (geanonimiseerde) [gedaagde], op basis van oudere rechten op de handelsnaam “DagjeDenBosch.com”. Beide partijen organiseren publieksactiviteiten zoals stadswandelingen en vaartochten in de stad ’s-Hertogenbosch.

IEF 21245

Geschil over intellectuele eigendomsrechten 'Jetten Jachtbouw' en 'Jetten'

Rechtbank Den Haag 7 sep 2022, IEF 21245; ecli:NL:RBDHA:2022:14486 (MSAR tegen gedaagde sub 1 c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/geschil-over-intellectuele-eigendomsrechten-jetten-jachtbouw-en-jetten

Rechtbank Den Haag 7 september 2022, IEF 21245; ECLI:NL:RBDHA:2022:14486 (MSAR tegen gedaagde sub 1 c.s.) De zaak gaat over de intellectuele eigendomsrechten van de handelsnaam en het merk 'Jetten' in de jachtbouwsector. De rechtbank heeft beslist dat JYS de handelsnaam '[Handelsnaam]' mag blijven gebruiken, maar dat het Beneluxmerk 'Jetten' te kwader trouw is gedeponeerd en dus moet worden doorgehaald. MSAR kan zich beroepen op een licentieovereenkomst met A voor het gebruik van de naam 'Jetten'. MSAR's vorderingen over hun intellectuele eigendomsrechten zijn te ruim en worden daarom niet toegewezen. M.H. Beheer en S.R. Beheer hebben geen recht op de intellectuele eigendomsrechten van MSAR.

IEF 21243

Uitspraak ingezonden door Wessel van Mook en Sjors van der Hoeven, LAWFOX.

Beroep op Handelsnaamwet niet mogelijk

Rechtbank Oost-Brabant 16 feb 2023, IEF 21243; (De Kring tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/beroep-op-handelsnaamwet-niet-mogelijk

Rechtbank Oost-Brabant 16 februari 2023, IEF 21243; C/01/387675 / KG ZA 22-580 (De Kring tegen x) De Kring heeft x gedagvaard vanwege het gebruik van de handelsnaam "DagjeDenBosch.nl" en vergelijkbare namen die sterk lijken op de handelsnaam van De Kring, "DagjeDenBosch.com". De Kring wilde dat x stopte met het gebruik van deze namen en wilde de namen verder uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel geschrapt zien worden. De voorzieningenrechter heeft echter geoordeeld dat De Kring geen beroep kan doen op de Handelsnaamwet omdat De Kring geen commerciële organisatie is die deelneemt aan het economisch verkeer om materieel voordeel te behalen. De Kring is een vrijwilligersorganisatie met een ideëel doel en kan dus geen aanspraak maken op bescherming van haar handelsnaam. Het beroep op artikel 5 van de Handelsnaamwet faalt en ook kan De Kring geen aanspraak maken op de aanvullende bescherming van artikel 6:162 BW. Er zijn geen bijkomende omstandigheden die het gebruik van de naam door x onrechtmatig maken. De vorderingen van De Kring worden afgewezen en verdere bespreking is niet nodig.