Gepubliceerd op donderdag 18 mei 2023
IEF 21428
EUIPO - OHIM ||
12 mei 2023
EUIPO - OHIM 12 mei 2023, IEF 21428; (Vans tegen Calzados), https://ie-forum.nl/artikelen/euipo-wijst-oppositie-van-vans-af

EUIPO wijst oppositie van Vans af

EUIPO 12 mei 2023, IEF 21428; Opposition No B 3 164 245 (Vans tegen Calzados) De oppositiedivisie van het EUIPO heeft uitspraak gedaan over oppositie tegen de inschrijving van een 'V'-merk door Calzados. Vans is de opposant en maakt bezwaar op basis van haar oudere 'V'-merken. Vans stelt dat er sprake is van verwarringsgevaar. 

Het EUIPO stelt dat de algehele indruk die merken geven doorslaggevend is bij de beoordeling of er sprake is van verwarringsgevaar. Voor deze algehele indruk moet gekeken worden naar de visuele, auditieve en conceptuele gelijkenis tussen de merken. 

In dit geval zijn beide merken zogenaamde 'beeldmerken'. Het EUIPO merkt op dat het beeldmerk van Vans bestaat uit een grafisch element van zwarte lijnen die verschillende keren van positie veranderen. De lijn bestaat uit drie segmenten, waarbij het derde segment langer is dan de eerste twee. Het betwiste merk van Calzados vertoont slechts overeenkomst in die zin dat beide merken een grafisch element bevatten bestaande uit balken met veranderende richtingen. Het EUIPO beschouwt dit echter als een irrelevant verschil. De merken verschillen namelijk in het aantal, de positie, de vorm en de richtingen van de balken.

Wat betreft de auditieve vergelijking concludeert het EUIPO dat er geen vergelijking mogelijk is tussen de merken. Het Bureau gaat ervan uit dat geen van de merken in verband zal worden gebracht met de letter 'V', maar eerder als abstracte tekens zullen worden beschouwd.

Ten slotte stelt het EUIPO dat de merken ook conceptueel niet vergelijkbaar zijn. Geen van de merken zal geassocieerd worden met enige betekenis, waardoor er geen conceptuele gelijkenis mogelijk is tussen de merken.

Op basis van artikel 8(1)(b) van het EUTMR is gelijkenis tussen de merken een vereiste voor het vaststellen van verwarringsgevaar. Aangezien de merken verschillend zijn, voldoet de zaak niet aan de vereisten van artikel 8(1)(b) van het EUTMR.

Het EUIPO wijst de oppositie van Vans af.

Visually, earlier mark 1 and the contested sign only coincide to the extent that both contain or consist of a graphical element comprising of beam elements of changing directions, which in the view of the Office are rather irrelevant aspects. The signs differ on account of the representation of a shoe in earlier mark 1, the fact that the graphical element within the shoe is depicted in two slim lines, it’s colour, different lengths and directions in contrast to the contested sign which consists of two bold beams (one being curved) of different lengths in black colour which are furthermore connected at the bottom in a fairly sharp angle rather than with flat edges. Taking into account that there is no visual overlap between earlier mark 1 and the contested sign the Opposition Division is of the opinion that they are visually not similar.

Aurally, earlier mark 1 and the contested sign cannot be compared. Both are figurative signs without any words or letters. In particular, and as mentioned above already, the contested sign is not resembling the letter ‘V’. The same is true for the graphical element included in the representation of a shoe in earlier mark 1. This element will not be perceived as a particular letter by the relevant public.

Conceptually, reference is made to the previous assertions concerning the semantic content conveyed by the marks. Earlier mark 1 shows a depiction of a shoe with a particular graphical element on its side, whereas the contested sign does not have any particular meaning. Since one of the signs will not be associated with any meaning, the signs are not conceptually similar.