Merkenrecht  

IEF 21680

Oppositie tegen Sales Kaizen registratie slaagt

BBIE 19 sep 2023, IEF 21680; N° 2016772 (Kaizen tegen Sales Kaizen), https://ie-forum.nl/artikelen/oppositie-tegen-sales-kaizen-registratie-slaagt

Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom 29 september 2023, IEF 21680; N° 2016772 (Kaizen tegen Sales Kaizen). Oppositie is ingesteld tegen het woordmerk ‘Sales Kaizen’ door de merkhouder van het merk ‘Kaizen’. Volgens opposant komt 'kaizen' in het merk ‘sales kaizen’ een dominante positie toe, omdat men niet bekend is met de betekenis van het woord 'kaizen' en ‘sales’ een generiek woord is. Het oudere merk komt geheel terug in het betwiste teken, waardoor automatisch sprake is van overeenstemming volgens opposant. Verweerder stelt daarentegen dat door de toevoeging van het woord ‘sales’ het woordmerk onderscheidend vermogen heeft gekregen, waardoor geen verwarring bij het publiek ontstaat. Daarnaast stelt verweerder dat het relevante publiek volgens hem MKB’ers en grote concerns zijn, die wel bekend zijn met de betekenis van het woord Kaizen.

IEF 21679

Inbreuk op TOPLAB merken

Rechtbank Den Haag 8 aug 2023, IEF 21679; ECLI:NL:RBDHA:2023:13590 (Trespa tegen ASD Laminat), https://ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-toplab-merken

Vzr. Rechtbank Den Haag 8 september 2023, IEF 21679; ECLI:NL:RBDHA:2023:13590 (Trespa tegen ASD Laminat). Trespa is een onderneming in onder meer de ontwikkeling van architectonische plaatmaterialen. Zij is houdster van de merken TOPLAB, TOPLAB Vertical en TOPLAB Base. De TOPLAB-producten kunnen worden aangebracht op wanden, plafonds, meubels en kasten. ASD Laminat brengt producten op de markt voor toepassing in chemische, medische, wetenschappelijke en cosmetische sectoren onder de naam LABTOP of LAB TOP. Trespa heeft ASD Laminat gesommeerd de inbreuk op het TOPLAB-merk te staken, maar hier heeft ASD Laminat geen gehoor aan gegeven. Hierop stapte Trespa naar de rechter en verzocht een inbreukverbod. Daarnaast stelt Trespa dat ASD Laminat met het gebruik van een Registered Trademark icoon na het woord LABTOP de indruk dat zij merkregistraties op haar naam heeft staan. ASD Laminat voert verweer dat de voorzieningenrechter onbevoegd is en daarnaast dat de vorderingen van Trespa afgewezen moeten worden.

IEF 21676

Gebruik van 'adwords' levert merkinbreuk op

Rechtbank Midden-Nederland 19 sep 2023, IEF 21676; ECLI:NL:RBMNE:2023:4800 (Fleurop tegen Bloemenwinkel.nl), https://ie-forum.nl/artikelen/gebruik-van-adwords-levert-merkinbreuk-op

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 19 september 2023, IEF 21676; IT 4380; RB 3789; ECLI:NL:RBMNE:2023:4800 (Fleurop tegen Bloemenwinkel.nl). Fleurop exploiteert een bezorgnetwerk van bloemisten en is merkhoudster van o.a. het woordmerk ‘Fleurop’. Bloemenwinkel.nl is tevens exploitant van een bezorgnetwerk van bloemendiensten. Zij maakt gebruik van het woordmerk ‘Fleurop’ als als key- en zoekwoord (hierna: adword) in haar advertenties om deze diensten online aan te prijzen. Door het gebruik van deze adwords, verschijnen advertenties van Bloemenwinkel.nl bovenaan bij het intoetsen van ‘Fleurop’ in de zoekbalk van Google. Fleurop vordert dat Bloemenwinkel dit gebruik staakt en gestaakt houdt, omdat Bloemenwinkel.nl hiermee inbreuk maakt op het merkenrecht van Fleurop.

IEF 21675

Uitspraak ingezonden door Eric Meyer van Gelderen.

P.K. kan zich niet meer verzetten tegen het merk Leef Vitaal wegens rechtsverwerking

Gerechtshoven 19 sep 2023, IEF 21675; (P.K. tegen Vemedia), https://ie-forum.nl/artikelen/p-k-kan-zich-niet-meer-verzetten-tegen-het-merk-leef-vitaal-wegens-rechtsverwerking

Gerechtshof Den Haag 19 september 2023, IEF 21675; 200.310.994/01 (P.K. tegen Vemedia). P.K. is merkhouder van het woord- en beeldmerk ‘Lucovitaal’. P.K. verwijt Vemedia inbreuk te maken op haar merkenrecht door gebruik van het door Vemedia gedeponeerde merk ‘Leef Vitaal’. Het merk 'Leef Vitaal' staat op naam van moederbedrijf Versailles. P.K. heeft na ontdekking het merkgebruik in 2009 sommatiebrieven verstuurd naar Vemedia, maar hier geen vervolg aan gegeven. Hierop is P.K naar de rechter gestapt om een inbreukprocedure tegen Vemedia te starten.

IEF 21666

"Put Putin In" kan niet als Uniemerk worden geregistreerd

EUIPO - OHIM 28 aug 2023, IEF 21666; (Christer Hedlund tegen EUIPO), https://ie-forum.nl/artikelen/put-putin-in-kan-niet-als-uniemerk-worden-geregistreerd

EUIPO 23 augustus 2023, IEF 21666; 018843822 (Christer Hedlund/EUIPO) Het EUIPO heeft een aanvraag voor inschrijving van het Uniewoordmerk 'Put Putin In' voor kleding en hoofddeksels afgewezen. Deze afwijzing baseert het EUIPO op artikel 7.1 onder f van de EU Trademark Regulation. Volgens deze bepaling kunnen woordmerken die in strijd zijn met de openbare orde of aanvaardbare morele beginselen worden afgewezen. Het EUIPO oordeelt dat het merk 'Put Putin In' het publieke moraal schendt, gezien rol van Poetin in de oorlog in Oekraïne. Hiermee maakt de aanvrager misbruik van een tragedie voor commerciële doeleinden. Een afwijzing gebaseerd op deze grond komt zelden voor.

IEF 21664

Bevestiging prejudiciële vragen HvJEU Classic Coach Company

Hoge Raad 8 sep 2023, IEF 21664; https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2023:1161 (Classic Coach Company), https://ie-forum.nl/artikelen/bevestiging-prejudiciele-vragen-hvjeu-classic-coach-company

HR 8 september 2023, IEF 21663; ECLI:NL:HR:2023:1161 (eiseres tegen Classic Coach Company) De Hoge Raad bevestigt de antwoorden op de prejudiciële vragen aan het HvJ EU en veroordeelt eiseres in de voorgestelde kostenverdeling door Classic Coach Company (zie IEF 20773). Het Hof van Justitie heeft legt uit dat op grond van art. 6 lid 2 Merkenrichtlijn kan worden uitgelegd dat een derde, de houder van een jonger merk, een 'ouder recht' kan hebben, wanneer de oudere merkhouder hem niet kan verbieden om gebruik te maken van dit merk. Dit is het geval indien de jongere merkhouder volgens de wetgeving in de betrokken lidstaat een erkend nog ouder recht heeft op het als merk ingeschreven teken. Wegens het falen van de klachten van het principale beroep, wordt het incidentele beroep verworpen.

IEF 21663

Medex Trade maakt merkinbreuk

Rechtbank Amsterdam 5 sep 2023, IEF 21663; ECLI:NL:RBAMS:2023:5630 (Medex BV tegen Medex Trade), https://ie-forum.nl/artikelen/medex-trade-maakt-merkinbreuk

Rechtbank Amsterdam 5 september 2023, IEF 21663; ECLI:NL:RBAMS:2023:5630 (Medex tegen Medex Trade). In dit geschil brengt de Sloveense cosmeticafabrikant Medex Trade onder het teken ‘MEDEX’ producten op de markt in de Benelux. De rechtmatigheid hiervan wordt betwist door de Nederlandse merkhouder van het woordmerk MEDEX. Hiertoe stelt zij dat zij beschikt over de oudste rechten in de Benelux met betrekking tot cosmetische producten. Partijen hebben in het verleden onderhandeld over een co-existentieovereenkomst, maar hebben hier geen overeenstemming over bereikt. Merkhouder eist in kort geding staking van het gebruik van het teken wegens verwarringsgevaar.

IEF 21658

Authenticiteitsplaatje bewijst juist authenticiteit

Rechtbank Gelderland 30 aug 2023, IEF 21658; ECLI:NL:RBGEL:2023:4884 (Maryam Ibrahim Cargo Transport/Big machinery B.v.), https://ie-forum.nl/artikelen/authenticiteitsplaatje-bewijst-juist-authenticiteit

Rechtbank Gelderland 30 augustus 2023. IEF 21658; ECLI:NL:RBGEL:2023:4884 (Maryam Ibrahim Cargo Transport/Big Machinery) In deze zaak oordeelt de rechtbank Gelderland over de bewijsopdracht aan Maryam Ibrahim Cargo Transport By Light Trucks (hierna: Light Trucks), waarin haar is opgedragen te bewijzen dat de kraan van het merk 'Tanado' die zij van Big Machinery heeft gekocht een namaakproduct is. Big Machinery stelt dat de ingebrachte producties waarmee Light Trucks wil bewijzen dat er sprake is van een namaakproduct van een andere kraan zijn dan zij aan Light Trucks heeft verkocht. 

IEF 21651

Merk Karpaten dwarsboomt inschrijving Karpackie

EUIPO - OHIM 4 sep 2023, IEF 21651; (Karpaten/Karpackie), https://ie-forum.nl/artikelen/merk-karpaten-dwarsboomt-inschrijving-karpackie

EUIPO 4 september 2023, IE 21651; Oppositienr. B 3 160 962 (Karpaten/Karpackie) In dit geschil oordeelt het EUIPO over het verwarringsgevaar tussen het biermerk ‘Karpaten’, dat door Van Pur wordt gehouden en het aangevraagde merk ‘Karpackie’ van SC Certinvest. Beide ondernemingen zijn in Polen actief en de geleverde waren zijn identiek. Van Pur verzoekt afwijzing van de merkaanvraag van Certinvest.

IEF 21643

Sennder blokkeert inschrijving Optisender

EUIPO - OHIM 28 aug 2023, IEF 21643; (Sennder Technologies/LPE Poland), https://ie-forum.nl/artikelen/sennder-blokkeert-inschrijving-optisender

EUIPO 28 augustus 2023, IEF 21643; Oppositienr. B 3 173 643 (Sennder Technologies/LPE Poland) In deze zaak kijkt het EUIPO naar de mate van verwarringsgevaar tussen het merk van Sennder Technologies (hierna: opposant) en het merk van LPE Poland (hierna: aanvrager). Beide partijen zijn effectief in de softwarebranche. Het merk van opposant is het woordmerk ‘sennder’, het merk van aanvrager is het woordmerk ‘OptiSender’.