Gepubliceerd op dinsdag 12 september 2023
IEF 21665
Rechtbank Amsterdam ||
6 sep 2023
Rechtbank Amsterdam 6 sep 2023, IEF 21665; ECLI:NL:RBAMS:2023:5604 (Buma tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/evenementenorganisator-dient-voorafgaande-toestemming-te-vragen

Evenementenorganisator dient voorafgaande toestemming te vragen

Rechtbank Amsterdam 6 september 2023, IEF 21665; ECLI:NL:RBAMS:2023:5604 (Buma tegen gedaagde) Een evenementorganisator werd door collectieve beheersorganisatie Buma voor de rechter gedaagd naar aanleiding van het afspelen van muziek op feesten en festivals zonder hiertoe gegeven toestemming van Buma. Buma heeft de auteursrechten van de muziek die werd afgespeeld op de festivals en feesten van de evenementenorganisator. In de regel dient voorafgaand aan een evenement toestemming gevraagd te worden aan Buma voor het afspelen van de muziek. Indien deze toestemming niet wordt verkregen of geen redelijke vergoeding hiervoor wordt betaald en de muziek toch in het openbaar ten gehore wordt gebracht, wordt inbreuk gemaakt op de auteursrechten en naburige rechten van Buma. Gedaagde heeft in deze zaak nagelaten toestemming te vragen aan Buma, geen vergoeding betaald en heeft tevens geen opgave gedaan van de gevraagde informatie. Hierop vordert Buma een verbod om zonder voorafgaande toestemming van Buma evenementen te organiseren waarbij enig muziekwerk behorend tot het repertoire van Buma wordt afgespeeld. Daarnaast vordert Buma een veroordeling tot het doen van een volledige opgave van evenementen, namen van artiesten en behaalde recettes en betaalde gages van de evenementenorganisator. Tot slot eist Buma dat de verschuldigde vergoeding wordt voldaan.

De evenementenorganisator voert onsuccesvol verweer dat Buma geen rechten heeft op de afgespeelde muziek en dat zij daardoor ook niet verplicht was de gevraagde gegevens te verstrekken. De rechter oordeelt dat Buma voldoende heeft aangetoond houder te zijn van de auteurs- en naburige rechten. Buma heeft een lijst verstrekt met evenementen waar gedaagde vermoedelijk de organisator van is. Voor het overgrote deel van de evenementen erkent gedaagde de organisator te zijn, maar van enkele betwist hij dat succesvol. Gedaagde betoogt verder succesvol dat inmiddels een volledige opgave is gedaan van het door Buma verlangde. Doordat Buma verder onvoldoende geconcretiseerd heeft waarom deze gegevens volgens haar niet compleet zijn, wijst de rechter de vordering tot het doen van een aanvullende opgave door gedaagde af. De rechtbank kent verder het verbod aan gedaagde om evenementen te organiseren waar muziek van Buma afgespeeld wordt zonder diens toestemming toe, ook al vervult gedaagde inmiddels een andere positie in de organisatie. Daarnaast kent de rechter een deel van de door Buma gevorderde vergoeding toe, ten aanzien van de evenementen die onbetwist door gedaagde georganiseerd waren.

4.7 Buma vordert een verbod om zonder voorafgaande toestemming van Buma evenementen te organiseren waarbij enig muziekwerk behorend tot het door Buma beheerde repertoire ten gehore wordt gebracht. [gedaagden] stelt dat dat niet nodig is, omdat hij inmiddels bij de organisatie een andere rol vervult. Wellicht is dat het geval, maar de geschiedenis leert dat [gedaagden] tal van evenementen heeft georganiseerd zonder zich iets aan de vereiste toestemming van Buma gelegen te laten liggen, ondanks hem toegezonden sommaties. Een verbod is dan ook op zijn plaats, met matiging van de dwangsom zoals hierna in de beslissing vermeld.