Gepubliceerd op woensdag 21 september 2022
IEF 20967
Rechtbank Midden-Nederland ||
20 sep 2022
Rechtbank Midden-Nederland 20 sep 2022, IEF 20967; (Hema tegen Lidl en Delta-Sport), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-auteursrechten-en-slaafse-nabootsing-letterkrat

Uitspraak ingezonden door Mathijs Peijnenburg en Maarten Haak, Hoogenraad & Haak.

Geen inbreuk op auteursrechten en slaafse nabootsing letterkrat

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 20 september 2022, IEF 20967, RB 3701; C/l 6/542516 / KL ZA 22-164 (Hema tegen Lidl en Delta-Sport) Kort geding. Hema heeft in 2019 het HEMA Letterkrat ontworpen. Het krat kan worden gekocht in combinatie met de HEMA Letterset. De gebruiker kan zelf teksten op het krat plaatsen. In juli 2022 maakte Lidl in een reclamefolder reclame voor een LIDL krat met letterset. Het krat en de letterset werden in Lidl winkels verkocht. Ontwerper en leverancier van deze producten is Delta -Sport. Volgens Hema maken Lidl c.s. en Delta-Sport inbreuk op haar auteursrechten, althans, is sprake van slaafse nabootsing. Hema wordt door de voorzieningenrechter in het ongelijk gesteld. De totaalindrukken van het LIDL letterkrat en het HEMA Letterkrat stemmen in onvoldoende mate overeen om een auteursrechtinbreuk aan te nemen. Ook is het niet aannemelijk dat het HEMA krat en de letterset een eigen gezicht op de markt hadden op het moment dat het LIDL krat en de letterset werden aangeboden.

Hema als auteursrechthebbende
3.20. zitting hebben Lidl c.s. en Delta-Sport weersproken dat Hema rechthebbende is ten aanzien van de auteursrechten waar zij zich op beroept. Aan deze vraag kan worden voorbijgegaan, nu ook in het geval Hema als rechthebbende op het HEMA Letterkrat moet worden aangemerkt, dit niet leidt tot toewijzing van enige op het auteursrecht gebaseerde vordering. Onder 3.17 is namelijk al overwogen dat de totaalindrukken van het LIDL krat en het HEMA Letterkrat in onvoldoende mate overeenstemmen om een auteursrechtinbreuk aan te nemen.

Slaafse nabootsing en de HEMA Letterset
3.23. Voor de HEMA Letterset geldt dat niet aannemelijk is dat deze set een eigen gezicht op de markt had op het moment dat de LIDL letterset werd aangeboden. De uiterlijke verschijningsvorm van de HEMA Letterset wijkt namelijk niet of nauwelijks af van de toen op de markt verkrijgbare vergelijkbare lettersets. Dit betekent dat al daarom het beroep op de slaafse nabootsing faalt.