Gepubliceerd op maandag 13 mei 2024
IEF 22041
Gerecht EU (voorheen GvEA) ||
10 apr 2024
Gerecht EU (voorheen GvEA) 10 apr 2024, IEF 22041; ECLI:EU:T:2024:223 (M&T tegen VDS), https://ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-niet-alleen-uiterlijk-model-belangrijk-maar-ook-gebruik-ervan

Gerecht EU: niet alleen uiterlijk model belangrijk, maar ook gebruik ervan

Gerecht EU 10 april 2024 IEF 22041; ECLI:EU:T:2024:223 (M&T tegen VDS). In deze uitspraak benadrukt het Gerecht EU dat het daadwerkelijke gebruik van het product waarin het ontwerp is opgenomen een belangrijke factor is bij het bepalen welke kenmerken van het ontwerp bijzonder relevant zijn voor de goed geïnformeerde gebruiker. Op 23 oktober 2020 heeft VDS een verzoek ingediend voor een verklaring van nietigheid op basis van gebrek aan individueel karakter van het geregistreerde Gemeenschapsmodel van M&T. Het gaat om een model voor een deur- en raamhendel. Het EUIPO verklaarde het model nietig omdat het dezelfde algehele indruk maakte als het eerder genoemde ontwerp. De Raad van Beroep van de EUIPO (BoA) wees het beroep af. M&T heeft beroep aangetekend bij het Gerecht. De beslissing van de BoA is vervolgens geannuleerd door het Gerecht.

Het Gerecht gaat in op de vraag of sprake was van een individueel karakter en werkt de vereisten uit. De verschillen in de kromming van de randen en de vorm van de hals zullen niet over het hoofd worden gezien, aldus het Gerecht. De afgeronde en dunner gevormde randen van het betwiste ontwerp vormen verschillen ten opzichte van het eerdere ontwerp, die door de geïnformeerde gebruiker zullen worden opgemerkt als van invloed op de manipulatie van de handgreep. Deze ontwerpelementen hebben invloed op het gebruiksgemak van de handgreep. Daarom zijn ze belangrijke elementen voor de algehele indruk die wordt geproduceerd door het betwiste ontwerp. Een meer afgeronde vorm resulteert over het algemeen in verzachting van de lijnen, wat een aanzienlijk effect heeft zowel op het totale uiterlijk als op het gebruiksgemak van de deurgreep. Ondanks de hoge mate van vrijheid van de ontwerper werden deze verschillen als voldoende significant beschouwd om een andere algehele indruk te maken.

De geïnformeerde gebruiker zal dus niet alleen naar de ontwerpen kijken zoals ze zijn, maar ook rekening houden met hun gebruik. Dit kan ontwerpelementen onder de aandacht van de geïnformeerde gebruiker brengen, die mogelijk niet als relevant lijken wanneer het ontwerp alleen maar wordt waargenomen. Deze benadering is in lijn met het feit dat ontwerprechten bedoeld zijn om een ontwerp te beschermen voor het doel van opname in een product.

49. The overall impression produced on the informed user by a design must necessarily be determined in the light of the manner in which the product in question is normally used (see, to that effect, judgment of 4 February 2014, Gandia Blasco v OHIM – Sachi Premium-Outdoor Furniture (Cuboid Armchair), T‑339/12, not published, EU:T:2014:54, paragraph 26 and the case-law cited). In that context, account must be taken of the fact that the attention of the informed user is focused rather on the most visible and most important elements when using the product (see, to that effect, judgments of 29 October 2015, Single control handle faucet, T‑334/14, not published, EU:T:2015:817, paragraph 74, and of 28 September 2017, Rühland v EUIPO – 8 seasons design (Lamp in the form of a star), T‑779/16, not published, EU:T:2017:674, paragraph 43).

50. In this respect, the importance of the visible features of the product is assessed on the basis of their impact not only on its appearance, but also on the ease with which it can be used (see, to that effect, judgments of 4 February 2014, Cuboid Armchair, T‑339/12, not published, EU:T:2014:54, paragraphs 26 and 30, and of 6 September 2023, Cayago Tec v EUIPO – iAqua (Shenzhen) (Personal watercraft, Speedboat), T‑377/22, not published, under appeal, EU:T:2023:504, paragraph 54).