Modellenrecht  

IEF 21602

McCain voldoet niet aan de haar opgelegde verplichtingen

Rechtbank Den Haag 13 jul 2023, IEF 21602; ECLI:NL:RBDHA:2023:10263 (McCain tegen Simplot), https://ie-forum.nl/artikelen/mccain-voldoet-niet-aan-de-haar-opgelegde-verplichtingen

Vzr. Rechtbank Den Haag 13 juli 2023, IEF 21603; ECLI:NL:RBDHA:2023:10263 (McCain tegen Simplot) Simplot heeft de vormgeving van haar gedraaide frieten beschermd door onder meer een op 15 oktober 2010 geregistreerde Gemeenschapsmodel. Eind oktober 2016 heeft McCain eveneens gedraaide frieten geïntroduceerd in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft op 12 september 2017 geoordeeld dat McCain inbreuk maakt op het modelrecht van Simplot [IEF 17095]. Het 2017 kort geding vonnis is in hoger beroep bekrachtigd [IEF 18486]. Na de betekening van het 2017 kort geding vonnis heeft McCain de verhandeling van Rustic Twists niet onmiddellijk gestaakt. Bij vonnis van 23 maart 2022 is in een tussen partijen gevoerde bodemprocedure ten nadele van McCain beslist op de inbreukvorderingen van Simplot [IEF 20645].

IEF 21599

Uitspraak ingezonden door Lotte Rutgers, Leeway.

Initiatief tot het namaken van inbreukmakende producten leidt tot afwijzing vordering

Rechtbank Gelderland 2 aug 2023, IEF 21599; (Royal Tableware Group tegen Koffiebranderij Beukenhorst), https://ie-forum.nl/artikelen/initiatief-tot-het-namaken-van-inbreukmakende-producten-leidt-tot-afwijzing-vordering

Rechtbank Gelderland 2 augustus 2023, IEF 21599; C/05/390218 en C/05/398445 (Royal Tableware Group tegen Koffiebranderij Beukenhorst, en tegen Baten Promotion) In het tussenvonnis van 28 september 2022 in deze zaak (zie IEF 21049), waarin de rechter vast stelde dat de modelrechten op espressokopjes kwamen te vervallen, heeft Royal Tableware de gelegenheid gekregen om zich bij akte verder uit te laten over de ingeroepen modelrechten en de door haar gevorderde schade. In haar antwoordakte handhaaft Beukenhorst de stelling dat alle inbreukmakende kopjes zijn vernietigd. De rechtbank blijft echter bij het oordeel dat er onvoldoende onderbouwd is dat de inbreukmakende producten zijn vernietigd. Bij de begroting van de geleden schade neemt de rechtbank alleen de gederfde winst mee en wordt er geen aanleiding gezien om ook schadevergoeding vanwege verlies aan exclusiviteit toe te wijzen. 

IEF 21564

Conclusie A-G Ćapeta: overlapping tussen eerder octrooi en later model geeft voorrang

HvJ EU 13 jul 2023, IEF 21564; ECLI:EU:C:2023:576 (EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann), https://ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-capeta-overlapping-tussen-eerder-octrooi-en-later-model-geeft-voorrang

Conclusie AG HvJ 13 juli 2023; IEF 21564; ECLI:EU:C:2023:576 (EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann) In deze zaak staat een uitpsraak van het Gerecht centraal die ongunstig is uitgevallen voor het EUIPO ten opzichte van The KaiKai Company Jaeger Wichmann (hierna: KaiKai). KaiKai wilde een gemeenschapsmodel inschrijven, ten aanzien van sportapparatuur, zich beroepend op een voorrangsrecht, gebaseerd op het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (hierna: het PCT). Het EUIPO heeft dit beroep op voorrang afgewezen, maar de argumenten die daarbij gevoerd werden noopten tot een hogere voorziening. 

IEF 21521

Gerecht EU: smeltkroes geen eigen delicaat en esthetisch karakter

Gerecht EU (voorheen GvEA) 21 jun 2023, IEF 21521; ECLI:EU:T2023:344 (Rauch Furnace Technology/EUIPO), https://ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-smeltkroes-geen-eigen-delicaat-en-esthetisch-karakter

Gerecht EU 21 juni 2023, IEF 21521, ECLI:EU:T:2023:344 (Rauch Furnace Technology/EUIPO) In deze zaak dient het Gerecht te oordelen over de beslissing van het EUIPO waarin het modellenrecht van Rauch Furnace Technology (hierna: verzoeker) wegens strijd met het modellenrecht van Musto et Bureau (hierna: voegende partij) werd vernietigd. Het EUIPO wees het model wegens gebrek aan een eigen karakter. Het gebrek bestond uit het feit dat de vormgeving van het model grotendeels, dan niet geheel, is ontstaan uit de technische bepaaldheid van het model. Het model betrof een smeltkroes. Verzoeker vraagt het Gerecht om de beslissing van het EUIPO te vernietigen, het EUIPO en de voegende partij vragen om de beslissing in stand te laten. 

IEF 21511

Ambities van Tinnus knappen bij het hof

Hof Den Haag 11 nov 2022, IEF 21511; ECLI:NL:GHDHA:2022:2876 (Tinnus Enterprise/Geïntimeerde), https://ie-forum.nl/artikelen/ambities-van-tinnus-knappen-bij-het-hof

Gerechtshof Den Haag 29 november 2022, IEF 21511; ECLI:NL:GHDHA:2022:2876 (Tinnus Enterprises/geïntimeerde) In deze zaak stelt Tinnus Enterprises (hierna: Tinnus) dat geïntimeerde inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten. Het betreft in deze zaak een vulapparaat waar meedere waterballonnen tegelijkertijd mee kunnen worden gevuld. Bij de rechtbank vorderde Tinnus een verklaring voor recht dat de waterballonvuller van geïntimeerde inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten. Daarop verweert geïntimeerde zich met de stelling dat de intellectuele eigendomsrechten van Tinnus dermate bepaald zijn door de technische vormgeving dat er überhaupt geen sprake is van een geldig model of auteursrechtelijk beschermd werk, waarbij de tegeneis van geïntimeerde doorhaling van het modellenrecht van Tinnus beslaat. De rechtbank volgt geïntimeerde in dit verweer - waarbij de doorhaling van het model ook wordt toegewezen. Hiertegen komt Tinnus in beroep. Zij vordert vernietiging van het vonnis. 

IEF 21479

Rumoer om retroscooters: Sanyang in het ongelijk

Hof Den Haag 2 mei 2023, IEF 21479; ECLI:NL:GHDHA:2023:1126 (Multimox/Sanyang), https://ie-forum.nl/artikelen/rumoer-om-retroscooters-sanyang-in-het-ongelijk

Gerechtshof Den Haag 2 mei 2023; IEF 21479; ECLI:NL:GHDHA:2023:1126 (Multimox/Sanyang) In deze zaak wendt Multimox Holding B.V. (hierna: Multimox) zich tot het Hof Den Haag om een vonnis van de rechtbank die in het voordeel van Sanyang Motorcycle Industry Co. Ltd. (hierna: Sanyang) was gewezen, te vernietigen. Onderwerp van het geschil zijn vier modellen voor retro-scootermobielen, die Multimox te kwader trouw onder zijn naam in de Benelux geregistreerd en verhandeld zou hebben. De rechtbank wijst twee van de modellen toe aan Sanyang, waarop Multimox in beroep is gegaan. Zij vordert vernietiging van het arrest en teruggave van de toegewezen modellen die Sanyang heeft gekregen. Sanyang vordert op haar beurt de overige twee modellen, die zij niet in eerste instantie heeft gekregen. 

IEF 21469

Impliciete toestemming via Whatsapp

Rechtbanken 10 mei 2023, IEF 21469; ECLI:NL:RBZWB:2023:3187 (Impliciete Toestemming), https://ie-forum.nl/artikelen/impliciete-toestemming-via-whatsapp

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 mei 2023, IEF 21469 ECLI:NL:RBZWB:2023:3187 (Impliciete Toestemming) De eiser in deze zaak stelt dat de gedaagde oneigenlijk aan het auteursrecht op een klapbord is gekomen, namelijk door het ontwerp als model te deponeren. In het BVIE staat namelijk dat de deponerende partij het auteursrecht automatisch verkrijgt. Eiser stelt in deze zaak dat gedaagde het model niet zomaar had mogen deponeren, terwijl gedaagde zich verweert met de stelling dat hij impliciet toestemming voor het depot heeft gekregen van eiser. 

IEF 21445

Uitspraak ingezonden door: Lotte van Schuylenburch en Hidde Koenraad, Boekx Advocaten

Ontwerp navulbare waterpen ongeldig verklaard

EUIPO - OHIM 16 mei 2023, IEF 21445; (Melissa & Doug tegen Shantou Chenghai), https://ie-forum.nl/artikelen/ontwerp-navulbare-waterpen-ongeldig-verklaard

EUIPO Invalidity Division 16 mei 2023, IEF 21445; INVALIDITY No ICD 120 278 (Melissa&Doug tegen Shantou Chenghai) De Invalidity Division van het EUIPO heeft uitspraak gedaan over een verzoek tot ongeldigverklaring. In 2020 registreerde Shantou Chenghai een ontwerp voor een navulbare waterpen. Melissa&Doug hebben het EUIPO verzocht om die registratie ongeldig te verklaren, nu zij een soortgelijke pen al in 2012 op de markt hebben gebracht.

IEF 21429

Oppositie van HelloFresh wordt afgewezen

EUIPO - OHIM 18 mei 2023, IEF 21429; (EBROFRESH tegen HelloFresh), https://ie-forum.nl/artikelen/oppositie-van-hellofresh-wordt-afgewezen

EUIPO 18 mei 2023, IEF 21429; Opposition Nr. B 3 107 660 (EBROFRESH tegen HelloFresh) De oppositiedivisie van het EUIPO heeft de oppositie van HelloFresh tegen EBROFRESH afgewezen. In 2020 heeft HelloFresh haar oppositie ingediend op basis van haar oudere woord- en beeldmerken die zijn geregistreerd voor de verkoop van verschillende voedingsmiddelen. Omdat EBROFRESH ook voor voedingsmiddelen is ingeschreven, stelt HelloFresh dat er sprake is van een risico op verwarringsgevaar. 

IEF 21402

Commissie verwelkomt bescherming van industriële ambacht en producten

De Europese Commissie heeft een politiek akkoord gepresenteerd dat is bereikt door het Europees Parlement en de Raad over een nieuwe aanbeveling. De aanbeveling ziet toe op de bescherming van het intellectuele eigendom van ambachtelijke en industriële producten die afhankelijk zijn van de originaliteit en authenticiteit van traditionele vaardigheden uit hun regio's.