Gepubliceerd op maandag 13 maart 2023
IEF 21296
Rechtbank Den Haag ||
30 nov 2022
Rechtbank Den Haag 30 nov 2022, IEF 21296; (BMW tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/het-gebruik-van-inbreukmakende-bmw-uniemerken

Uitspraak ingezonden door Hidde Koenraad, Boekx

Het gebruik van inbreukmakende BMW-Uniemerken

Rechtbank Den Haag 23 november 2022, IEF 21296; C/09/624838 / HA ZA 22-143 (BMW tegen gedaagde) BMW heeft een vordering ingediend tegen de gedaagde, waarbij zij verzoekt om een verbod op het gebruik van inbreukmakende BMW-Uniemerken of vergelijkbare tekens. BMW beweert dat de gedaagde inbreuk heeft gemaakt op haar merkrechten door niet-originele en/of zonder toestemming van BMW vervaardigde waren aan te bieden en te verkopen, waaronder navigatiesoftware en vrijschakelcodes. De gedaagde had in het verleden een onthoudingsverklaring getekend, waarin hij beloofde zich te onthouden van inbreukmakend gedrag. Later heeft de gedaagde toch opnieuw de domeinnaam www.bmw-navigatie.nl geregistreerd en doorgelinkt naar www.navigatie-inbouw.nl waarop hij inbreukmakende waren heeft aangeboden. BMW stelt dat de gedaagde hiermee inbreuk heeft gemaakt op haar merkrechten en dat zij als gevolg hiervan schade heeft geleden. De gedaagde heeft geen verweer gevoerd. Als gevolg hiervan worden de vorderingen toegewezen, tenzij deze onrechtmatig of ongegrond zijn. De rechtbank beveelt de gedaagde om elk inbreukmakend gebruik van de BMW-Uniemerken in de Europese Unie en het BMW-Benelux-merk in de Benelux, of daarmee overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden.

3.3. Omdat door de gedaagde geen inhoudelijk verweer is gevoerd, worden de vorderingen toegewezen voor zover de rechtbank deze niet onrechtmatig of ongegrond acht, met inachtneming van wat hierna wordt overwogen.

3.4. Het onder A gevorderde verbod is toewijsbaar, met dien verstande dat het verbod terzake het Benelux-merk zich slechts uitstrekt tot de Benelux en terzake de Uniemerken tot de Europese Unie.