Gepubliceerd op vrijdag 27 oktober 2023
IEF 21744
Hoge Raad ||
27 okt 2023
Hoge Raad 27 okt 2023, IEF 21744; ECLI:NL:HR:2023:1484 (Jiskefet c.s. tegen Noblesse), https://ie-forum.nl/artikelen/hoge-raad-verwerpt-cassatieberoep-jiskefet

Uitspraak ingezonden door Vivien Rörsch, La Rorsch, en Brigitte Spiegeler, Heffels Spiegeler advocaten.

Hoge Raad verwerpt cassatieberoep Jiskefet

HR 27 oktober 2023, IEF 21744; ECLI:NL:HR:2023:1484 (Jiskefet c.s. tegen Noblesse). Jiskefet c.s. hebben in 2021 een kort geding aangespannen om de verkoop van de Jiskefet Encyclopedie van Noblesse Uitgevers tegen te gaan [zie IEF 20292]. De vorderingen van Jiskefet c.s. werden grotendeels toegewezen en Noblesse diende door middel van een sticker aan te geven dat de encyclopedie niet van Jiskefet zelf afkomstig is. Het hof heeft het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd en de vorderingen van Jiskefet c.s. alsnog afgewezen [zie IEF 20802]. Het uitbrengen van de encyclopedie maakt volgens het hof geen inbreuk op het merkrecht van Jiskefet c.s. In deze uitspraak verwerpt de Hoge Raad het cassatieberoep van Jiskefet c.s. Ook de eerdere conclusie van P-G van Peursem strekte tot verwerping van het cassatieberoep [zie IEF 21487]. 

Onderdeel 1.1. van het middel betoogt dat het hof onjuist heeft geoordeeld dat Noblesse geen inbreuk maakt op het merkenrecht van Jiskefet B.V. Het hof zou ten onrechte niet getoetst hebben aan de in art. 2.23 lid 1, slot, BVIE vermelde norm van het de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Onderdeel 1.2 voegt hieraan toe dat het oordeel van het hof onvoldoende gemotiveerd zou zijn. Deze klachten falen. Aangezien het hof tot het oordeel kwam dat Noblesse met het gebruik van het teken Jiskefet geen inbreuk maakte op het merkrecht van Jiskefet B.V., kwam het aan het beroep op art. 2.23 lid 1 BVIE niet toe. Wanneer de rechter heeft vastgesteld dat er geen sprake is van merkinbreuk, zal de merkhouder zijn vordering ook niet toegewezen kunnen krijgen op grond van art. 2.23 lid 1 BVIE; dit artikel beperkt immers de rechten van de merkhouder en breidt deze niet uit. De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot cassatie leiden. De Hoge Raad verwerpt het beroep. 

3.2 Noblesse heeft, voor het geval zou worden geoordeeld dat zij met het gebruik van het teken Jiskefet inbreuk maakt op het merkrecht van Jiskefet B.V., een beroep gedaan op art. 2.23 lid 1, aanhef en onder c, BVIE (refererend merkgebruik). Daar hebben Jiskefet c.s. tegen ingebracht dat het gebruik niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Nu het hof tot het oordeel kwam dat Noblesse met het gebruik van het teken Jiskefet geen inbreuk maakt op het merkrecht van Jiskefet B.V., kwam het aan het beroep van Noblesse op art. 2.23 lid 1 BVIE niet toe.

3.3 Voor zover is bedoeld te betogen dat, wanneer de rechter heeft vastgesteld dat het gebruik van het teken geen inbreuk oplevert op een van de gronden genoemd in art. 2.20 lid 2, aanhef en onder a-d, BVIE, de merkhouder zijn op inbreuk berustende vordering niettemin toegewezen kan krijgen op grond van art. 2.23 lid 1 BVIE, falen de klachten reeds omdat art. 2.23 BVIE de rechten van de merkhouder beperkt en niet uitbreidt.