Gepubliceerd op donderdag 8 februari 2024
IEF 21878
Rechtbanken ||
25 okt 2023
Rechtbanken 25 okt 2023, IEF 21878; ECLI:NL:RBDHA:2023:16131 (Antargaz tegen Kavegas), https://ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-de-merkrechten-van-antargaz-en-bewijsopdracht-voor-antargaz-dat-kavegas-zelf-gasflessen-heeft-gevuld

Inbreuk op de merkrechten van Antargaz en bewijsopdracht voor Antargaz dat Kavegas zelf gasflessen heeft gevuld

Rb. Den Haag 25 oktober 2023, IEF 21878; ECLI:NL:RBDHA:2023:16131 (Antargaz tegen Kavegas) Atargaz is een onderneming die zich onder meer bezig houdt met de verkoop van vloeibare en gasvormige brandstoffen (LPG). Kavegas handelt in gasflessen voor de particuliere en zakelijke markt.

Antargaz ontdekte vervalste zegels op haar gasflessen en schakelde Lecta Recherchediensten in voor onderzoek. Bij proefaankopen bij Kavegas ontvingen ze een gasfles met een vervalst zegel. Antargaz legde vervolgens conservatoir beslag op 35 gasflessen met vervalste zegels en relevante digitale data van Kavegas, zoals e-mails en inkoopfacturen. Antargaz beveelt onder andere dat Kavegas de merkinbreuk van Antargaz zal staken en gestaakt zal houden in Nederland. De rechtbank beperkt zich tot het behandelen van de gestelde inbreuk op de woordmerken van Antargaz. Het vullen van verpakkingen met andermans merk wordt beschouwd als gebruik van dat merk en doet afbreuk aan de merkrechten van Antargaz. Kavegas heeft niet betwist dat ze gasflessen met vervalste zegels heeft aangeboden, wat inbreuk op de merkrechten van Antargaz vormt. De rechtbank oordeelt dat hoewel bepaalde omstandigheden wijzen op mogelijk zelf vullen van flessen door Kavegas, dit niet met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld. Antargaz moet bewijzen dat Kavegas zelf gasflessen heeft gevuld of bewust heeft gehandeld in inbreukmakende gasflessen. Dit is van belang voor de toewijsbaarheid van schadevergoeding en winstafdracht.

4.8. De rechtbank oordeelt hierover als volgt. Hoewel de bovengenoemde omstandigheden, die alle slechts indirect wijzen op de mogelijkheid dat Kavegas zelf Antargaz-flessen heeft gevuld en/of Vervalste Zegels heeft aangebracht, wellicht rechtvaardigen dat bij Antargaz een vermoeden is ontstaan, leiden zij er vooralsnog niet toe dat dit met redelijke mate van zekerheid kan worden vastgesteld. Kavegas heeft gemotiveerd betwist dat zij Antargaz flessen heeft nagevuld en/of voorzien van een Vervalste Zegel. Ook heeft zij gemotiveerd betwist dat zij wist (of kon weten) dat de flessen waren nagevuld oor derden en/of voorzien van Vervalste Zegels.

4.9. De vraag of Kavegas zelf Antargaz Flessen heeft gevuld en/of heeft voorzien van Vervalste Zegels, dan wel bewust heeft gehandeld in inbreukmakende gasflessen is relevant om te kunnen vaststellen of sprake is geweest van toerekenbaarheid en eventueel ook kwade trouw aan de zijde van Kavegas. Dit is in ieder geval van belang voor de toewijsbaarheid en eventuele omvang van de door Antargaz gevorderde schadevergoeding en winstafdracht. De rechtbank zal Antargaz daarom opdragen te bewijzen dat Kavegas de Antargaz Flessen heeft nagevuld en/of dat zij de Vervalste Zegels heeft aangebracht, althans dat zij wist of redelijkerwijs moest weten dat zij handelde in gasflessen die waren nagevuld en/of voorzien van een Vervalst Zegel.