Gepubliceerd op dinsdag 4 juni 2024
IEF 22078
EUIPO - OHIM ||
28 mei 2024
EUIPO - OHIM 28 mei 2024, IEF 22078; R 173/2024-5 (Kurt Geiger Limited), https://ie-forum.nl/artikelen/met-juwelen-versierde-vogelkop-kan-geen-3d-handelsmerk-zijn

Met juwelen versierde vogelkop kan geen 3D-handelsmerk zijn

EUIPO 28 mei 2024, IEF 22078; R 173/2024-5 (Kurt Geiger Limited). Op 8 februari 2023 diende Kurt Geiger Limited een aanvraag in voor de registratie van een 3D-handelsmerk nr. 18833400 voor klassen 9 en 14, waaronder downloadbare virtuele producten zoals sieraden en fysieke sieraden. De aanvraag werd afgewezen omdat het merk een combinatie van typische presentatiekenmerken is die consumenten als gebruikelijk voor deze producten beschouwen en omdat de vorm wijkt niet significant af van de gebruikelijke vormen in de handel en is slechts een variant. Kurt Geiger ging in beroep, maar de Kamer van Beroep (BoA) bevestigde de afwijzing. De BoA benadrukte dat de perceptie van het relevante publiek cruciaal is voor het onderscheidend vermogen van 3D-merken. Consumenten zien de vorm van een product meestal niet als een herkomstindicatie, tenzij deze significant afwijkt van de norm. De sieradenmarkt bevat vele ontwerpen, inclusief dierlijke afbeeldingen, en een adelaarskop met juwelen wordt als een esthetische variatie gezien, niet als een specifiek herkomstkenmerk. De BoA onderstreepte het belang van inherent onderscheidend vermogen voor 3D-merken. Creatief design moet voldoen aan wettelijke criteria om merkbescherming te verkrijgen, wat in de juwelensector uitdagend kan zijn. Het is niet mogelijk het 3D-merkenregime te omzeilen door een beeldmerk aan te vragen zonder onderscheidende grafische, woord- en/of kleurcomponenten. Het verkrijgen van merkregistratie op basis van secundaire betekenis is moeilijk te bewijzen. 

38. In dit verband herinnert de kamer eraan dat, om vast te stellen of het driedimensionale merk aanzienlijk afwijkt van de douane- of aanzienlijk afwijkt van de gewoonten of normen van de sector, niet noodzakelijk het bestaan op de markt van andere waren die alle kenmerken van het betrokken merk weergeven, hoeft aan te tonen. het bestaan op de markt van andere waren die alle kenmerken van het betrokken merk weergeven (19/01/2022, T-483/20, Schoenen, 19/01/20). betrokken merk (19/01/2022, T-483/20, Shoes (3D), EU:T:2022:11, § 94). Op Het Bureau hoeft met name niet aan te tonen dat er reeds een identieke of bijna identieke vorm op de markt bestaat, maar wel dat er reeds een identieke of bijna identieke vorm op de markt bestaat. identieke of bijna identieke vorm, maar moet worden onderzocht of de relevante sector wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan vormen in vergelijking met wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan vormen waarvoor het aangevraagde merk als een loutere variant wordt beschouwd. (26/03/2020, T-570/19, FORM EINES KÄSESTRANGS (3D), EU:T:2020:127, § 21; 28/06/2019, T-340/18, VORM VAN EEN VLIEGENDE VS. GITAAR (3D), EU:T:2020:127, § 21; 28/06/2019, T-340/18, VORM VAN EEN VLIEGENDE VS. GITAAR (3D), EU:T:2019:455, § 35-36). De aanwezigheid op de markt van een aanzienlijk aantal vormen waarmee consumenten worden geconfronteerd, maakt het onwaarschijnlijk dat zij het onwaarschijnlijk is dat consumenten een bepaalde vorm beschouwen als behorend tot een bepaalde fabrikant in plaats van als een variëteit van een bepaalde fabrikant dan als een variëteit van vormen die op de markt verkrijgbaar zijn (28/06/2019, T-340/18, SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, punten 35-36; 25/11/2020, T-862/19, FORME D'UNE BOUTEILLE (3D), EU:T:2020:561, § 34).