Gepubliceerd op maandag 20 november 2023
IEF 21781

Minister Weerwind geeft antwoorden op Kamervragen AI-sites

Op 16 november 2023 heeft minister Weerwind (Rechtsbescherming) gereageerd op vragen van de leden Sjoerdsma, Kat en Dekker-Abdulaziz (D66) over het bericht dat AI-sites teksten van nieuwsmedia gebruiken zonder daar bronvermelding aan toe te voegen. De minister geeft aan dat het essentieel is om nauwkeurige bronvermelding toe te passen om verspreiding van mis- en desinformatie te beperken. Correcte verwijzingen stellen lezers in staat om de oorsprong en betrouwbaarheid van informatie te verifiëren en te beoordelen. De minister vindt het van belang dat onder andere AI-sites hun bronnen correct vermelden.

De leden stellen de vraag, onder nummer 4, in hoeverre de minister de overtuiging deelt dat het scrapen van artikelen die nieuwsmedia achter een betaalmuur hebben geplaatst in strijd is met de Auteurswet. De minister geeft aan dat het scrapen van artikelen die door nieuwsmedia achter een betaalmuur zijn geplaatst onder artikel 15o van de Auteurswet vallen. Degene die op dit artikel een beroep doet moet wel de toegang hebben verkregen door daarvoor te betalen. Voorts moet de voorwaarde, dat het auteursrecht niet uitdrukkelijk is voorbehouden door de kamer of zijn rechtverkrijgenden, worden nageleefd.  

De leden stellen de vraag, onder nummer 6, hoe de maker van een tekst het recht op reproductie kan voorbehouden binnen de Auteurswet. De minister stelt dat artikel 15o van de Auteurswet aangeeft dat het auteursrecht door de maker of zijn rechtverkrijgenden niet op uitdrukkelijke en passende wijze is voorbehouden zoals door machinaal leesbare middelen bij een online ter beschikking gesteld werk. Het is gepast om rechten voor online content te houden, op voorwaarde dat hiervoor machinaal leesbare middelen worden gebruikt, zoals metagegevens en de voorwaarden van een website of een dienst. Het voorbehouden van rechten voor tekst- en datamining moet echter beperkt blijven tot deze specifieke vormen van gebruik en mag niet van toepassing zijn op andere gebruiksvormen.  

De leden stellen de vraag, onder nummer 10, in hoeverre de ontwikkeling van de kabinetsvisie op generatieve AI wordt beïnvloed door de val van het kabinet. De minister geeft aan dat de ontwikkelingen op generatieve AI worden voortgezet en dat deze begin 2024 met de kamer worden gedeeld. De opgaven rondom generatieve AI zijn groot en daarom is het van belang om een integrale visie neer te leggen die recht doet aan de impact en een handelingsperspectief biedt voor de verantwoorde integratie van deze technologie in de samenleving.