Gepubliceerd op maandag 19 september 2022
IEF 20960
Rechtbank Noord-Holland ||
19 sep 2022
Rechtbank Noord-Holland 19 sep 2022, IEF 20960; ECLI:NL:RBNHO:2022:8144 (Eiser tegen LocalToureo ), https://ie-forum.nl/artikelen/onrechtmatig-gebruik-foto

Onrechtmatig gebruik foto

Ktr. Rb. Noord-Holland 14 september 2022, IEF 20960; ECLI:NL:RBNHO:2022:8144 (eiser tegen LocalToureo) Eiser vordert €1.005,00 wegens het verminken van de foto van eiser. De kantonrechter oordeelt dat niet duidelijk is geworden hoe de foto verminkt zou zijn. Ook wordt, wat betreft de gevorderde schadevergoeding voor het onrechtmatige gebruik van de foto, door de kantonrechter geoordeeld dat eiser onvoldoende feiten en omstandigheden heeft aangevoerd op grond waarvan de schade concreet kan worden begroot. Eiser heeft wel aangegeven aansluiting te hebben gezocht bij de tarieven van Stichting BeeldAnoniem. Deze tarieven konden volgens de kantonrechter echter geen grondslag vormen omdat deze tarieven niet tussen partijen waren overeengekomen. De kantonrechter oordeelt dat er een schadevergoeding moet worden betaald van €1.000,00 in plaats van het gevorderde bedrag van €2.010,00.

De vordering tot betaling van € 1.005,00 voor het ‘verminken’ van de foto zal worden afgewezen nu zonder verdere toelichting niet duidelijk is op welke wijze de foto zou zijn verminkt. De enkele verwijzing naar de gepubliceerde foto onder productie 2 van de dagvaarding en de afbeelding van het werk van de eisende partij onder productie 3 van de dagvaarding is hiertoe onvoldoende, aangezien deze foto’s naar het oordeel van de kantonrechter vrijwel identiek zijn.

Daarnaast vordert de eisende partij tweemaal een bedrag van € 2.010,00 aan schadevergoeding voor het onrechtmatige gebruik van de foto van de eisende partij. Voor de hoogte van de vordering heeft de eisende partij aansluiting gezocht bij de tarieven van Stichting BeeldAnoniem. Deze tarieven zijn echter niet tussen partijen overeengekomen, zodat deze geen rechtstreekse grondslag voor de vordering kunnen vormen. Ook heeft de eisende partij onvoldoende onderbouwd waarom deze tarieven een gerechtvaardigd uitgangspunt zijn voor de vaststelling van de schade. De eisende partij heeft daarnaast onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd om de schade concreet te kunnen begroten. De kantonrechter volgt de eisende partij echter wel in zijn stelling dat hij door het onrechtmatige gebruik van de foto schade heeft geleden. De kantonrechter zal de schade daarom, bij gebrek aan aanknopingspunten, inschatten op € 1.000,00.