Gepubliceerd op dinsdag 23 mei 2023
IEF 21436
Rechtbank Den Haag ||
18 apr 2023
Rechtbank Den Haag 18 apr 2023, IEF 21436; ECLI:NL:RBDHA:2023:5381 (BAM tegen KWS ), https://ie-forum.nl/artikelen/rechtbank-wijst-verzoek-tot-deskundigeonderzoek-af

Rechtbank wijst verzoek tot deskundigeonderzoek af

Rechtbank Den Haag 18 april 2023, IEF 21436; ECLI:NL:RBDHA:2023:5381 (BAM tegen KWS) De rechtbank heeft uitspraak gedaan in een geschil over een octrooi voor de werkwijze omtrent de bereiding van teruggewonnen asfaltaggregaten. BAM, eiser in het geschil, is een bedrijf dat werkmaatschappijen verenigt in de sectoren bouw, vastgoed, infra, techniek, consultancy en engineering, en produceert onder andere duurzaam asfalt door het recyclen van herwonnen asfaltaggregaten. KWS is een grond- en wegenbouwbedrijf dat ook herwonnen steenslag op de markt brengt onder de naam Konwé Stone.

BAM heeft in 2013 een Nederlands octrooi aangevraagd voor een werkwijze voor de productie van teruggewonnen asfaltaggregaten en het gebruik daarvan in de productie van een asfaltsamenstelling. Na onderzoek naar de stand van de techniek werd het octrooi verleend in 2014. In 2021 plaatst KWS berichten op haar website, LinkedIn- en Facebookpagina over de asfaltscheider waarmee zij Konwé Stone verkrijgt. BAM vermoedt dat KWS zonder toestemming van BAM dezelfde werkwijze toepast met haar asfaltscheider. BAM verzoekt de rechtbank om een voorlopig deskundigenonderzoek om te bepalen of KWS inbreuk maakt op haar octrooi.

De rechtbank moet een afweging maken tussen het belang van BAM bij het beantwoorden van haar vragen en het belang van KWS bij het niet prijsgeven van informatie over de werking van haar asfaltscheider. De rechtbank oordeelt uiteindelijk dat de bescherming van het octrooi van BAM onzeker is en niet in verhouding staat tot het belang van KWS om informatie over haar werkwijze geheim te houden. Het registratieoctrooi kan niet worden gebruikt om het productieproces van KWS te achterhalen.

De rechtbank wijst het verzoek van BAM tot deskundigenonderzoek af.

4.8. Tegenover het belang van BAM bij de beantwoording van haar vragen, staat het belang van KWS bij het niet prijs geven van informatie over de werking van haar asfaltscheider. BAM en KWS zijn allebei marktleiders in de Nederlandse wegenbouw en de productie van asfalt en zijn dus grote concurrenten van elkaar. Beide partijen verwerven met hun duurzame asfaltmengsels grote infrastructurele (wegenbouw)projecten. Bij het aanbesteden van grote infrastructurele projecten wordt vergund niet alleen op basis van prijs maar ook de milieu-impact, waardoor (het geheimhouden van) kennis van duurzaam asfalt een concurrentievoordeel biedt.

4.9. De onzekere bescherming van het registratie-octrooi van BAM staat naar het oordeel van de rechtbank niet in verhouding tot het belang van KSW om informatie over haar werkwijze zo veel als mogelijk voor zich te houden. Dat geldt zeker nu BAM met de vragen die zij door de deskundige beantwoord wenst te zien, het gehele productieproces van KWS in kaart wil krijgen. Wegens onevenredigheid van de over en weer betrokken belangen kan BAM in redelijkheid niet in dat verzoek worden toegelaten. Door dit registratie-octrooi in te roepen als basis om het gehele productieproces van KWS te leren kennen, wordt van de bevoegdheid om toepassing van een voorlopig deskundigenbericht te verlangen misbruik gemaakt.

4.10. De rechtbank zal het verzoek ook niet beperkt toewijzen door te bepalen dat BAM tot het stellen van één vraag of een deel van de vragen aan de deskundige zal worden toegelaten, waarmee wellicht wat meer balans zou kunnen worden verkregen in de over en weer betrokken belangen bij het verzochte voorlopig deskundigenbericht. Kennelijk kan met een beperktere (feitelijke) vraagstelling aan de deskundige niet tegemoet worden gekomen aan het verzoek van BAM. De rechtbank heeft tijdens de mondelinge behandeling namelijk de mogelijkheid besproken (aangezien KWS inbreuk, ook los van de geldigheid van NL 588, bestrijdt) om een onderdeel van het productieproces van KWS prijs te geven of te doen onderzoeken, om BAM te laten zien dat de asfaltscheider waarmee KWS Konwé Stone produceert, teruggewonnen asfaltaggregaten niet behandelt volgens de werkwijze van het octrooi, zonder het gehele proces prijs te geven. Tijdens de mondelinge behandeling is KWS bereid gebleken om een onderdeel van haar proces, waardoor zij meent geen inbreuk te maken op NL 588, met BAM te delen. BAM heeft vervolgens aangegeven dat het afhankelijk is van de rest van de werkwijze of dat onderdeel inderdaad niet (of toch wel) onder de (als geldig) beschermingsomvang van het octrooi valt.