Gepubliceerd op donderdag 16 november 2023
IEF 21778

Artikel ingezonden door Dirk Visser, Visser Schaap & Kreijger.

Stijlnabootsing en songteksten met AI

Artikel geschreven door Dirk Visser over pogingen tot stijlnabootsing met de nieuwste versie van Dall E en wat vragen aan ChatGPT over songteksten. 

In een bijdrage in het NJB heb ik verdedigd dat de opzettelijke en herkenbare nabootsing van de persoonlijke stijl van een nog levende kunstenaar met behulp van kunstmatige intelligentie onrechtmatig is. Ook heb ik verdedigd dat aanbieders van generatieve AI verplicht zijn deze vorm van gebruik van hun generatieve AI software technisch onmogelijk te maken. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor het ontstaan van deze mogelijkheid, zij profiteren ervan, zij moedigen het aan, lokken het uit en zijn in de positie om dit gebruik effectief tegen te gaan. Dit heet alignement.

Blijkens een aankondiging eind september 2023 van de nieuwste versie van Dall-E 3 is aanbieder OpenAI zich hier al enigszins van bewust van zijn verantwoordelijkheid:

‘DALL-E 3 is designed to decline requests that ask for an image in the style of a living artist’.

Hieronder staat een dialoog met Dall-E bij een poging tot nabootsing van een persoonlijke stijl en een dialoog met ChatGPT over songteksten. Deze tonen aan dat alignement van de output van AI op auteursrechtelijke gronden mogelijk is en al plaatsvindt. Kennelijk is de content policy van Dall E momenteel dat het nabootsen van stijlen van beeldende kunstenaars waarvan het werk na 1912 is gemaakt niet is toegestaan. Output geïnspireerd op een onder woorden gebrachte stijl zonder verwijzing naar een bepaalde kunstenaar wordt (m.i. terecht) wel aangeboden en gegenereerd.