Gepubliceerd op maandag 22 mei 2023
IEF 21431
EUIPO - OHIM ||
19 mei 2023
EUIPO - OHIM 19 mei 2023, IEF 21431; (TikTok tegen TOKLIFE), https://ie-forum.nl/artikelen/tiktok-tegen-toklife

TikTok tegen TOKLIFE

EUIPO 19 mei 2023, IEF 21431; Opposition Nr. Nо B 3 176 706 (TikTok tegen TOKLIFE) De oppositiedivisie van het EUIPO heeft TikTok in het gelijk gesteld in een oppositiezaak tegen het Spaanse woordmerk 'TOKLIFE'.  De oppositie is gebaseerd op de oudere woordmerken van TikTok, waardoor er een risico op verwarring zou bestaan. 

Het EUIPO vangt aan met het feit dat er een risico op verwarring bestaat indien het publiek zou kunnen geloven dat de betreffende goederen of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming. Hierbij spelen verschillende factoren een rol, zoals de gelijkenis van de tekens, de gelijkenis van de goederen en diensten, de onderscheidingskracht van de eerdere merken, de onderscheidende en dominante elementen van de conflicterende tekens en het relevante publiek.

De oppositiedivisie stelt dat het relevante publiek het merk 'TikTok', vanwege het onregelmatige hoofdlettergebruik van de letters 'T', zal opdelen in de woorden 'Tik' en 'Tok'. Hoewel het publiek dit minder snel zal doen bij 'TOKLIFE', bevat dit merk ook het woord 'Tok'. Doordat consumenten meer aandacht aan het begin van het merk besteden, acht het EUIPO dat de totaalindrukken van de merken in geringe mate overeenkomen. Daarbij heeft het woord 'TOK' geen betekenis in het Spaans, waardoor de Spaanssprekende consument dit verbale element als betekenisloos zal waarnemen. Het EUIPO haalt dit aan omdat de kans op verwarring binnen heel Europa vaststaat indien deze verwarring slechts bestaat onder een deel van het Europese publiek. Tot slot stelt het EUIPO dat 'TikTok' wereldwijd bekend is en daarom recht heeft op een bredere bescherming.

Gezien het voorgaande is er sprake van een kans op verwarring onder het Spaanssprekende deel van het Europese publiek. Dit is voldoende om te kunnen spreken van een kans op verwarring onder het algehele Europese publiek.

De oppositiedivisie wijst de oppositie van TikTok toe. 'TOKLIFE' mag niet worden ingeschreven.

Account is taken of the fact that average consumers rarely have the chance to make a direct comparison between different marks, but must trust in their imperfect recollection of them (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Even consumers who pay a high degree of attention need to rely on their imperfect recollection of trade marks (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

The signs are visually and aurally similar to at least a lower-than-average degree, whereas they are conceptually not similar. Considering the similarities and differences between the signs described in detail in section c), the signs’ overall impressions on the relevant public will be similar, as the differences between the marks will be insufficient to counteract the commonalities. Therefore, the relevant public, who must rely on their imperfect recollection of the signs, could easily confuse them, or believe that the goods found to be identical originate from the same or economically linked undertakings.

Considering all the above, there is a likelihood of confusion on the part of the Spanish-speaking part of the public. As stated above in section c) of this decision, a likelihood of confusion for only part of the relevant public of the European Union is sufficient to reject the contested application.