Gepubliceerd op maandag 11 maart 2024
IEF 21929
Rechtbank Midden-Nederland ||
6 mrt 2024
Rechtbank Midden-Nederland 6 mrt 2024, IEF 21929; ECLI:NL:RBMNE:2024:1315 (HEM tegen Avrotros), https://ie-forum.nl/artikelen/uitzending-avrotros-over-hem-niet-onrechtmatig

Uitspraak ingezonden door Bertil van Kaam en Jacintha van Dorp, Van Kaam.

Uitzending AVROTROS over HEM niet onrechtmatig

Rb. Midden Nederland 6 maart 2024, IEF 21929, IT 4487; ECLI:NL:RBMNE:2024:1315 (HEM tegen Avrotros). Het tv-programma Radar heeft meermaals aandacht besteed aan Allround Hollands Energie B.V., ook bekend als Hollandse Energie Maatschappij of HEM, onder andere via online nieuwsberichten en drie uitzendingen. In onderhavige procedure staan twee uitzendingen en vier nieuwsberichten centraal. Aanleiding voor de publicaties zijn de meer dan 200 klachten die de redactie ontvangt. Die klachten hebben onder meer betrekking op het niet verstrekken van essentiële informatie, het hanteren van enorm hoge opzegboetes, het verstrekken van onjuiste informatie, het hanteren van verschillende versies van een contract, de onbereikbaarheid van de klantenservice, de agressieve bejegening, het niet terugbetalen van te veel betaalde voorschotten en het fors verhogen van voorschotbedragen bij een contract met een vast tarief. HEM vindt de publicaties van AVROTROS onrechtmatig en vordert onder andere verwijdering en een rectificatie. De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van onrechtmatige publicaties en wijst de vorderingen af. 

3.27. HEM meent dat er niet gesproken kan worden van een misstand, maar (slechts) van enkele ontevreden personen. Er bestaat volgens haar dan ook geen algemeen belang om aan de handelswijze van HEM aandacht te besteden. De rechtbank is het om de volgende redenen niet met HEM eens.

3.28. Terecht wijst Avrotros erop dat haar programma’s en artikelen een onderwerp aansnijden van publiek belang: sinds de liberalisering van de energiemarkt kunnen nieuwe toetreders relatief gemakkelijk een vergunning krijgen en voor callcenters is het aantrekkelijk om klanten te bewegen over te stappen naar een van deze nieuwe spelers. De vraag is of de gevolgen van de huidige energiemarkt wenselijk zijn. Aan die vraag besteedt zij (kritische) aandacht waarbij HEM als voorbeeld is genomen om weer te geven hoe de regels van de geliberaliseerde energiemarkt kunnen uitwerken. Dat HEM daarvoor was uitgekozen kwam omdat over HEM veel klachten waren ontvangen. En daarmee heeft Avrotros ook een misstand aan de kaak gesteld. De handelswijze van HEM (en het aan HEM gelieerde callcenter GMB) wordt door de ACM, de politiek (minister Jetten en Tweede Kamerlid Leijten), andere consumentenprogramma’s (BOOS en Kassa) en juristen (mr. Heijkant en mr. Janssens) in meerdere opzichten juridisch en/of moreel als verwerpelijk beschouwd. Meer dan 200 klanten van HEM hebben klachten geuit. Die klachten hebben onder meer betrekking op het niet verstrekken van essentiële informatie, het hanteren van enorm hoge opzegboetes, het verstrekken van onjuiste informatie, het hanteren van verschillende versies van een contract, de onbereikbaarheid van de klantenservice, de agressieve bejegening, het niet terugbetalen van te veel betaalde voorschotten en het fors verhogen van voorschotbedragen bij een contract met een vast tarief. Dat hier sprake is van een misstand en dat Avrotros hier op een kritische wijze aandacht aan mag besteden, is zonder twijfel.