Gepubliceerd op maandag 10 juni 2024
IEF 22083
Rechtbank Midden-Nederland ||
17 jun 2024
Rechtbank Midden-Nederland 17 jun 2024, IEF 22083; ECLI:NL:RBMNE:2024:3140 (De Belgische Staat tegen gedaagden), https://ie-forum.nl/artikelen/undercoveragenten-moeten-onherkenbaar-gemaakt-worden-in-het-boek-drugsbaron

Uitspraak ingezonden door Fulco Blokhuis, Boekx.

Undercoveragenten moeten onherkenbaar gemaakt worden in het boek ‘Drugsbaron’

Vzr. Rb. Midden-Nederland 17 mei 2024, IEF 22083, IEFbe 3743; ECLI:NL:RBMNE:2024:3140 (De Belgische Staat tegen gedaagden). Kort geding. Gedaagden hebben het boek ‘Drugsbaron’ geschreven en uitgegeven, dat sinds 18 april te koop is. In dit boek staan foto’s waarop drie undercoveragenten herkenbaar afgebeeld zijn. Vier weken nadat het boek in de handel werd gebracht, heeft de Belgische Staat de auteur en uitgever gesommeerd om op een kort gedingzitting te verschijnen. De Staat stelt dat de portretten van haar medewerkers, de undercoveragenten, tot gevaar leiden en wil de verspreiding van deze foto’s voorkomen. De voorzieningenrechter is het met de Belgische Staat eens en acht dat de afbeelding van de medewerkers, gelet op hun professionele achtergrond, onrechtmatig is. Het boek mag nu alleen nog uitgegeven worden indien de medewerkers niet meer herkenbaar op de foto’s staan en dus wordt de volgende druk aangepast. Daarom moet de uitgever boekhandels en commerciële verkopers sommeren om verkoop van de boeken te staken en pas te hervatten als de foto’s van de undercovers onherkenbaar zijn gemaakt.

In eerste instantie zou slechts doorstrepen volstaan, maar hier kwam de Belgische Staat later toch op terug en vond dat er meer moest gebeuren dan slechts balkjes plaatsen. De proceskosten van het kort geding worden gecompenseerd. Inmiddels heeft de Belgische Staat nog een kort geding aanhangig gemaakt tegen de Belgische distributeur Mythras. Naast een verbod op verspreiding van de boeken met de portretten en opgave, eist de Staat nu ook ineens verwijdering van de undercovernamen, ondanks dat dit niet de echte namen van de agenten zijn en deze eveneens al bij een breed publiek bekend waren door andere publicaties.

3.2. In het Boek zijn de Medewerkers herkenbaar afgebeeld op foto’s. De voorzieningenrechter is van oordeel dat dit, gelet op hun professionele achtergrond, in dit geval onrechtmatig is.

3.3. Tijdens de mondelinge behandeling heeft de Belgische Staat mondeling haar eis gewijzigd, waarvan aantekening is gemaakt, en hebben gedaagden op die gewijzigde eis geen verweer meer gevoerd.

3.4. De na eiswijziging geformuleerde vorderingen acht de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond en worden toegewezen als volgt onder de beslissing.

3.5. Ten opzichte van de oorspronkelijke dagvaarding worden de vorderingen deels toegewezen. Daarin ziet de voorzieningenrechter aanleiding om de proceskosten te compenseren, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.