Gepubliceerd op maandag 26 februari 2024
IEF 21902
Rechtbank Amsterdam ||
13 feb 2024
Rechtbank Amsterdam 13 feb 2024, IEF 21902; ECLI:NL:RBAMS:2024:754 (Eiseres tegen Noordkaap), https://ie-forum.nl/artikelen/voorzieningenrechter-wijst-vordering-tot-preventief-uitzendverbod-af

Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg, Mount Law.

Voorzieningenrechter wijst vordering tot preventief uitzendverbod af

Vzr. Rb. Amsterdam 13 februari 2024, IEF 21902; ECLI:NL:RBAMS:2024:754 (Eiseres tegen Noordkaap) Noordkaap produceert een programma waarin de presentator misstanden aan de kaak stelt en het opneemt voor mensen die een conflict hebben. Een van deze conflicten centreerde zich om eiseres, nadat een aantal mensen hebben aangegeven dat zij zijn opgelicht door eiseres. Eiseres exploiteert een onderneming waarin zij kleding verkocht, maar zou vervolgens de bestelde artikelen niet versturen. Dit resulteerde in een confrontatie op straat tussen de presentator en eiseres over de klachten. Op 11 februari 2024 wil Noordkaap de aflevering rondom eiseres uitzenden. Eiseres vordert een preventief verbod op deze openbaarmaking.

Eiseres onderbouwt haar vordering door te stellen dat zij ongeveer acht jaar ondernemingsactiviteiten heeft uitgeoefend met slechts beperkte klachten. Gelet op de lange periode van ondernemingsactiviteiten en het geringe aantal klachten, betoogt eiseres dat een belangenafweging tussen de wederzijdse grondrechten in haar voordeel zou moeten uitvallen. Hierbij voert zij aan dat zij een bekend persoon is in haar woonplaats en dat zij dus, ondanks de genomen privacy-maatregelen, herkend zal worden. Dit alles leidt volgens eiseres tot een te grote inbreuk op haar recht op bescherming van persoonlijke levenssfeer en van haar eer en goede naam, waardoor het preventieve verbod toegewezen dient te worden. Noordkaap voert als verweer aan dat er geen (onherstelbare) schade is te verwachten als gevolg van de uitzending. Tevens dient volgens Noordkaap een inhoudelijke beoordeling te leiden tot afwijzing van de vorderingen.

De voorzieningenrechter acht het aannemelijk dat het uitzenden van het programma tot onherstelbare schade kan leiden, waardoor het eerste verweer van Noordkaap niet opgaat. Na de inhoudelijke beoordeling komt de rechter tot de conclusie dat er onvoldoende grond is voor een preventie uitzendverbod. Hiertoe overweegt hij het volgende. De uitzending, die bijdraagt aan het publiek debat, is tot stand gekomen uit voldoende en zorgvuldig onderzoek. De beschuldigingen tegen eiseres vinden voldoende steun in het aangedragen feitenmateriaal. Eiseres stelt nog dat de klachten niet serieus zijn, maar tegen haar persoonlijk gericht zijn als een wraakactie. Deze theorie strookt echter niet met de aangedragen feiten. De conclusie is dat de vorderingen van eiseres worden afgewezen.

4.9 De voorzieningenrechter is van oordeel dat uit de stukken en verklaringen van partijen blijkt dat Noordkaap voldoende en zorgvuldig onderzoek heeft gedaan. [eiseres] heeft ook niet serieus betoogd dat dit anders is. Daarbij is, anders dan [eiseres] meent, ook voldoende wederhoor toegepast. Na de confrontatie op 18 juli 2023 heeft Noordkaap nog bij e-mails van 25 augustus, 8 en 22 december 2023 gelegenheid gegeven om vragen te beantwoorden en te reageren op nieuwe bevindingen.

4.10. De aantijgingen aan het adres van [eiseres] vinden voldoende steun in het door Noordkaap aangedragen feitenmateriaal. Uit de uitvoerige en gedetailleerde documentatie (waaronder e-mails van klagers, klachten op websites, recensies, aangiftes) van Noordkaap rijst een beeld op van een groot aantal klachten van verschillende klagers (die vaak [eiseres] niet persoonlijk kennen), al vanaf 2021, over het niet terugbetalen van geld door [eiseres] nadat bestelde spullen niet zijn geleverd of zijn geretourneerd. Ook is een terugkerend patroon dat [eiseres] ofwel niet reageert op klachten ofwel beloftes tot terugbetaling doet maar deze niet nakomt en klagers lange tijd met smoesjes aan het lijntje houdt en/of op tamelijk intimiderende toon met grote schadeclaims dreigt.