Gepubliceerd op maandag 29 augustus 2022
IEF 20913
Hof Amsterdam ||
8 feb 2022
Hof Amsterdam 8 feb 2022, IEF 20913; ECLI:NL:GHAMS:2022:334 (Appellant tegen Texelcars), https://ie-forum.nl/artikelen/bewijslevering-vereist-met-betrekking-tot-voeren-handelsnaam

Bewijslevering vereist met betrekking tot voeren handelsnaam

Hof Amsterdam 8 februari 2022, IEF 20913; ECLI:NL:GHAMS:2022:334 (appellant tegen Texelcars) Appellant en Texelcars houden zich allebei bezig met de verhuur van solexen op Texel. In het vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 13 november 2019 wees de rechtbank de vorderingen van appellant af. De vorderingen van Texelcars tot doorhaling van bepaalde handelsnamen en domeinnamen, werden wel toegewezen. Dit hoger beroep is ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank van 13 november 2019. Het hof stelt vast dat het rondrijden van acht solexen met fietstassen met daarop de tekst ‘[domeinnaam] .nl’ en daaronder het nummer van appellant, gezien kan worden als handelsnaamgebruik. Aan .nl komt in dit geval geen zelfstandige betekenis toe, waardoor het gebruik van ‘[domeinnaam]’ als handelsnaam vaststaat. Dit echter wel alleen als appellant slaagt in het bewijs.

Of de grieven II en III slagen, hangt dus af van de uitkomst van de bewijslevering door appellant. Of de grieven IV tot en met VIII hangt ervan af of Texelcars door het verhuren van solexen onder haar handelsnaam ‘Solex Texel’ en door het gebruik van de domeinnamen ‘solex-texel.nl’ en ‘solexverhuur-texel.nl’, inbreuk maakt op de handelsnamen van appellant. Daarnaast stelt appellant in hoger beroep dat Texelcars inbreuk maakt op haar auteursrecht op een bepaalde tekst. Er ontbreekt echter een behoorlijke onderbouwing waardoor deze vordering moet worden afgewezen. Al met al draagt hof appellant dus op te bewijzen dat appellant ‘ [domeinnaam] ’ sinds 2011 geruime tijd als handelsnaam heeft gevoerd. Het hof verwijst de zaak naar de rol van dinsdag 8 maart 2022 voor akte aan de zijde van appellant. 

4.5. Anders dan [geïntimeerden] betogen, kwalificeert het door [appellant] gestelde en te bewijzen gedurende geruime tijd op Texel rondrijden van acht solexen met fietstassen met de tekst ‘ [domeinnaam] .nl’ met daaronder het 06-nummer van [appellant] , als handelsnaam gebruik. Deze fietstassen fungeerden in dat geval namelijk in de communicatie met het (potentiële) relevante publiek – naar niet in geschil is: toeristen die Texel bezoeken – als (rondrijdende) uithangborden en/of reclame voor de onderneming van [appellant] . Door dit gestelde gebruik van ‘ [domeinnaam] .nl’ op de fietstassen, zal het relevante publiek de indruk hebben gekregen dat de desbetreffende solexen afkomstig waren van en/of werden verhuurd door een (mede) onder deze naam gedreven onderneming. De omstandigheid dat het in dat geval gaat om het op kleine schaal en in beperkte omvang voeren van de naam ‘ [domeinnaam] .nl’ – voor verhuur van maximaal acht solexen, op fietstassen van die acht solexen, terwijl op de website waarnaar www. [domeinnaam] .nl doorlinkt andere namen worden gebruikt – staat niet in de weg aan de conclusie dat [appellant] – als hij slaagt in het bewijs waartoe hij wordt toegelaten – ‘ [domeinnaam] .nl’ sinds 2011 als handelsnaam heeft gevoerd. Aan het achtervoegsel .nl komt in dit verband geen zelfstandige betekenis toe, zodat daarmee ook het gebruik van ‘ [domeinnaam] ’ als handelsnaam vast staat indien [appellant] slaagt in het bewijs.

4.8. Of de grieven IV tot en met VIII al dan niet slagen, wordt vervolgens bepaald door het antwoord op de vraag of Texelcars door solexen te verhuren op Texel onder de handelsnaam ‘Solex Texel’ en de domeinnamen ‘solex-texel.nl’ en ‘solexverhuur-texel.nl’ te gebruiken, inbreuk maakt op [appellant] handelsnaam ‘ [naam 1] ’/ ’ [naam 1] .nl’ en – in het geval [appellant] in zijn bewijs slaagt – zijn handelsnaam ‘ [domeinnaam] ’. Niet in geschil is dat alle handelsnamen waarover deze zaak gaat, in hoge mate beschrijvend zijn. Partijen hebben arrest gevraagd voordat de Hoge Raad antwoord had gegeven op de door het gerechtshof Arnhem/Leeuwarden gestelde prejudiciële vragen over (in meer of mindere mate) beschrijvende handelsnamen. Partijen hebben zich dus nog niet kunnen uitlaten over de betekenis van deze antwoorden (in HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269) voor deze zaak. Het hof zal partijen, eerst [appellant] , daartoe in de gelegenheid stellen. Daarna en na bewijslevering door [appellant] , zal het hof de door [appellant] gestelde inbreuk op zijn handelsnamen, de vordering strekkende tot doorhaling van het Solex Texel-merk en de tegen de toewijzing van de vorderingen in reconventie gerichte grief X beoordelen.