Gepubliceerd op maandag 8 juli 2024
IEF 22122
Unified Patent Court (UPC) ||
4 jun 2024
Unified Patent Court (UPC) 4 jun 2024, IEF 22122; (Daedalus tegen Xiaomi DE en Xiaomi NL), https://ie-forum.nl/artikelen/gedeeltelijke-intrekking-van-beroep

Gedeeltelijke intrekking van beroep

UPC CoA 4 juni 2024, IEF 22122; UPC_CoA_183/2024 (Daedalus tegen Xiaomi DE en Xiaomi NL). In eerste aanleg waren vijf verweerders partij, maar wees het Gerecht in Eerste Aanleg af om de memorie van eis te betekenen aan drie van de vijf verweerders. Hiertegen gaat Appellant, Daedalus, in beroep. Aan twee verweerders, te weten Xiaomi DE en Xiaomi NL, is wel betekend. In de verklaring van beroep worden echter alle vijf de verweerders genoemd. Later heeft Daedalus het verzoek ingediend om het beroep met betrekking tot Xiaomi NL en Xiaomi DE in te trekken.

In Rule 265 van de Rules of Procedure staat dat een eiser kan verzoeken zijn vordering in te trekken, zolang er geen eindbeslissing is gewezen. Het verzoek tot intrekking is niet toegestaan indien de wederpartij een rechtmatig belang heeft bij de beslissing van het betreffende gerecht over het beroep.

In casu draait het om een gedeeltelijke intrekking, want de intrekking heeft geen betrekking op alle verweerders. Het Hof van Beroep van het UPC oordeelt dat dit ontoelaatbaar is en wijst het verzoek van Appellant af. Xiaomi DE en Xiaomi NL zijn allebei verweerder in eerste aanleg en ze hebben allebei de vordering betekend. Naar het oordeel van het Hof van Beroep van het UPC zal Xiaomi DE direct worden geraakt door de uitkomst van het beroep en Xiaomi NL indirect. Beide verweerders hebben er dus belang bij om zich te verdedigen met betrekking tot het verzoek om betekening waartegen hoger beroep is ingesteld. Het toestaan van gedeeltelijke intrekking ontneemt Xiaomi DE en Xiaomi NL het recht om te worden gehoord. Om deze reden wordt het verzoek van Appellant afgewezen.

20. When an appellant applies to withdraw an appeal in relation to one or two of several respondents, the Court of Appeal decides on the admissibility and legal consequences of such an application. Whether an appeal can be withdrawn in relation to one or two of several respondents would depend on the circumstances of the case. Although there may be situations when a withdrawal of an appeal in relation to one or two of several respondents will be of mutual interest and simplify the proceedings, there are other situations when legitimate interests and the proper conduct of proceedings requires that the respondents remain in the proceedings. The view of the respondent itself is of course a factor to consider here.