Gepubliceerd op dinsdag 23 augustus 2022
IEF 20894
Rechtbank Oost-Brabant ||
12 aug 2022
Rechtbank Oost-Brabant 12 aug 2022, IEF 20894; ECLI:NL:RBOBR:2022:3411 (Tuin en Gras tegen Gras en Tuin Quba), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-sprake-van-verwarringsgevaar

Geen sprake van verwarringsgevaar

Vzr. Rb. Oost-Brabant 12 augustus 2022, IEF 20894; ECLI:NL:RBOBR:2022:3411 (Tuin en Gras tegen Gras en Tuin Quba) De onderneming Tuin en Gras is sinds 18 april 2011 actief op het gebied van het verkopen van gras(zoden) en aanleggen van tuinen. Zij maakt gebruik van de website www.tuinengras.nl die in 2015 is geregistreerd. De onderneming Gras en Tuin Quba is sinds 10 juli 2018 actief en verkoopt ook gras(zoden) en legt tuinen aan. Daarnaast maakt zij gebruik van een website www.grasentuin.nl. Tuin en Gras vordert in dit geding onder meer dat de rechtbank Gras en Tuin Quba beveelt elke inbreuk op het handelsnaamrecht van Tuin en Gras te staken. Tuin en Gras vordert subsidiair dat de rechtbank Gras en Tuin Quba verbiedt de domeinnaam grasentuin.nl of een soortgelijke domeinnaam te voeren. De voorzieningenrechter stelt vast dat Tuin en Gras de handelsnaam eerder voerde dan Gras en Tuin Quba.

Door de voorzieningenrechter wordt geoordeeld dat in dit geval geen sprake is van verwarringsgevaar. Tuin en Gras is namelijk een beschrijvende handelsnaam dus verwarringsgevaar wordt niet snel aangenomen. Daarnaast oordeelt de voorzieningenrechter dat de handelsnaam Gras en Tuin Quba voldoende afwijkt van de handelsnaam Tuin en Gras aangezien de woorden ‘tuin’ en ‘gras’ zijn omgedraaid en het woord ‘Quba’ is toegevoegd. De vordering met betrekking tot de handelsnaam wordt daarom afgewezen. Ook de vordering met betrekking tot de domeinnaam wordt afgewezen. De voorzieningenrechter is namelijk van oordeel dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat het gebruik van de domeinnaam grasentuin.nl tot verwarring bij het publiek zal leiden. Het gaat hier namelijk om een louter beschrijvende domeinnaam die dus amper onderscheidend vermogen heeft. Daarnaast wijkt de domeinnaam door het omdraaien van ‘gras’ en ‘tuin’ voldoende af en is er geen sprake van verwarringsgevaar.

4.5. Bij een beschrijvende handelsnaam als Tuin en Gras wordt verwarringsgevaar dus niet snel aangenomen. In dit geval wijkt de door de onderneming van [gedaagde] gevoerde handelsnaam bovendien af van de door Tuin en Gras gevoerde handelsnaam, in die zin dat de woorden ‘tuin’ en ‘gras’ zijn omgedraaid en dat het woord ‘ Quba ’ is aan de handelsnaam toegevoegd.

Met inachtneming van de hierboven onder overweging 4.4. kort samengevatte uitgangspunten in het arrest van de Hoge Raad van 19 februari 2021, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter van verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5 Hnw dan ook geen sprake. De vordering onder 1, die ziet op een verbod aan Gras en Tuin Quba om deze handelsnaam te voeren wordt dan ook afgewezen.

4.7. In dit geval strandt de vordering van Tuin en Gras, die gebaseerd wordt op verondersteld onrechtmatig gebruik van de domeinnaam www.grasentuin.nl , reeds op het eerste onderdeel van de beoordeling. Nog daargelaten dat Gras en Tuin Quba onweersproken heeft gesteld dat zijn onderneming nagenoeg geen bekendheid geniet via haar website omdat de website slechts weinig bezoekers heeft en dat bij het invoeren van de zoektermen ‘tuin’ en ‘gras’ in Google de website van Tuin en Gras telkens helemaal bovenaan de lijst met zoekresultaten naar voren komt, is het voorshands onvoldoende aannemelijk geworden dat het gebruik van de domeinnaam grasentuin.nl tot verwarring bij het publiek zal leiden omdat het hier – net als bij de handelsnaam - gaat om een louter beschrijvende domeinnaam met – daardoor - amper onderscheidend vermogen. Omdat [gedaagde] bovendien de woorden ‘gras’ en ‘tuin’ in de domeinnaam van zijn website heeft omgedraaid is daarmee in voldoende mate afstand genomen van de door Tuin en Gras onderhouden website ter voorkoming van eventueel verwarringsgevaar.

Overigens zou, zelfs indien zou worden geoordeeld dat het gebruik van de domeinnaam www.grasentuin.nl wel verwarringsgevaar veroorzaakt, dit oordeel er nog steeds niet toe leiden dat zodanig gebruik door Gras en Tuin Quba van de domeinnaam onrechtmatig is, nu er geen bijkomende omstandigheden gesteld of gebleken zijn op basis waarvan aannemelijk is dat Gras en Tuin Quba zich met het gebruik van deze domeinnaam schuldig maakt aan enigerlei vorm van oneerlijke mededinging.