Gepubliceerd op dinsdag 6 februari 2024
IEF 21874
Rechtbank Oost-Brabant ||
27 dec 2023
Rechtbank Oost-Brabant 27 dec 2023, IEF 21874; ECLI:NL:RBOBR:2023:6115 (Verloskundige Praktijk Vivre tegen gedaagde`), https://ie-forum.nl/artikelen/handelsnamen-van-verloskundigepraktijken-komen-visueel-in-hoge-mate-overeen

Handelsnamen van verloskundigepraktijken komen visueel in hoge mate overeen

Vzr. Rb. Oost-Brabant 27 december 2023, IEF 21874; ECLI:NL:RBOBR:2023:6115 (Verloskundige Praktijk Vivre tegen gedaagde) Kort geding. Verloskundige Praktijk Vivre (hierna: Vivre) drijft sinds 2004 een praktijk voor verloskundige zorg en echoscopie in de gemeenten Valkenswaard en Waalre met als handelsnaam Vivre. Ook gedaagde drijft een verloskundigepraktijk. In de KvK staat deze onderneming ingeschreven met als handelsname 'Vivé Vrouw en Verloskunde' en 'Vivé Pretecho'. Voor haar website gebruikt zij de domeinnaam www.viveverloskunde.nl. In 2023 heeft gedaagde een praktijk in Valkenswaard overgenomen. Vivre vordert samengevat staking van het gebruik van de handelsnaam Vivé, alsmede staking van het gebruik van de domeinnamen en e-mailadressen. Hieraan ten grondslag legt Vivre dat de diensten die beide bedrijven aanbieden identiek zijn, en deze beide worden geboden in hetzelfde verzorgingsgebied als waar Vivre opereert. Dit leidt volgens Vivre tot verwarring onder het publiek. 

Gedaagde voert als verweer aan dat het spoedeisende belang ontbreekt. Gelet op de gestelde voortdurende inbreuk is het spoedeisende belang echter gegeven. Daarnaast voert gedaagde als verweer aan dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de handelsnaam Vivre, nu de handelsnamen van beide partijen te weinig op elkaar zouden lijken om verwarring te veroorzaken. Hiervoor voert gedaagde aan dat de namen fonetisch sterk verschillen. De voorzieningenrechter concludeert, mede woordat gedaagde haar praktijk meermaals onder enkel de naam 'Vivé' onder de aandacht brengt op social media, dat dit element het dominante hoofdbestanddeel van de handelsnaam is. Het woordbeeld van beide namen komt in zeer hoge mate overeen. Dit leidt ertoe dat er in (de omgeving van) Valkenswaard verwarringsgevaar tussen de ondernemingen te duchten is. De vordering met betrekking tot het staken van gebruik van de handelsnaam Vivé wordt toegewezen. Ook de domeinnamen kunnen naar oordeel van de voorzieningenrechter verwarring veroorzaken, nu deze maar op één letter van elkaar verschillen. Echter heeft Vivre niet de bijkomende omstandigheden aangetoond die vereist zijn voor het vaststellen van onrechtmatig handelen door de domeinnaam te gebruiken. De vordering met betrekking tot het staken van gebruik van de handelsnaam wordt daarom afgewezen.

4.9. De voorzieningenrechter stelt in de eerste plaats vast dat het woordelement “Vivé” slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam Vivre. Weliswaar verschillen beide namen auditief substantieel, maar visueel is sprake van slechts één letter en een accent aigu verschil tussen de handelsnaam “Vivre” en de handelsnaam/ het woordelement “Vivé”. Het woordbeeld van de beide namen komt in zeer hoge mate overeen. Daarnaast heeft [gedaagde] ter zitting aangegeven dat het woordelement “Vivé” een vervoeging is van het woord “Vivre”. Dat betekent dat er ook begripsmatig sprake is van verwantschap tussen “Vivre” en “Vivé”.