Gepubliceerd op donderdag 6 juni 2024
IEF 22079
Gerechtshoven ||
14 mei 2024
Gerechtshoven 14 mei 2024, IEF 22079; C/13/63 7492 / HA ZA 17-1098 (Wedel c.s. tegen Buma c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/hof-vernietigt-gedeeltelijk-vonnis-in-zaak-over-aansprakelijkheid-bestuurder-fresh-fm-scoezh

Hof vernietigt gedeeltelijk vonnis in zaak over aansprakelijkheid bestuurder Fresh FM/SCOEZH

Hof Amsterdam 14 mei, IEF 22079; C/13/63 7492 / HA ZA 17-1098 (Wedel c.s. tegen Buma c.s). Deze zaak bij het hof draait om de vraag of de bestuurder van Fresh FM / SCOEZH persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die Buma c.s. heeft geleden door zijn handelingen als (indirect) bestuurder van de Stichting Commerciële Omroep Exploitatie ZH (SCOEZH). Het gaat om het openbaarmaken van Buma-repetoire. De rechtbank heeft eerder geoordeeld dat de bestuurder aansprakelijk was voor de schade [zie IEF 19334], maar dit oordeel is nu door het hof terugverwezen voor nadere beoordeling. Fresh FM c.s. stelt dat het oordeel over de aansprakelijkheid voorbarig was omdat de exacte hoogte van de vorderingen van Buma c.s. op SCOEZH nog niet vaststond. Het hof heeft deze argumenten in overweging genomen en besloten dat verdere vaststelling van de vorderingen noodzakelijk is. Hoewel het hof het inbreukverbod tegen de bestuurder van Fresh FM / SCOEZH bevestigt, acht het hof het noodzakelijk om eerst de exacte hoogte van de vorderingen van Buma c.s. vast te stellen voordat een definitief oordeel over de aansprakelijkheid kan worden gegeven. Dit komt doordat Fresh FM c.s. een aanbod hadden gedaan aan Buma en Sena om 100.000 euro te betalen voor de openstaande vorderingen, wat door Buma c.s. werd geweigerd. De zaak wordt terugverwezen naar de rechtbank voor verdere behandeling.

4.8 Na verwijzing zal vooreerst de hoogte van de vorderingen van Buma respectievelijk Sena op Scoezh moeten worden vastgesteld. De curator c.s. voert onder meer aan dat de vorderingen van Buma deels verjaard zijn en betwist gemotiveerd de verschuldigdheid van de door Buma gevorderde vergoeding met betrekking tot webcasting. Het hof neemt aan dat Buma in het nadere schadedebat de grondslag van haar vordering op dit punt nader zal gaan onderbouwen. V 0011s zal in de beoordeling moeten worden betrokken dat Buma op 22 juli 2015 de afrekening over een aantal daaraan voorafgaande jaren met terugwerkende kracht heeft gefactureerd aan Scoezh.