Naburige rechten  

IEF 21764

Restauranteigenaar moet schadevergoeding betalen aan Buma en Sena

Rechtbanken 24 okt 2023, IEF 21764; ECLI:NL:RBOVE:2023:4247 (Restauranteigenaar tegen Buma en Sena), https://ie-forum.nl/artikelen/restauranteigenaar-moet-schadevergoeding-betalen-aan-buma-en-sena

Rechtbank Overijssel 24 oktober 2023, IEF 21764; ECLI:NL:RBOVE:2023:4247 (gedaagde tegen Buma en Sena). In deze zaak heeft gedaagde in haar restaurant muziek afgespeeld waarop een auteursrecht rust. Buma en Sena vorderen betaling van een vergoeding door gedaagde vanwege het afspelen van de muziek in het restaurant. Gedaagde stelt dat sprake was van een fout van een medewerker en vindt de vergoeding te hoog. Het gaat om het één keer afspelen van muziek via bluetooth in het restaurant. Hierna is de medewerker gewaarschuwd en is de muziekinstallatie verwijderd. De vraag in deze zaak is of gedaagde een schadevergoeding aan Buma en Sena moet betalen.

IEF 21727

Gedaagde beschikte nog steeds niet over muzieklicentie

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 11 okt 2023, IEF 21727; ECLI:NL:RBZWB:2023:7105 (Buma/sena tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/gedaagde-beschikte-nog-steeds-niet-over-muzieklicentie

Rb. Zeeland-West-Brabant 11 oktober 2023, IEF 21727; ECLI:NL:RBZWB:2023:7105 (Buma/Sena tegen gedaagde). Buma is een belangenbehartigingsorganisatie voor muziek-auteursrecht. Sena is belast met de inning en verdeling van billijke vergoedingen voor de artiesten die hun auteursrechten hebben overgedragen aan Buma. Buma en Sena sluiten tevens licentiecontracten af met openbaarmakers van muziek. Gedaagde is een onderneming die een brasserie exploiteert. Gedaagde heeft muziek ten gehore gebracht die behoort tot het Buma-repertoire, waarvoor geen licentie met Buma en Sena is afgesloten. Bij vonnis in kort geding is aan gedaagde een verbod opgelegd om muziekwerken ten gehore te brengen behorende tot het repertoire van Buma op straffe van een dwangsom. Hierna zijn wederom overtredingen geconstateerd, waarvan de dwangsommen niet betaald zijn. Buma heeft later beslag gelegd bij gedaagde wegens de proces- en executiekosten van het vonnis in kort geding. Gedaagde heeft in 2022 via Buma en Sena muzieklicenties aangevraagd. Buma en Sena eisen schadevergoeding wegens inbreukmakend handelen van gedaagde van 2019 tot 2021. Gedaagde voert aan dat door het beslag deze vergoeding al is voldaan voor de jaren 2020 en 2021. Daarnaast is volgens gedaagde geen sprake van het openbaar maken van muziek op bepaalde momenten, omdat toen alleen medewerkers van de brasserie aanwezig waren.

IEF 21724

EFTA verwijzingsuitspraak

11 okt 2023, IEF 21724; E-11/23 (Lassenteret AS tegen Assa Abloy Opening Solutions Norway), https://ie-forum.nl/artikelen/efta-verwijzingsuitspraak

EFTA 12 oktober 2023, IEF 21724; E-11/23 (Lassenteret AS tegen Assa Abloy Opening Solutions Norway). Verzoekster, Låssenteret, houdt zich bezig met de verkoop, installatie en onderhoud van sloten en beveiligingssystemen. Verweerster, Assa Abloy Opening Solutions Norway (hierna: AAOS), produceert en verkoopt producten en diensten op het gebied van toegangscontrole voor particulieren en professionals. In de periode 2017 tot 2019 had Låssenteret verschillende overeenkomsten met AAOS. In 2019 heeft AAOS een van de overeenkomsten met Låssenteret opgezegd. Eind september 2020 heeft AAOS de andere overeenkomsten met Låssenteret opgezegd. Låssenteret betwist de rechtmatigheid van deze opzeggingen.

IEF 21601

Afwijzing van vordering tot inzage exploitatieovereenkomsten

Rechtbank Amsterdam 2 aug 2023, IEF 21601; ECLI:NL:RBAMS:2023:4976 (Eiser tegen Spinnin), https://ie-forum.nl/artikelen/afwijzing-van-vordering-tot-inzage-exploitatieovereenkomsten

Rechtbank Amsterdam 2 augustus 2023, IEF 21602; ECLI:NL:RBAMS:2023:4976 (Eiser tegen Spinnin) Eiser is een DJ/producer. Spinnin is een exploitatie-/platenmaatschappij. In 2012 is er een managementcontract gesloten met MusicAllStars Management (hierna: MAS) en een productieovereenkomst met Spinnin, waarbij eiser een royaltypercentage van 30% zou ontvangen. Deze overeenkomsten zijn een aantal keren opnieuw aangegaan.

IEF 21573

HvJ EU oordeelt over toestemming voor satellietpakketten

HvJ EU 25 mei 2023, IEF 21573; ECLI:EU:C:2023:424 (AKM tegen Canal+ Luxembourg Sàrl c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-oordeelt-over-toestemming-voor-satellietpakketten

HvJ EU 25 mei 2023, IEF 21573, IEF-Be 3680, ECLI:EU:C:2023:424 (AKM tegen Canal+ Luxembourg Sàrl c.s.) In deze zaak heeft het Hof van Justitie antwoord gegeven op een prejudiciële vraag van de hoogste Oostenrijkse rechter. Canal+ faciliteert toegang tot programma’s middels streamingdiensten die per satelliet worden gecodeerd. Enkele van deze programma’s zijn tegen betaling toegankelijk, andere programma’s zijn gratis ter beschikking gesteld. AKM, een belangenbehartiger van muziekrechthebbenden, heeft hier geen toestemming voor gegeven en vordert staking van de exploitatie. De vraag die behandeld wordt, luidt: 'of de aanbieder van satellietpakketten toestemming van de betrokken houders van auteurs- en naburige rechten voor de mededeling aan het publiek, op dezelfde manier als deze aan de betrokken omroeporganisatie is verleend, moet verkrijgen voor enkel de lidstaat waar de programmadragende signalen worden ingevoerd in de mededelingenketen die naar de satelliet loopt.'

IEF 21514

Buma stelt schadeplicht van stichting vast

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 jun 2023, IEF 21514; ECLI:NL:RBZWB:2023:4175 (Buma c.s./SSCB), https://ie-forum.nl/artikelen/buma-stelt-schadeplicht-van-stichting-vast

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, IEF 21514; ECLI:NL:RBZWB:2023:4175 (Buma c.s./SSCCB) Onderwerp van het geschil is of de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brabantpark (hierna: SSCCB) schadeplichtig is jegens Buma en Sena (hierna: Buma c.s.). Buma c.s. heeft namelijk vastgesteld dat SSCCB onrechtmatig heeft gehandeld door muziek te openbaren zonder een licentieovereenkomst te tekenen met Buma c.s. Het SSCCB is een openbaar gebouw waar altijd muziek wordt gedraaid. SSCCB voert aan dat zij geen vergoeding hoeven te betalen, omdat er op de website van Buma een aantal uitzonderingen staan voor situaties waarin geen vergoeding hoeft te worden betaald voor muziek. Een van de vrijwilligers die werkzaam is bij SSCCB had haar telefoon aan de muziekboxen verbonden om naar muziek te kunnen luisteren. Het zou in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid als hier een vergoeding voor moet worden betaald. Buma c.s. vordert voldoening van haar factuur.

IEF 21501

Stichting BREIN roept op tot actie

Rechtbank Den Haag 3 mei 2023, IEF 21501; ECLI:NL:RBDHA:2023:6324 (Stichting Brein/Gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/stichting-brein-roept-op-tot-actie

Rechtbank Den Haag 3 mei 2023, IEF 21501; ECLI:NL:RBDHA:2023:6324 (Stichting BREIN/Gedaagde) De zaak betreft een collectieve actie die door Stichting BREIN (hierna: BREIN) tegen gedaagde wordt gevoerd. BREIN vordert in deze procedure dat gebruik wordt gemaakt van een opt-out procedure, omdat zij de collectieve belangen van een aantal buitenlandse rechtspersonen vertegenwoordigt inzake inbreuk op de auteurs- en naburige rechten van deze buitenlandse rechtspersonen. 

IEF 21376

HvJ EU: muziekwerk als achtergrondmuziek in vervoermiddel is een mededeling aan het publiek

HvJ EU 20 apr 2023, IEF 21376; ECLI:EU:C:2023:307 (Blue Air Aviation), https://ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-muziekwerk-als-achtergrondmuziek-in-vervoermiddel-is-een-mededeling-aan-het-publiek

HvJ EU 20 april 2023, IEF 21376; IEFBe 3640; ECLI:EU:C:2023:307 (Blue Air Aviation tegen UCMR) Het Europese Hof van Justitie doet uitspraak in de gevoegde zaken C-775/21 en C-826/21. In de eerste zaak ging het om het uitzenden van achtergrondmuziek in passagiersvliegtuigen. In de tweede zaak om het in treinen beschikbaar stellen van faciliteiten waarmee muziekwerken kunnen worden meegedeeld aan het publiek. De verzoeken om een prejudiciële beslissing betreffen de uitlegging van artikel 3 van richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij.

IEF 21323

Eiser gebonden aan overeenkomst met gedaagde voor kunstfilm

Rechtbank Amsterdam 28 mrt 2023, IEF 21323; ECLI:NL:RBAMS:2023:1744 (Eiser tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/eiser-gebonden-aan-overeenkomst-met-gedaagde-voor-kunstfilm

Rechtbank Amsterdam 28 maart 2023, IEF 21323; ECLI:NL:RBAMS:2023:1744 (eiser tegen gedaagde) Eiser is een Franse schrijver die regelmatig in de publieke aandacht heeft gestaan met controversiële uitlatingen. Gedaagde is een Nederlandse filmmaker en kunstenaar. Hij maakt onder andere films die vaak controversieel zijn. Partijen hebben een overeenkomst gesloten waarin wordt afgesproken dat gedaagde een erotische film opneemt waar eiser in speelt. Eiser was in de veronderstelling dat het een kunstzinnige film zou worden die pornografische passages zou kunnen bevatten, waarin zou worden gespeeld met waarheid en fictie. Volgens eiser heeft gedaagde hem afgeschilderd als pornoster. In de trailer van de film is gezegd dat eiser in Marokko prostituees zou willen bezoeken. Hij zou in zijn persoonlijkheidsrechten als uitvoerend kunstenaar zijn geschonden en hij zou de overeenkomst hebben vernietigd. Eiser vordert gedaagde te gebieden de trailer van de film verwijderd te houden. In reconventie vordert gedaagde eiser te verbieden publiekelijk mee te delen dat de overeenkomst is vernietigd en hem te veroordelen die overeenkomst na te komen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het niet te begrijpen waarom eiser wel heeft meegedaan aan de opnames als hij de overeenkomst echt problematisch vond. Hij had genoeg tijd om terug te komen op de inhoud van de overeenkomst. De voorzieningenrechter oordeelt dat eiser nog steeds is gebonden aan de overeenkomst.

IEF 21092

Conclusie A-G: recht op informatie houder IE-recht

HvJ EU 17 nov 2022, IEF 21092; ECLI:EU:C:2022:905 (TB tegen Castorama Polska en Knor), https://ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-recht-op-informatie-houder-ie-recht

HvJ EU Conclusie A-G 17 november 2022, IEF 21092, IEFbe 3575; ECLI:EU:C:2022:905 (TB tegen Castorama Polska en Knor) TB is een natuurlijke persoon die via haar online winkels siervoorwerpen op de markt brengt. In het kader van haar commerciële activiteiten verkoopt zij machinaal door haar vervaardigde reproducties met een ongecompliceerde grafische vormgeving, bestaande uit een beperkt aantal kleuren, geometrische figuren en korte zinnen. Twee van deze reproducties worden zonder haar toestemming verkocht in de winkels van Castorama, die deze krijgt aangeleverd door Knor. TB vordert de Sąd Okręgowy w Warszawie (rechter in eerste aanleg Warschau) Castorama informatie te verstrekken over de distributiekanalen en de hoeveelheid ontvangen en bestelde goederen. Castorama betwist dat de reproducties van TB niet als werken kunnen worden aangemerkt. De verwijzende rechter stelt het Hof twee vragen. De eerste vraag is of art. 8 lid 1 van richtlijn 2004/48, aldus worden uitgelegd dat het betrekking heeft op een maatregel ter bescherming van intellectuele-eigendomsrechten die slechts kan worden genomen wanneer in de betreffende procedure of in een andere procedure wordt vastgesteld dat de rechthebbende houder van een intellectuele-eigendomsrecht is?