Gepubliceerd op maandag 28 augustus 2017
IEF 17060

In de tijdschriften, zomer 2017

Terugblik Ongeoorloofde mededinging – Bram Duivenvoorde en Allard Ringnalda
Berichten uit het buitenland Germany, a legal report 2016: Trademarks, designs and unfair competition (Part 2) – Ulrich Hildebrandt 

Rechtspraak
Merkenrecht
Nr. 9 Rechtbank Den Haag 14 september 2016, Guy LaRoche/4 Every Ware, ECLI:NL:RBDHA:2016:10887; IEF 16267 (merkenrecht: verkoop van restvoorraad merkproducten in strijd met (weder-)verkooprestricties in licentieovereenkomst; verhouding tussen artikel 13 UMVo – Copad-regel en artikel 22 UMVo) – met noot (tevens vanuit mededingingsrechtelijk perspectief) van G. van der Wal, T. Geerlof en S. Said 
Nr. 10 HvJ EU 22 september 2016, combit/Commit, zaak C-223/15; ECLI:EU:C:2016:719, IEF 16263 (EU-wijd verbod; inperking; reikwijdte verbod; territorialiteit) – met noot van M.F.J. Haak 
Procesrecht
Nr. 11 Hof Den Haag 17 januari 2017, Dow/Organik, ECLI:NL:GHDHA:2016:2225; IEF 16142 (bewijsbeslag; inzage; bescherming van bedrijfsgeheimen; artikel 1019a, 843a Rv) – met noot van W.J.G. Maas 

Rechtspraak in het kort
Octrooirecht
Nr. 12 Gerechtshof Den Haag 27 december 2016, HTW/Permavoid, IEF 16477 (interpretatie conclusie; inbreuk op conclusie zoals uitgelegd)
Nr. 13 Gerechtshof Den Haag 17 januari 2017, Remu/Machinery c.s., ECLI:NL:GHDHA:2017:148; IEF 16527 (nieuwheid (openbaar voorgebruik) en inventiviteit; proceskosten; onbevoegdheid t.a.v. schadevergoedingsvordering gebaseerd op betalingsonwil om te voldoen aan proceskostenveroordeling eerste aanleg) 
Merkenrecht
Nr. 14 Gerechtshof Den Haag 14 maart 2017, Red Bull/Leidseplein Beheer, ECLI:NL:GHDHA:2017:561; IEF 16652 (verwarringsgevaar; marktonderzoek; marktleiderseffect) 
Boekaankondiging
Prof. Mr. P.H. Blok (red.), Big data en het recht. Een overzicht van het juridisch kader voor big data-toepassingen in de private sector, Monografieën Recht en Informatietechnologie, Den Haag: SDU, 2017

Inhoud Mediaforum nr 3:
Opinie Overheden en de uitingsvrijheid, Willem Korthals Altes

Mediavisie Van catalogusformules en strong reasons: de ontwikkeling van de artikel 10 jurisprudentie van het EHRM van 2010 tot en met 2016(deel II); Aernout Nieuwenhuis

Documentatie: Rechtspraak|Binnenland; Jurisprudentie
Nr. 5 - Rechtbank Amsterdam 31 augustus 2016, Hoes/Powned m.nt. M.Ch. Kaaks
Nr. 6 - ABRvS 11 januari 2017, RadioCorp/Commissariaat voor de Media m.nt. C.J. Wolswinkel