Diversen  

IEF 21897

Geen onrechtmatige concurrentie door ex-werknemer van Schwa-Medico

Gerechtshoven 6 feb 2024, IEF 21897; ECLI:NL:GHARL:2024:875 (Schwa-Medico tegen Geïntimeerde), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-onrechtmatige-concurrentie-door-ex-werknemer-van-schwa-medico

Hof Arnhem-Leeuwarden 6 februari 2024, IEF 21897, IT 4480;ECLI:NL:GHARL:2024:875 (Schwa-Medico tegen Geïntimeerde) Tussen partijen heeft lange tijd een arbeidsovereenkomst bestaan. Deze overeenkomst is met wederzijds goedvinden beëindigd. Vervolgens is geïntimeerde bij een concurrent van Schwa-Medico in dienst getreden. Schwa-Medico verwijt geïntimeerde dat hij haar onrechtmatig concurrentie aandoet.

IEF 21438

Uitspraak ingezonden door: Josine van den Berg, Mount Law

Vervolguitzending over misstanden Pro-Ana mag doorgaan

Rechtbank Amsterdam 21 apr 2023, IEF 21438; (Eiser tegen Noordkaap TV), https://ie-forum.nl/artikelen/vervolguitzending-over-misstanden-pro-ana-mag-doorgaan

Vzr. Rechtbank Amsterdam 21 april 2023, IEF 21438; Ch 3/73 1277 / KG ZA 23-231 IHJKIBB (Eiser tegen Noordkaap TV) De voorzieningenrechter heeft uitspraak gedaan in een kort geding over uitlatingen in een tv-programma van Noordkaap TV. De aanleiding was een aangekondigde vervolguitzending van het programma 'Undercover in Nederland' over de misstanden in de Pro-Ana-wereld. Dit is een platform waarop meisjes die lijden aan eetstoornissen elkaar kunnen opzoeken en ondersteunen. In de eerste uitzending werd aangetoond dat er mannen actief zijn op het platform die zich voordoen als 'afvalcoaches', maar in werkelijkheid uit zijn op seksuele contacten met vaak zeer jonge meisjes.

IEF 21413

IE-studenten opgelet: 5 wordt 4 na herbeoordeling masterscriptie

Raad van State 10 mei 2023, IEF 21413; ECLI:NL:RVS:2023:1816 (Appellant tegen het college), https://ie-forum.nl/artikelen/ie-studenten-opgelet-5-wordt-4-na-herbeoordeling-masterscriptie

Raad van State 10 mei 2023, IEF 21413; ECLI:NL:RVS:2023:1816 (Appellant tegen het college) Bestuursrecht. Levert een herbeoordeling van je (IE-)masterscriptie altijd een hoger cijfer op? In deze zaak komt een student die de master Internet, Intellectuele eigendom en ICT aan de Vrije Universiteit (VU) volgt op tegen een door hem behaald cijfer voor zijn masterscriptie. Zijn toenmalige examinator had de scriptie beoordeeld met het cijfer 5. Tegen deze beoordeling had de student administratief beroep ingesteld bij het college. Na een schikkingsgesprek zijn partijen tot een overeenstemming gekomen. Een docent van de Rijksuniversiteit Groningen werd de vraag voorgelegd of de scriptie van de desbetreffende student voldoende potentie had om binnen vier weken tot een voldoende te kunnen leiden. De docent antwoordde ontkennend. Daarmee bleef het cijfer 5 staan.

IEF 21308

Toespraak in gezonden door: Kristof Neefs, Inteo

Computer says No: kan AI ons vervangen?

Tijdens het IE-symposium 2023 van AIPPI van afgelopen woensdag gaf Kristof Neefs de volgende (satirische) toespraak: 

'Geachte dames en heren,

Mijn naam is Kristof Neefs. Ik ben een Belg en het is mijn eerste keer in Zeist. De reputatie van jullie symposium stopt niet aan de Nederlandse zuidergrenzen. Zeist is ook bij ons een begrip in de wereld van het intellectueel eigendomsrecht. Ik besef dat een Belg op dit podium een beetje een zeldzaamheid is; en ik vind het dus een mooie eer om hier te staan.

My ticket to Zeist was een Linkedin bericht over Chat-GPT, enkele maanden geleden. De chat-bot van het Amerikaanse OpenAIwas toen de nieuwe hype; en ik had het ding een aantal vragen over intellectueel eigendomsrecht gesteld. De antwoorden waren niet perfect, maar lang niet slecht.

 

IEF 20760

Uitspraak ingezonden door Stan Elsendoorn en Britt van den Branden, BG.Legal.

Geen forumshopping bij online auteursrechtinbreuk op grond van 102 Rv

Rechtbank Amsterdam 18 mei 2022, IEF 20760; (Eiseres tegen Cobra Art Company B.V.), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-forumshopping-bij-online-auteursrechtinbreuk-op-grond-van-102-rv

Rb. Amsterdam 18 mei 2022, IEF 20760, IT 3953; C/12/714132 / HA ZA 22-168 (Eiseres tegen Cobra Art Company B.V.) Procesrecht. Bevoegdheid. In dit vonnis in incident staat de vraag centraal of de rechtbank Amsterdam relatief bevoegd is om kennis te nemen van het onderhavige geschil. Volgens eiseres is dat het geval, aangezien het schadebrengende feit zich onder meer in het arrondissement Amsterdam heeft voorgedaan (art. 102 Rv). De inbreuk op de auteursrechten van eiseres heeft immers plaatsgevonden via de website van Cobra Art, die in heel Nederland – en dus ook in Amsterdam – raadpleegbaar is. Cobra Art stelt zich op het standpunt dat er sprake is van forumshopping. De rechtbank stelt eiseres in het gelijk. De homepagina van de website verwijst namelijk naar de vestiging van Cobra Art in Amsterdam, waar de prints ook opgehaald kunnen worden. Aldus zijn er meer aanknopingspunten voor de relatieve bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam, dan het enkel oproepbaar zijn van de website. Het feit dat Cobra Art al eerder door de rechtbank Amsterdam is veroordeeld in een mogelijk vergelijkbare zaak, is daarbij irrelevant.

IEF 18480

Diner-lezing door Nederlandse groep van Union-ip op vrijdag 21 juni

Op vrijdag 21 juni organiseert de Nederlandse groep van Union-ip de diner-lezing 'The Beauty & the Beast'. Een voordracht over functionaliteit; het snijvlak tussen design en techniek. Met als gastsprekers:
- Martin Senftleben, professor aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en advocaat bij Bird & Bird
- Walter Hart, Associate Partner, Nederlands & Europees Octrooigemachtigde bij EP&C

IEF 18100

Judith Hall, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Kamerbrief over uitkomsten periodieke beleidsevaluatie intellectueel eigendomsbeleid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 9 november 2018, IEF 18100. Via Rijksoverheid. Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de conclusies uit de evaluatie van het beleid voor intellectueel eigendom in de periode 2012-2017. Ook meldt hij wat hij gaat doen met de aanbevelingen uit de evaluatie. De Kamerbrief is hier te lezen.

IEF 17463

Bijdrage ingezonden door Gregor Vos, Brinkhof.

Gregor Vos - IE Diner 2018 - Fictieve vrienden

Gregor Vos, 'Fictieve vrienden', IE-diner 25 januari 2018: Vanavond wil ik het met u hebben over onze fictieve vrienden, de IE-maatmensen. De vrienden die niemand anders kan zien maar die in onze hoofden zitten. Vroeger maakten onze ouders zich zorgen over onze fictieve vriendjes. Was dat nou wel goed als je kind zo’n fictieve vriendschap opbouwde? Natuurlijk is dat goed, daarmee kan je zo de intellectuele eigendom in. 

Maatmensen, ja maatmensen. Maatmannen, dat gaat dus echt niet meer. 2018 is genderneutraal en het eerste wat bij IE-maatmannen opvalt is dat het een nogal genderspecifiek clubje is. Dat is vreemd want inmiddels is het merendeel van degenen die IE beoefenen toch echt vrouw. Het vrouwenstemrecht is in Nederland in 1920 ingevoerd dus het lijkt me nu de hoogste tijd dat we voor de beoordeling van de diverse inbreuken en soms ook geldigheid van rechten de vrouwen voortaan niet meer overslaan.