Gepubliceerd op donderdag 9 november 2023
IEF 21764
Rechtbanken ||
24 okt 2023
Rechtbanken 24 okt 2023, IEF 21764; ECLI:NL:RBOVE:2023:4247 (Restauranteigenaar tegen Buma en Sena), https://ie-forum.nl/artikelen/restauranteigenaar-moet-schadevergoeding-betalen-aan-buma-en-sena

Restauranteigenaar moet schadevergoeding betalen aan Buma en Sena

Rechtbank Overijssel 24 oktober 2023, IEF 21764; ECLI:NL:RBOVE:2023:4247 (gedaagde tegen Buma en Sena). In deze zaak heeft gedaagde in haar restaurant muziek afgespeeld waarop een auteursrecht rust. Buma en Sena vorderen betaling van een vergoeding door gedaagde vanwege het afspelen van de muziek in het restaurant. Gedaagde stelt dat sprake was van een fout van een medewerker en vindt de vergoeding te hoog. Het gaat om het één keer afspelen van muziek via bluetooth in het restaurant. Hierna is de medewerker gewaarschuwd en is de muziekinstallatie verwijderd. De vraag in deze zaak is of gedaagde een schadevergoeding aan Buma en Sena moet betalen.

De kantonrechter oordeelt dat er sprake is van een inbreuk op het auteursrecht en naburige rechten. Er is namelijk muziek afgespeeld via een muziekinstallatie in een vrij toegankelijke ruimte. Dat het hierbij om een fout van een medewerker ging, neemt die aansprakelijkheid van gedaagde niet weg. Eén keer afspelen van muziek, waarop auteursrecht rust, levert al inbreuk aan dat recht en daarom houdt het verweer van gedaagde geen stand. Ten aanzien van de hoogte ziet de rechter geen reden om de vergoeding te matigen. Door Buma en Sena is de basisvergoeding voor ‘horeca achtergrondmuziek’ in rekening gebracht. Gedaagde heeft wel gesteld dat zij betaling hiervan niet accepteert, maar heeft niet uitgelegd waarom ze dit niet accepteert. Nu dit standpunt niet onderbouwd wordt door gedaagde, besluit de kantonrechter dat de vordering van Buma en Sena wordt toegewezen. Gedaagde dient de schadevergoeding te betalen aan Buma en Sena.

3.9. Het gaat in deze zaak om de vraag of [gedaagde] . een schadevergoeding aan Buma en Sena moet betalen, omdat er zonder hun toestemming in het openbaar muziek is gedraaid in het restaurant van [gedaagde] . en er daardoor inbreuk is gemaakt op auteursrechten en naburige rechten van de rechthebbenden (de muzikanten) die door Buma en Sena worden vertegenwoordigd. De kantonrechter oordeelt als volgt.

3.10 [gedaagde] . heeft erkend dat zij zonder licentie muziek heeft afgespeeld op de muziekinstallatie in haar restaurant. Dat enkele feit, namelijk dat de muziek is afgepeeld via een muziekinstallatie in een vrij toegankelijke ruimte, maakt al dat er sprake is van een inbreuk op het auteursrecht en naburige rechten. Dit betekent dat [gedaagde] . hiervoor een vergoeding is verschuldigd aan Buma en Sena. Dat het een om een fout gaat, omdat de medewerker die de muziek afspeelde niet goed was geïnformeerd, maakt dit niet anders. Ook brengt het feit dat [gedaagde] . de muziekinstallatie inmiddels heeft verwijderd geen verandering in de zaak. [gedaagde] . heeft muziek met een auteursrecht afgespeeld in haar restaurant, ook al was het naar eigen zeggen maar één keer, en dat mag niet zonder licentie.