DOSSIERS
Alle dossiers

Personalia  

IEF 21649

Monique Granneman stapt over naar Merkenbureau Abcor

Per 1 september 2023 stapt Monique Granneman over naar Merkenbureau Abcor. Met haar komst is Abcor nog beter in staat om de groeiende klantenkring van dienst te zijn. Monique werkt al 27 jaar als Benelux en Europees merkengemachtigde, waarvan ruim 20 jaar bij marktleider Novagraaf, en heeft dan ook een schat aan ervaring op het gebied van merken, modellen, handelsnamen en auteursrechten. Zij is bijzonder gedreven en klantgericht, met een hands-on mentaliteit. Als het gaat om IE strategie, dan ziet Monique het grotere geheel en komt met creatieve oplossingen voor zowel de korte als lange termijn. Daarnaast gaat zij de begeleiding van de jongere generatie gemachtigden verzorgen en daarmee ook het team van de toekomst naar een hoger niveau tillen. Met de toevoeging van Monique aan het managementteam, zetten we Abcor nog steviger op de kaart.   

Monique: “Ik heb ontzettend veel zin om te beginnen bij dit overwegend jonge, groeiende team. De positieve, authentieke sfeer spreekt mij enorm aan. Met mijn ervaring en ambitie meen ik hier echt een verschil te kunnen maken op kwaliteit, efficiëntie en groei.”

IEF 20862

Geen onrechtmatige verwerking persoonsgegevens

Raad van State 27 jul 2022, IEF 20862; ECLI:NL:RVS:2022:2173 (AP tegen VoetbalTV), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-onrechtmatige-verwerking-persoonsgegevens

Raad van State 27 juli 2022, IEF 20862, IT 4005; ECLI:NL:RVS:2022:2173 (AP tegen VoetbalTV)  De AP heeft bij besluit van 16 juli 2020 een boete opgelegd aan VoetbalTV voor het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens. De rechtbank verklaarde bij uitspraak van 23 november 2020 [IEF 19608] het tegen de besluit ingestelde beroep van VoetbalTV gegrond en vernietigde het besluit. De rechtbank oordeelde in haar uitspraak van 23 november 2020 dat de AP in het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de boete, is gestopt bij de vaststelling dat VoetbalTV geen gerechtvaardigd belang heeft. De AP is niet ingegaan op de noodzakelijkheid. Daarnaast is er volgens de rechtbank geen afweging gemaakt tussen de tegengestelde rechten en belangen. De rechtbank oordeelde daarom dat het besluit niet voldoende zorgvuldig is genomen en het dus in strijd is met artikel 3:2 Awb. De rechtbank kwam om deze redenen tot de conclusie dat de boete niet in stand kan blijven. De AP stelde hoger beroep in tegen deze uitspraak.

IEF 19920

Uitspraak ingezonden door Patty de Leeuwe en Dirk Visser, Visser Schaap & Kreijger.

Gegevens illegale IPTV aanbieder moeten worden afgegeven

Rechtbank Midden-Nederland 23 apr 2021, IEF 19920; (BREIN tegen Rabobank), https://ie-forum.nl/artikelen/gegevens-illegale-iptv-aanbieder-moeten-worden-afgegeven

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 23 april 2021, IEF 19920; C/16/514516 / KG ZA 20-665 (BREIN tegen Rabobank) NN maakt op grote schaal inbreuk op de auteursrechten en naburige rechten van degenen van wie BREIN de belangen behartigt. Die inbreuk vindt plaats doordat NN via een website IPTV-pakketten verkoopt die toegang bieden tot ongeautoriseerde kopieën van films, tv-series en streams van kanalen. BREIN heeft allerlei acties ondernomen en onderzoek gedaan om de identiteit van NN te achterhalen, maar dat lukte haar steeds niet. Op een gegeven moment ontdekte BREIN dat NN een rekening bij de Rabobank heeft, waar zij op grond van de wet zichzelf heeft moeten identificeren en verifiëren voor het openen van een rekening bij die bank. BREIN vordert daarom van de voorzieningenrechter dat Rabobank deze gegevens aan haar afgeeft. Deze stelt BREIN in het gelijk en beveelt de Rabobank de gegevens van NN aan BREIN bekend te maken, mede op grond van de proportionaliteit en subsidiariteit die komen kijken bij deze zaak.

IEF 18618

Dexia verplicht persoonsgegevens te verstrekken

Hof Arnhem-Leeuwarden 25 jul 2019, IEF 18618; ECLI:NL:GHARL:2019:6142 (Dexia tegen verweerder), https://ie-forum.nl/artikelen/dexia-verplicht-persoonsgegevens-te-verstrekken-1

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 juli 2019, IEF 18618, IT&R 2824; ECLI:NL:GHARL:2019:6142 (Dexia tegen verweerder) Persoonsgegevens. Verweerder heeft met de rechtsvoorganger van Dexia een effectenleaseovereenkomst gesloten. Verweerder heeft Leaseproces gemachtigd om namens hem in het geschil met Dexia op te treden. Leaseproces heeft namens verweerder verzocht om een volledig overzicht te ontvangen van alle verwerkte persoonsgegevens op basis van artikel 35 Wbp. Dexia voert aan dat zij niet gehouden is deze gegevens te verstrekken op basis van art. 35 Wbp. Verweerder heeft in eerste aanleg verzocht Dexia te veroordelen tot verstrekking van de gegevens. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van misbruik van bevoegdheid, de gegevens moesten worden verstrekt. In hoger beroep stelt Dexia de omvang van het art. 35 Wbp ter discussie en dat de rechtbank ten onrechte geen misbruik van bevoegdheid heeft aangenomen. Dexia is terecht opgedragen alsnog een volledig overzicht te verstrekken van de verwerkte persoonsgegevens.

IEF 18530

Berisping vanwege gegevensuitwisseling Bemoeizorg

Overig 13 jun 2019, IEF 18530; ECLI:NL:TGZREIN:2019:36 (Klaagster tegen verpleegkundige Bemoeizorg), https://ie-forum.nl/artikelen/berisping-vanwege-gegevensuitwisseling-bemoeizorg

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 13 juni 2019, IEF 18530, IT&R 2801, LS&R 1716; ECLI:NL:TGZREIN:2019:36 (Klaagster tegen verpleegkundige Bemoeizorg) Tuchtrecht. Gegevensuitwisseling. Privacy. Berisping. Klaagster is door de woningbouwvereniging aangemeld bij Bemoeizorg wegens vreemd gedrag. Verpleegkundige heeft klaagster toegewezen gekregen als cliënte. Tussen klaagster, de verpleegkundige en derden hebben gesprekken plaatsgevonden en op basis daarvan is een aanmeldingsformulier gemaakt. In dit formulier staan gegevens van klaagster, waaronder een diagnose, die zijn uitgewisseld met de gemeente. Klaagster stelt dat de verpleegkundige zich niet aan zijn geheimhoudingsverplichting heeft gehouden en haar privacy heeft geschonden. De verpleegkundige stelt dat er geen vertrouwelijke gegevens zijn uitgewisseld. De klacht wordt gedeeltelijk gegrond verkaard. Bemoeizorg krijgt maatregel van berisping opgelegd.

IEF 17864

Gerard Mom overleden

Op 21 juli 2018 is onverwachts overleden Gerard Mom. Gerard was van 1974 tot 2013 als docent verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, en medewerker van het eerste uur van het Instituut voor Informatierecht.

Gerard heeft vele generaties studenten de fijne kneepjes van het auteursrecht en het recht van industriële eigendom bijgebracht, en was uiterst geliefd onder zijn collega’s en studenten.

Daarnaast was Gerard jarenlang redacteur van het tijdschrift AMI, waar hij talloze artikelen ‘mommificeerde’. Hij is tevens betrokken geweest bij tal van andere IE-gerelateerde activiteiten. De Nederlandse IE-wereld heeft in Gerard een unieke collega verloren. Hij werd slechts 68 jaar.

De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal plaatsvinden op vrijdag 27 juli om 10.45 uur in de aula van de Nieuwe Ooster, Kruislaan 126 te Amsterdam.

IEF 17581

In Memoriam: S. Gerbrandy

In dankbare herinnering geven wij u kennis van het overlijden van Sjoerd Gerbrandy (1914-2018). Ter nagedachtenis: twee artikelen, ieder met een decennium ertussen, die samen een herinnering vormen aan de 'Nestor van het Nederlandse auteursrecht': P.B. Hugenholtz, 'Gerbrandy spreekt' , AMI 2004-1. en N. van Lingen, 'AMI feliciteert mr. S. Gerbrandy met zijn 100e verjaardag', AMI 2014. Uit deze laatste:

Op 14 juli 2014 bereikte mr. S. Gerbrandy de leeftijd van 100 jaar. Tien jaar geleden verscheen in AMI een interview met ‘de Nestor van het Nederlandse auteursrecht’ (AMI 2004/1 p. 1-5). De interviewer van toen, Hugenholtz, con- stateerde ‘dat hij ondanks zijn gevorderde leeftijd nog veel te vertellen heeft’. Daar is in de opvolgende periode weinig of niets aan veranderd, ondanks het vorderen der jaren. Onlangs maakte ik met hem een flinke boswandeling in de directe omgeving van zijn woning in het midden van het land. De (bijna) 100-jarige zette er stevig de pas in en hij had er duidelijk plezier in om onderweg allerlei onderwerpen aan te snijden die hij de moeite van het bespreken waard vond, en dat was nogal wat. Zo spraken wij over abstract en figuratief in de beeldende kunst, goed en fout in de tijd van de wereldoorlogen, aardige mensen in Ghana en minder aardige in Nigeria, het verschil tussen eikenbomen en beukenbomen, tussen Lakenvelders en andere koeien, en tussen de werelden van het strafrecht en het civiele recht. Maar anders dan in 2004 kwam het auteursrecht nu nauwelijks aan bod. Natuurlijk getuigde hij nog van zijn grote affiniteit met het rechtsgebied, maar de belangstelling was verbleekt in het licht van de voortdurende wisselvalligheden die politieke invloeden en Europese ontwikkelingen hebben meegebracht.

IEF 17502

Menno Heerma van Voss richt KEENON op

KEENON is onlangs van start gegaan. Het kantoor adviseert en procedeert over intellectueel eigendom, marketing, ICT, privacy en e-commerce zaken. Met KEENON zet Menno een kantoor neer dat bij zijn cliënten en hem past. Een kantoor dat kennis, ervaring met nuchterheid en passie combineert. Passie voor zowel het recht als branding, vormgeving, marketing, innovatie en privacy.

IEF 17440

Eva de Vries nieuwe partner Deikwijs Advocaten

Per 1 januari 2018 heeft Eva de Vries zich aangesloten bij Deikwijs Advocaten. De Vries is een topspecialist op het gebied van privacy en data protection. Ze begon haar carrière als advocaat bij IE/IT nichekantoor Vondst Advocaten. Aansluitend werkte ze in het bedrijfsleven en de afgelopen jaren maakte zij onderdeel uit van het Privacy Team bij Van Doorne. De Vries werkt voor nationale en internationale cliënten in verschillende sectoren waaronder IT, healthcare, retail en marketing. Ook kent zij haar wegen in de publieke sector. Naast haar focus op privacyrecht, heeft De Vries ruime ervaring binnen het intellectuele eigendomsrecht en IT recht.