Mediarecht  

IEF 20792

Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg, Mount Law.

Uitzending tv-programma niet onrechtmatig en onzorgvuldig

Rechtbank Midden-Nederland 15 jun 2022, IEF 20792; (X tegen Vincent en Talpa), https://ie-forum.nl/artikelen/uitzending-tv-programma-niet-onrechtmatig-en-onzorgvuldig

Rb. Midden-Nederland 15 juni 2022, IEF 20792; zaaknr. 9246026 MC EXPL 21-3571 FB!22 154 (X tegen Vincent en Talpa)  Meneer X verwijt producent Vincent en zender Talpa onrechtmatig te hebben gehandeld, omdat hij in het televisieprogramma Betrapt! valselijk zou zijn beschuldigd van het kopen van een auto zonder de aankoopprijs te voldoen. Hij stelt dat Vincent en Talpa hem aldus schade hebben berokkend en hij vordert in deze procedure onder meer een verklaring voor recht dat onrechtmatig is gehandeld en een rectificatie.
De rechtbank oordeelt op de eerste plaats dat meneer X heeft nagelaten te concretiseren dat en waarom Talpa onrechtmatig heeft gehandeld zodat de vorderingen tegen die partij hoe dan ook moeten stranden. De verwijten van meneer X zien op de inhoud van de uitzending, waarvoor Vincent verantwoordelijk is.

IEF 20781

Tv-programma Pointer deed onrechtmatige uitlating over klimaatstichting

Rechtbank Midden-Nederland 7 jun 2022, IEF 20781; ECLI:NL:RBMNE:2022:2136 (Clintel tegen KRO-NCRV), https://ie-forum.nl/artikelen/tv-programma-pointer-deed-onrechtmatige-uitlating-over-klimaatstichting

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 7 juni 2022, IEF 20781, IT 3964; ECLI:NL:RBMNE:2022:2136  (Clintel tegen KRO-NCRV) Kort geding. Onrechtmatige uitlating in het televisieprogramma Pointer (van KRO-NCRV) en het door Pointer op haar website gepubliceerde artikel. De uitlating dat Clintel, een stichting die bericht over klimaatverandering en klimaatbeleid, wordt gefinancierd door de olie-industrie, vindt onvoldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal. Daarnaast is het standpunt van Clintel over deze uitlating ten onrechte niet in het programma weergegeven. De uitlating is daarom onrechtmatig. De overige zeven uitlatingen zijn niet onrechtmatig. De gevorderde rectificatie kan vanwege de wijze waarop deze is gevorderd, niet worden toegewezen.
Lees meer over deze uitspraak in de databank JUROU.

IEF 20754

Uitspraak ingezonden door Michiel Coops, Kennedy Van der Laan.

Publicatie over gokbusiness hoeft niet op voorhand aangepast

Rechtbank Amsterdam 20 mei 2022, IEF 20754; ECLI:NL:RBAMS:2022:2793 (CEG tegen Investico c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/publicatie-over-gokbusiness-hoeft-niet-op-voorhand-aangepast

Rechtbank Amsterdam 20 mei 2022, IEF 20754, IT 3949; ECLI:NL:RBAMS:2022:2793 (CEG tegen Investico c.s.) Kort geding. Journalisten hoeven voorgenomen publicatie over de online gokbusiness in Curaçao niet op voorhand aan te passen. De daarop gerichte vordering van Cyberluck Curaçao (CEG) wordt afgewezen. Er is onvoldoende aanleiding om onrechtmatigheid op voorhand aan te nemen. In diverse recente rechterlijke uitspraken is bepaald dat sublicentiëring van online kansspelen, de ‘core business’ van CEG, op zichzelf niet illegaal is.

IEF 20735

Ingezonden door: Lotte Oranje, Kennedy Van der Laan.

Publicaties over seksuele intimidatie zijn niet onrechtmatig

Hof Amsterdam 18 mei 2022, IEF 20735; ECLI:NL:GHAMS:2022:1496 (de Volkskrant tegen geïntimeerde), https://ie-forum.nl/artikelen/publicaties-over-seksuele-intimidatie-zijn-niet-onrechtmatig

Vzr. Hof Amsterdam18 mei 2022, IEF 20735; ECLI:NL:GHAMS:2022:1496 (de Volkskrant tegen geïntimeerde) De Volkskrant heeft een aantal artikelen gepubliceerd over een onderzoek dat bureau Bing heeft uitgevoerd naar aanleiding van een anonieme blogpost over vermeende MeToo-kwesties binnen de politieke partij D66. Bing heeft in een openbaar rapport geconcludeerd dat uit het onderzoek geen situaties van seksuele intimidatie en machtsmisbruik door geïntimeerde zijn gebleken. Het openbare rapport verwijst naar een vertrouwelijke bijlage. De vorderingen van geïntimeerde komen er kort gezegd op neer dat het de Volkskrant niet is toegestaan te publiceren dat geïntimeerde zich heeft schuldig gemaakt aan machtsmisbruik of seksuele intimidatie of te publiceren dat dit zou blijken uit de vertrouwelijke bijlage, en ook dat de Volkskrant niet mag publiceren over privé-contacten van geïntimeerde die in de vertrouwelijke bijlage worden beschreven voor zover die niet ook waren beschreven in het openbare rapport. Na het vonnis van de voorzieningenrechter in eerste aanleg [IEF 20702], besluit het hof Amsterdam in hoger beroep dit vonnis te vernietigen. De rechter in eerste aanleg concludeerde dat de aantijgingen van de Volkskrant onvoldoende steun vonden in het feitencomplex. In tweede aanleg wordt geconcludeerd dat de vrijheid van meningsuiting van de Volkskrant in dit geval zwaarder weegt dan het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van geïntimeerde. De publicaties van de Volkskrant zijn dus niet onrechtmatig en dragen juist bij aan het publieke debat over machtsmisbruik.

IEF 20723

Google niet aansprakelijk voor nepadvertenties

Rechtbank Amsterdam 18 mei 2022, IEF 20723; ECLI:NL:RBAMS:2022:2638 (Eiser tegen Google), https://ie-forum.nl/artikelen/google-niet-aansprakelijk-voor-nepadvertenties

Rb. Amsterdam 18 mei 2022, IEF 20723, IT 3937; ECLI:NL:RBAMS:2022:2638 (Eiser tegen Google) Zie primair ook het eerste vonnis in deze reeks: [IEF 20722] In dit tweede vonnis inzake de Jort Kelder nepadvertenties en tweets, staan de advertentiediensten van Google centraal. De omstandigheden van het eerdere vonnis zijn vergelijkbaar met dit vonnis. Er worden nepadvertenties verspreid met de foto en naam van Jort Kelder met het doel gebruikers over te halen om te investeren in cryptovaluta. Kelder stelt vervolgens dat Google te weinig heeft gedaan om de nepadvertenties met gebruik van zijn portret en naam te verwijderen. De rechtbank oordeelt daarentegen dat dit niet het geval is en benadrukt, net zoals in het geval van Twitter, dat de partij achter de advertenties dient te worden aangesproken. In tegenstelling tot het vonnis van Twitter, lukt het Kelder in deze procedure jegens Google wel om de gegevens te verkrijgen van diegene achter de advertenties.

IEF 20722

Twitter niet aansprakelijk voor nepadvertenties

Rechtbank Amsterdam 18 mei 2022, IEF 20722; ECLI:NL:RBAMS:2022:2637 (Eiser tegen Twitter), https://ie-forum.nl/artikelen/twitter-niet-aansprakelijk-voor-nepadvertenties

Rb. Amsterdam 18 mei 2022, IEF 20722, IT 3936; ECLI:NL:RBAMS:2022:2637 (Eiser tegen Twitter) Kort geding. Jort Kelder heeft zowel Twitter als Google [IIEF 20273] voor de rechter gedaagd in verband met nepadvertenties die werden geplaatst met gebruik van hun advertentiediensten. In dit eerste vonnis van de rechtbank staan de advertentiedienst en tweets van Twitter centraal. Op het platform van Twitter zouden nepadvertenties en tweets worden verspreid met de foto en naam van Jort Kelder met het doel gebruikers over te halen om te investeren in cryptocurrency en andere financiële producten. Volgens Kelder had Twitter te weinig gedaan om te voorkomen dat de nepadvertenties en tweets werden verspreid op het platform. De rechter oordeelt dat Twitter hiervoor niet aansprakelijk is, omdat voldoende voorzorgsmaatregelen zouden zijn getroffen om de verspreiding van nepadvertenties en tweets te voorkomen. Hierdoor kan Twitter geen verwijt worden gemaakt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de partijen achter de advertenties en tweets. De eis om Twitter te verplichten om gegevens van de partijen achter de advertenties en tweets te verschaffen aan Kelder wordt afgewezen, gezien de vordering onvoldoende zou zijn onderbouwd.

 

IEF 20702

Volkskrant mag beschuldigingen niet publiceren

10 mei 2022, IEF 20702; ECLI:NL:RBAMS:2022:2344 (Eiser tegen Volkskrant), https://ie-forum.nl/artikelen/volkskrant-mag-beschuldigingen-niet-publiceren

Vzr. Rb. Amsterdam 29 april 2022, IEF 20702; IT 3925; ECLI:NL:RBAMS:2022:2344 (Eiser tegen Volkskrant) Een extern onafhankelijk onderzoek naar beschuldigingen van een prominente D66'er werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau Bing. Terwijl een eerder verschenen openbare publicatie van dit onderzoek geen conclusies nam inzake 'situaties van seksuele intimidatie of machtsmisbruik', bleek dit volgens de Volkskrant anders te zijn in een vertrouwelijk deel van het onderzoek. In dit vertrouwelijke deel zouden de conclusies kunnen worden getrokken die in contrast staan met de eerder genomen gepubliceerde onderzoek. De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer en concludeert, dat in het licht van het feitencomplex, de aantijgingen van de Volkskrant onvoldoende steunen vinden. Het belang om niet te worden blootgesteld aan die aantijgingen weegt volgens de voorzieningenrechter dan ook zwaarder dan het publiceren van deze beweringen.

IEF 20697

Inhoudsopgave Mediaforum

Inhoudsopgave van het tijdschrift Mediaforum, nummer 2022-2.

45 Opinie
Staatspropaganda en uitingsvrijheid, Wouter Hins
46 Rechtspraktijk
De Verordening transparantie en gerichte politieke reclame – een eerste verkenning, Paul Kreijger
59 Documentatie
Rechtspraak
Binnenland

Jurisprudentie
62 Nr. 4 • HvJ EU 24 maart 2022, X, Z/Autoriteit Persoonsgegevens, m.nt. Q.R. Kroes
67 Nr. 5 • Rb. Amsterdam (vzr.), Centraal Joods Overleg en Stichting CIDI Legal/Thierry Baudet, m.nt. A.J. Nieuwenhuis

IEF 20694

Ingezonden door Jaap Bremer en Allard van Duijn, Barentskrans, en Daan Frowijn, Magnus & Weiss.

Persbericht over ringkraan onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 28 apr 2022, IEF 20694; (Huisman tegen Mammoet), https://ie-forum.nl/artikelen/persbericht-over-ringkraan-onrechtmatig

Vzr. Rb. Midden-Nederland 28 april 2022, IEF 20694; C/16/535543 / KG ZA 22-92 (Huisman tegen Mammoet) Huisman Equipment sloot eind 2021 een overeenkomst met BMS Heavy Cranes voor het bouwen van een Ringkraan in 2023. Ringkranen zijn bijzondere kranen die op de afnemer worden afgestemd, waardoor grote financiële belangen zijn gemoeid met deze projecten. In een vooronderzoek van Huisman heeft deze ook een onderzoek ingesteld naar eventuele IE-recht inbreuken en geconcludeerd dat deze geen inbreuk zal maken op enig intellectueel eigendomsrecht bij het maken van deze kraan. In reactie op een persbericht van Huisman over de samenwerking met BMS heeft Mammoet diens eigen persbericht gepubliceerd. Vervolgens verschenen er in dezelfde branche waarin de partijen actief zijn publicaties naar aanleiding van dit persbericht. In dit persbericht beschuldigde Mammoet Huisman van een mogelijke inbreuk op diens intellectuele eigendomsrechten, aldus Huisman en deze stapt naar de rechter. De voorzieningenrechter gaat mee in de overwegingen van Huisman en acht dit als een onrechtmatige uitlating. Mammoet dient dus deze onrechtmatige uitlatingen hierover te staken en gestaakt te houden. Mammoet diende gezien het slechts de mogelijkheid betrof, bij diens verwijten additionele zorgvuldigheid in acht te nemen. Naast dit verbod zijn ook de twee rectificatievorderingen en de vordering tot opgave toegewezen. Hierbij diende Mammoet tevens een rectificatie aan te brengen op diens eigen website, ondanks dat het daadwerkelijke persbericht niet is gepubliceerd op haar website. 

IEF 20687

Jacqueline Schaap en Patty de Leeuwe, Visser Schaap & Kreijger

Aflevering oplichters aangepakt mag uitgezonden

Rechtbank Amsterdam 13 apr 2022, IEF 20687; ECLI:NL:RBAMS:2022:1966 (Eiser tegen RTL en Simpelzodiak), https://ie-forum.nl/artikelen/aflevering-oplichters-aangepakt-mag-uitgezonden

Vzr. Rb. Amsterdam 13 april 2022, IEF 20687; ECLI:NL:RBAMS:2022:1966 (Eiser tegen RTL en Simpelzodiak) In een nieuwe aflevering van Oplichters aangepakt staat het verhaal van eiser centraal. Het programma beschuldigt eiser van oplichting en gaat hier uitgebreid op in. Het programma wordt uitgezonden door RTL en centraal staat voor hen de uitingsvrijheid van art. 10 lid 1 EVRM die dient te worden afgewogen tegen het recht op privacy van eiser. De voorzieningenrechter oordeelt dat de rechten van eiser voldoende worden gewaarborgd, gezien deze ten aanzien van de beschuldigingen voldoende de kans krijgt op wederhoor, dat het feitencomplex de vermeende feiten ondersteunen en dat ten opzichte van de vermeende inbreuk op diens privacy ook voldoende waarborgen worden getroffen door de programmamakers. Hierdoor wordt het beroep van eiser verworpen.