DOSSIERS
Alle dossiers

Rechtspraak  

IEF 21991

Vorderingen betreffende onrechtmatige publicatie worden afgewezen

Rechtbank Overijssel 3 apr 2024, IEF 21991; ECLI:NL:RBOVE:2024:1813 (Eiseres tegen verweersters), https://ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-betreffende-onrechtmatige-publicatie-worden-afgewezen

Rb. Overijssel 3 april 2024, IT 4523, IEF 21991; ECLI:NL:RBOVE:2024:1813 (Eiseres tegen verweersters). Eiseres is via een bericht op een website (zie citaat) beschuldigd van banden met en financiering van Hezbollah, een organisatie die als terroristisch wordt gezien. Zij bestrijdt deze beschuldigingen en wenst verwijdering van deze berichten. In onderhavige zaak vordert zij als voorlopige voorziening verstrekking van de NAW-gegevens van de houder van de websites en gebruiker van de Twitter- en Facebookaccounts waarop deze beschuldiging is geuit dan wel te zien is, op straffe van een dwangsom. Verder wil eiseres de nu nog onbekende derden die de beschuldiging verspreiden, in rechte betrekken. Eiseres betrekt in haar vorderingen Versio, Realtime Register, Twitter NL, TIC, Facebook NL en Meta.

IEF 21929

Uitspraak ingezonden door Bertil van Kaam en Jacintha van Dorp, Van Kaam.

Uitzending AVROTROS over HEM niet onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 6 mrt 2024, IEF 21929; ECLI:NL:RBMNE:2024:1315 (HEM tegen Avrotros), https://ie-forum.nl/artikelen/uitzending-avrotros-over-hem-niet-onrechtmatig

Rb. Midden Nederland 6 maart 2024, IEF 21929, IT 4487; ECLI:NL:RBMNE:2024:1315 (HEM tegen Avrotros). Het tv-programma Radar heeft meermaals aandacht besteed aan Allround Hollands Energie B.V., ook bekend als Hollandse Energie Maatschappij of HEM, onder andere via online nieuwsberichten en drie uitzendingen. In onderhavige procedure staan twee uitzendingen en vier nieuwsberichten centraal. Aanleiding voor de publicaties zijn de meer dan 200 klachten die de redactie ontvangt. Die klachten hebben onder meer betrekking op het niet verstrekken van essentiële informatie, het hanteren van enorm hoge opzegboetes, het verstrekken van onjuiste informatie, het hanteren van verschillende versies van een contract, de onbereikbaarheid van de klantenservice, de agressieve bejegening, het niet terugbetalen van te veel betaalde voorschotten en het fors verhogen van voorschotbedragen bij een contract met een vast tarief. HEM vindt de publicaties van AVROTROS onrechtmatig en vordert onder andere verwijdering en een rectificatie. De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van onrechtmatige publicaties en wijst de vorderingen af. 

IEF 21915

Uitspraak ingezonden door Allon Kijl, ABC Legal.

Beschrijving van misbruik in de biografie van Maxime Meiland niet onrechtmatig jegens eiser

Rechtbank Den Haag 1 mrt 2024, IEF 21915; C/09/658649 / KG ZA 23/1089 (Eiser tegen MM, de uitgever en de auteur), https://ie-forum.nl/artikelen/beschrijving-van-misbruik-in-de-biografie-van-maxime-meiland-niet-onrechtmatig-jegens-eiser

Vzr. Rb. Den Haag 1 maart 2024, IEF 21915; C/09/658649 / KG ZA 23/1089 (Eiser tegen MM, de uitgever en de auteur). Kort geding. In maart 2023 is een boek verschenen met daarin het levensverhaal van MM. In dit boek vertelt MM dat zij op een avond in augustus 2010 is verkracht door iemand die in de gevangenis heeft gezeten. Eiser zegt dat voor iedereen duidelijk is dat het verhaal over die verkrachting over hem gaat, ook al wordt zijn naam niet genoemd in het boek. Volgens eiser heeft hij op die avond wel seks gehad met MM, maar was dat uit vrije wil; hij heeft haar zeker niet verkracht. Eiser vindt daarom dat het boek onrechtmatig is. In dit kort geding vordert eiser een verbod op het verspreiden van de valse beschuldiging van verkrachting en op de verkoop van het boek. Verder vindt eiser dat de beschuldiging moet worden gerectificeerd en dat gedaagden een voorschot op schadevergoeding moeten betalen.

IEF 21902

Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg, Mount Law.

Voorzieningenrechter wijst vordering tot preventief uitzendverbod af

Rechtbank Amsterdam 13 feb 2024, IEF 21902; ECLI:NL:RBAMS:2024:754 (Eiseres tegen Noordkaap), https://ie-forum.nl/artikelen/voorzieningenrechter-wijst-vordering-tot-preventief-uitzendverbod-af

Vzr. Rb. Amsterdam 13 februari 2024, IEF 21902; ECLI:NL:RBAMS:2024:754 (Eiseres tegen Noordkaap) Noordkaap produceert een programma waarin de presentator misstanden aan de kaak stelt en het opneemt voor mensen die een conflict hebben. Een van deze conflicten centreerde zich om eiseres, nadat een aantal mensen hebben aangegeven dat zij zijn opgelicht door eiseres. Eiseres exploiteert een onderneming waarin zij kleding verkocht, maar zou vervolgens de bestelde artikelen niet versturen. Dit resulteerde in een confrontatie op straat tussen de presentator en eiseres over de klachten. Op 11 februari 2024 wil Noordkaap de aflevering rondom eiseres uitzenden. Eiseres vordert een preventief verbod op deze openbaarmaking.

IEF 21892

Uitspraak ingezonden door Alexandra Iedema en Julia van Leeuwen, Versteeg Wigman Sprey advocaten.

Vordering tot inzage van beslagen bescheiden afgewezen wegens fishing expedition

Rechtbank Noord-Holland 13 feb 2024, IEF 21892; C/15/346977 KG ZA 23-670 (IVB tegen gedaagde, en FTM en Strop), https://ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-inzage-van-beslagen-bescheiden-afgewezen-wegens-fishing-expedition

Vzr. Rb. Noord-Holland 13 februari 2024, IEF 21892, IT 4479; C/15/346977 KG ZA 23-670 (IVB tegen gedaagde, en FTM en Strop) Gedaagde heeft in 2013 een incasso-opdracht gegeven aan IVB, maar vervolgens geweigerd de eindafrekening hiervan aan IVB te betalen. IVB is een procedure gestart om de factuur alsnog betaald te krijgen. Na vonnis in deze zaak is gedaagde tot betaling overgegaan. Hij diende echter ook een klacht in bij de Kamer van Gerechtsdeurwaarders, schreef de directie van IVB en plaatste op meerdere websites onder verschillende namen negatieve reviews over IVB. Strop, een verbonden aan FTM, publiceerde in 2019 een kritisch artikel over de werkwijze van IVB. In 2023 publiceerde FTM nogmaals een artikel over IVB. IVB heeft in een kort geding gevorderd FTM te veroordelen de geluidsfragmenten en telefoongesprekken die zijn opgenomen in kader van het onderzoek voor het artikel uit 2019, maar dit werd afgewezen. Bij beschikking is IVB verlof verleend tot het leggen van bewijsbeslag, met aanstelling van DigiJuris al gerechtelijk bewaarder. Groot & Evers, deurwaarderskantoor, heeft beslag gelegd op de bestanden.

IEF 21877

Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg, Mount Law. 

Noordkaap mag beelden van eiser uitzenden

Rechtbanken 23 feb 2024, IEF 21877; C/13/744980/KG ZA 24-25 EAM/LO (Eiser tegen Noordkaap en Talpa), https://ie-forum.nl/artikelen/noordkaap-mag-beelden-van-eiser-uitzenden-1

Vzr. Rb. Amsterdam 23 januari 2024, IEF 21877;C/13/744980/KG ZA 24-25 EAM/LO (Eiser tegen Noordkaap en Talpa) Eiser was eigenaar van een bouwbedrijf genaamd LVL Industry Holding B.V. (hierna: LVL). Noordkaap produceert het programma "Stegeman op de Bres", waarin presentator Alberto Stegeman zich inzet voor mensen met een conflict. Nadat Noordkaap meldingen ontving van mensen die aangaven opgelicht te zijn door LVL, hebben zij een onderzoek ingesteld naar het bedrijf. Hierbij heeft Noordkaap onder andere eiser geconfronteerd met de beschuldigingen middels een telefoongesprek, dat is opgenomen. Een deel van dit gesprek zou in de voorgenomen uitzending van 28 januari 2024 te horen zijn. Eiser vordert dat gedaagden (Noordkaap en Talpa) verboden wordt om deze beeld- en/of geluidsopnames openbaar te maken, en een verbod op het via de televisie openbaar maken van beschuldigingen van onrechtmatig handelen.

IEF 21864

Rechter oordeelt over rechtmatigheid van twee artikelen van het FD

Rechtbanken 24 jan 2024, IEF 21864; ECLI:NL:RBAMS:2024:319 (Eiser tegen Het Financieele Dagblad), https://ie-forum.nl/artikelen/rechter-oordeelt-over-rechtmatigheid-van-twee-artikelen-van-het-fd

Rb. Amsterdam 24 januari 2024, IEF 21864; ECLI:NL:RBAMS:2024:319 (Eiser tegen Het Financieele Dagblad) Eiser is ondernemer en grootaandeelhouder van B&S Group (hierna: B&S). Eiser maakt bezwaar tegen twee artikelen die in het Financieele Dagblad (hierna: FD) zijn geplaatst over de onderneming van eiser. Hierbij gaat het om de artikelen die op 2 en 3 november 2022 in het FD zijn geplaatst.

IEF 21850

Uitspraak ingezonden door Bertil van Kaam en Jacintha van Dorp, Van Kaam advocaten.

Uitzending AVROTROS over Bob Solar niet onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 22 jan 2024, IEF 21850; ECLI:NL:RBMNE:2024:223 (Eisers tegen AVROTROS), https://ie-forum.nl/artikelen/uitzending-avrotros-over-bob-solar-niet-onrechtmatig

Vzr. Rb. Midden-Nederland 22 januari 2024, IEF 21850; ECLI:NL:RBMNE:2024:223 (Eisers tegen AVROTROS). Kort geding. Het tv-programma Radar heeft op 30 oktober 2023 aandacht besteed aan de klachten die zij heeft ontvangen over onder meer Bob Solar. In het item staat centraal dat consumenten zonnepanelen hebben besteld en aanbetaald, maar dat deze niet worden geleverd. Eisers vinden de publicatie onrechtmatig, omdat de aflevering een eenzijdig, vertekend en misleidend beeld zou geven ten koste van de eer en goede naam van eisers. Eisers vorderen dan ook verwijdering van de aflevering, alsmede een rectificatie, een verbod tot het doen van verdere uitlatingen en publicaties, en een inzagevordering.

IEF 21825

Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg, Mount Law.

Hof bevestigt dat Noordkaap de toekomstige beelden van appellant mag uitzenden

Hof Amsterdam 24 nov 2023, IEF 21825; (Eiser tegen Noordkaap TV Producties), https://ie-forum.nl/artikelen/hof-bevestigt-dat-noordkaap-de-toekomstige-beelden-van-appellant-mag-uitzenden

Hof Amsterdam 24 november 2023, IEF 21825, IT 4452; (Appellant tegen Noordkaap TV Producties B.V.) Noordkaap TV Producties B.V. (hierna: Noordkaap) produceert het programma ‘Undercover in Nederland’. Appellant was eigenaar van een autorijschool die gespecialiseerd was voor mensen met rijangst en autisme. De voorzieningenrechter heeft bij vonnis op 10 november 2023 geoordeeld dat Noordkaap de beeldopnames mag uitzenden [zie IEF 21822].

IEF 21822

Uitspraken ingezonden door Josine van den Berg, Mount Law.

Noordkaap mag beelden van eiser uitzenden

Rechtbank Amsterdam 10 nov 2023, IEF 21822; ECLI:NL:RBAMS:2023:7874 (Eiser tegen Noordkaap TV Producties), https://ie-forum.nl/artikelen/noordkaap-mag-beelden-van-eiser-uitzenden

Vzr. Rb. Amsterdam 10 november 2023, IEF 21822, IT 4447; ECLI:NL:RBAMS:2023:7874 (Eiser tegen Noordkaap TV Producties B.V.) Noordkaap TV Producties B.V. (hierna: Noordkaap) produceert het programma ‘Undercover in Nederland’. Eiser was eigenaar van een autorijschool die gespecialiseerd was voor mensen met rijangst en autisme. Tussen de eiser en oud-leerlingen van eiser zijn ontuchtige handelingen geweest. Hiervan is proces-verbaal opgemaakt door de politie en eiser is hiervoor in 2022 veroordeeld. Eiser heeft beroep ingesteld tegen dit vonnis, de mondelinge behandeling heeft nog niet plaatsgevonden. Eiser mocht na deze veroordeling geen rij- en theorielessen meer geven. Op 20 december 2022 heeft een voormalig bestuurslid van de brancheorganisatie Landelijke Beroepsvereniging kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche het programma Undercover in Nederland bericht over het feit dat eiser, ondanks de veroordeling, nog steeds (theorie)les geeft. Hierop heeft Noordkaap onderzoek ingesteld. Noordkaap heeft op meerdere momenten verborgen camera-acties uitgevoerd. Noordkaap wil beelden van aan de kaak gestelde misstanden uitzenden. Eiser vordert onder andere Noordkaap te verbieden beeld- en/of geluidsmateriaal van eiser openbaar te maken. Noordkaap voert verweer.