DOSSIERS
Alle dossiers

Onrechtmatige publicaties  

IEF 22008

Publicaties in krant over politicus zijn niet onrechtmatig

Gerechtshoven 23 apr 2024, IEF 22008; ECLI:NL:GHAMS:2024:1036 (NRC c.s. tegen geïntimeerde), https://ie-forum.nl/artikelen/publicaties-in-krant-over-politicus-zijn-niet-onrechtmatig

Hof Amsterdam 23 april 2024, IT 4536, IEF 22008; ECLI:NL:GHAMS:2024:1036 (NRC c.s. tegen geïntimeerde). Geïntimeerde was in de periode van 1999 tot 2005 werkzaam als wethouder en van 2005 tot 2023 Tweede Kamerlid. NRC en De Limburger hebben in hun krant en op hun website artikelen geplaatst over een grondtransactie en een vergunning voor het bouwen van een woning, waarbij geïntimeerde zou zijn bevoordeeld. Geïntimeerde bestrijdt dat hij is bevoordeeld en vraagt een verklaring voor recht dat de beschuldiging onrechtmatig is, een bevel de beschuldiging niet meer te uiten, rectificatie en een schadevergoeding. NRC c.s. betwist dit en stelt dat zij zeer zorgvuldig onderzoek gedaan heeft en dat de uitingen die voorliggen voldoende steun in de feiten vinden. Zij voert aan dat er sprake is van belangenverstrengeling van overheidsfunctionarissen en dat nu juist een actueel onderwerp van het publieke debat is.

IEF 21991

Vorderingen betreffende onrechtmatige publicatie worden afgewezen

Rechtbank Overijssel 3 apr 2024, IEF 21991; ECLI:NL:RBOVE:2024:1813 (Eiseres tegen verweersters), https://ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-betreffende-onrechtmatige-publicatie-worden-afgewezen

Rb. Overijssel 3 april 2024, IT 4523, IEF 21991; ECLI:NL:RBOVE:2024:1813 (Eiseres tegen verweersters). Eiseres is via een bericht op een website (zie citaat) beschuldigd van banden met en financiering van Hezbollah, een organisatie die als terroristisch wordt gezien. Zij bestrijdt deze beschuldigingen en wenst verwijdering van deze berichten. In onderhavige zaak vordert zij als voorlopige voorziening verstrekking van de NAW-gegevens van de houder van de websites en gebruiker van de Twitter- en Facebookaccounts waarop deze beschuldiging is geuit dan wel te zien is, op straffe van een dwangsom. Verder wil eiseres de nu nog onbekende derden die de beschuldiging verspreiden, in rechte betrekken. Eiseres betrekt in haar vorderingen Versio, Realtime Register, Twitter NL, TIC, Facebook NL en Meta.

IEF 21959

Uitspraak ingezonden door Otto Volgenant, Boekx Advocaten.

Zwarte lijst artsen verboden

Hof Arnhem-Leeuwarden 12 mrt 2024, IEF 21959; ECLI:NL:GHARL:2024:1791 (SIN c.s. tegen SOS), https://ie-forum.nl/artikelen/zwarte-lijst-artsen-verboden

Hof Arnhem-Leeuwarden 12 maart 2024, IEF 21959, IT 4505; ECLI:NL:GHARL:2024:1791 (SIN c.s. tegen SOS) SIN c.s. hebben de websites zwartelijstartsen.com en zwartelijstartsen.nl samengesteld en online gezet waarop zowel artsen als zorgverleners worden vermeld en neergezet als plegers van 'medische misdrijven'. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van SOS, inhoudende dat de onrechtmatige uitingen worden verboden, de domeinnamen aan SOS worden overgedragen en aan Google wordt verzocht vermeldingen van deze websites uit de zoekresultaten te verwijderen, toegewezen [IEF 19694]. SIN c.s. heeft tegen dit vonnis beroep ingesteld. 

IEF 21929

Uitspraak ingezonden door Bertil van Kaam en Jacintha van Dorp, Van Kaam.

Uitzending AVROTROS over HEM niet onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 6 mrt 2024, IEF 21929; ECLI:NL:RBMNE:2024:1315 (HEM tegen Avrotros), https://ie-forum.nl/artikelen/uitzending-avrotros-over-hem-niet-onrechtmatig

Rb. Midden Nederland 6 maart 2024, IEF 21929, IT 4487; ECLI:NL:RBMNE:2024:1315 (HEM tegen Avrotros). Het tv-programma Radar heeft meermaals aandacht besteed aan Allround Hollands Energie B.V., ook bekend als Hollandse Energie Maatschappij of HEM, onder andere via online nieuwsberichten en drie uitzendingen. In onderhavige procedure staan twee uitzendingen en vier nieuwsberichten centraal. Aanleiding voor de publicaties zijn de meer dan 200 klachten die de redactie ontvangt. Die klachten hebben onder meer betrekking op het niet verstrekken van essentiële informatie, het hanteren van enorm hoge opzegboetes, het verstrekken van onjuiste informatie, het hanteren van verschillende versies van een contract, de onbereikbaarheid van de klantenservice, de agressieve bejegening, het niet terugbetalen van te veel betaalde voorschotten en het fors verhogen van voorschotbedragen bij een contract met een vast tarief. HEM vindt de publicaties van AVROTROS onrechtmatig en vordert onder andere verwijdering en een rectificatie. De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van onrechtmatige publicaties en wijst de vorderingen af. 

IEF 21915

Uitspraak ingezonden door Allon Kijl, ABC Legal.

Beschrijving van misbruik in de biografie van Maxime Meiland niet onrechtmatig jegens eiser

Rechtbank Den Haag 1 mrt 2024, IEF 21915; C/09/658649 / KG ZA 23/1089 (Eiser tegen MM, de uitgever en de auteur), https://ie-forum.nl/artikelen/beschrijving-van-misbruik-in-de-biografie-van-maxime-meiland-niet-onrechtmatig-jegens-eiser

Vzr. Rb. Den Haag 1 maart 2024, IEF 21915; C/09/658649 / KG ZA 23/1089 (Eiser tegen MM, de uitgever en de auteur). Kort geding. In maart 2023 is een boek verschenen met daarin het levensverhaal van MM. In dit boek vertelt MM dat zij op een avond in augustus 2010 is verkracht door iemand die in de gevangenis heeft gezeten. Eiser zegt dat voor iedereen duidelijk is dat het verhaal over die verkrachting over hem gaat, ook al wordt zijn naam niet genoemd in het boek. Volgens eiser heeft hij op die avond wel seks gehad met MM, maar was dat uit vrije wil; hij heeft haar zeker niet verkracht. Eiser vindt daarom dat het boek onrechtmatig is. In dit kort geding vordert eiser een verbod op het verspreiden van de valse beschuldiging van verkrachting en op de verkoop van het boek. Verder vindt eiser dat de beschuldiging moet worden gerectificeerd en dat gedaagden een voorschot op schadevergoeding moeten betalen.

IEF 21876

Vordering tot rectificatie van Tapco is afgewezen

Rechtbanken 27 dec 2023, IEF 21876; ECLI:NL:RBMNE:2023:7076 (Tapco tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-rectificatie-van-tapco-is-afgewezen

Vzr. Rb. Midden-Nederland 27 december 2023, IEF 21876; ECLI:NL:RBMNE:2023:7076 (Tapco tegen gedaagde) Tapco is producent van kunststof leien. Gedaagde is importeur en leverancier van leien. In deze zaak betwist Tapco de kritiek van gedaagde op de kwaliteit van haar producten. Na een eerdere regeling waarin gedaagde instemde met het verwijderen van de kritiek van haar website, beweert Tapco dat gedaagde zich niet aan deze afspraak heeft gehouden.

IEF 21871

Ongefundeerde berichten op social media over NextportChina

Rechtbank Rotterdam 24 aug 2023, IEF 21871; ECLI:NL:RBROT:2023:7605 (NextportChina tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/ongefundeerde-berichten-op-social-media-over-nextportchina

Rb. Rotterdam 24 augustus 2023, IEF 21871, IT 4465; ECLI:NL:RBROT:2023:7605 (NextportChina tegen gedaagde) NextportChina is een onderneming die zich richt op het bijstaan van bedrijven die zich richten op de Chinese (online) markt. Zij maakt hiervoor gebruik van de inzet van Chinese werknemers die tijdelijk in Nederland werken, waaronder gedaagde. Nadat het dienstverband van gedaagde niet werd verlengd, plaatste gedaagde berichten op het social media kanaal WeChat over NextportChina. Hij laat zich negatief uit over de manier waarop het bedrijf met haar werknemers omgaat en maakt ook opmerkingen over de seksuele intimiderende uitspraken en acties van de Nederlandse baas. NextportChina vordert in deze zaak om gedaagde te veroordelen alle berichten van WeChat en andere social media over NexportChina te verwijderen.

IEF 21857

Uitspraak ingezonden door Allon Kijl, ABC Legal.

Citaten zijn geen directe uitlatingen, vordering tot rectificatie afgewezen

Hof Den Haag 23 jan 2024, IEF 21857; (Aachboun tegen Diekstra), https://ie-forum.nl/artikelen/citaten-zijn-geen-directe-uitlatingen-vordering-tot-rectificatie-afgewezen

Hof Den Haag 23 januari 2024, IEF 21857 (Aachboun tegen Diekstra). Hoger beroep van het vonnis gewezen in een kortgedingzaak [zie IEF 21211]. Deze zaak betrof een vordering tot rectificatie van een uitlating van bekende advocaat Diekstra in een (online) krantenartikel. Uit het citaat dat werd opgenomen in het krantenartikel blijkt dat Aachboun, juridisch adviseur en fiscalist, zich schuldig maakt aan valsheid in geschrifte. De vordering tot rectificatie werd door de voorzieningenrechter afgewezen. Aachboun gaat tegen dit vonnis in hoger beroep en vordert wederom rectificatie van de gedane onrechtmatige uitlatingen jegens hem.

IEF 21850

Uitspraak ingezonden door Bertil van Kaam en Jacintha van Dorp, Van Kaam advocaten.

Uitzending AVROTROS over Bob Solar niet onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 22 jan 2024, IEF 21850; ECLI:NL:RBMNE:2024:223 (Eisers tegen AVROTROS), https://ie-forum.nl/artikelen/uitzending-avrotros-over-bob-solar-niet-onrechtmatig

Vzr. Rb. Midden-Nederland 22 januari 2024, IEF 21850; ECLI:NL:RBMNE:2024:223 (Eisers tegen AVROTROS). Kort geding. Het tv-programma Radar heeft op 30 oktober 2023 aandacht besteed aan de klachten die zij heeft ontvangen over onder meer Bob Solar. In het item staat centraal dat consumenten zonnepanelen hebben besteld en aanbetaald, maar dat deze niet worden geleverd. Eisers vinden de publicatie onrechtmatig, omdat de aflevering een eenzijdig, vertekend en misleidend beeld zou geven ten koste van de eer en goede naam van eisers. Eisers vorderen dan ook verwijdering van de aflevering, alsmede een rectificatie, een verbod tot het doen van verdere uitlatingen en publicaties, en een inzagevordering.

IEF 21840

Hof bekrachtigt vonnis over onrechtmatige beschuldigingen van plagiaat, bedrog en fraude

Gerechtshoven 9 jan 2024, IEF 21840; ECLI:NL:GHARL:2024:167 (Appellant tegen Stichting geïntimeerde), https://ie-forum.nl/artikelen/hof-bekrachtigt-vonnis-over-onrechtmatige-beschuldigingen-van-plagiaat-bedrog-en-fraude

Hof Arnhem-Leeuwarden 9 januari 2024, IEF 21840, IT 4455; ECLI:NL:GHARL:2024:167 (Appellant tegen Stichting geïntimeerde) Appellant is sterrenkundige en schrijver. Stichting [geïntimeerde] (hierna: geïntimeerde) beheert, onderhoudt en gebruikt een radiotelescoop. Geïntimeerde verwijt appellant ervan dat hij zich onrechtmatig heeft uitgelaten in verschillende publicaties jegens de stichting. Zo heeft appellant zich er meerdere keren over uitgelaten dat het bestuur van geïntimeerde zich schuldig zou maken aan bedrog, fraude, plagiaat, pseudowetenschap, intimidatie en seksisme. De rechtbank heeft in een vonnis van 27 oktober 2021 appellant onder andere veroordeeld om de onrechtmatige uitlatingen te staken en gestaakt te houden. Na dit vonnis heeft appellant hier zich niet aan gehouden.