DOSSIERS
Alle dossiers

Onrechtmatige publicaties  

IEF 21777

Ingezonden door Ron Lamme, Laura Broers, AC&R en Sander Dikhoff, Dikhoff & Van Dongen Advocaten

Podcast en film over de Deventer Moordzaak zijn niet onrechtmatig

Rechtbanken 15 nov 2023, IEF 21777; ECLI:NL:RBAMS:2023:7180 (Eiser tegen BIND, VPRO, Humanistische omroep), https://ie-forum.nl/artikelen/podcast-en-film-over-de-deventer-moordzaak-zijn-niet-onrechtmatig

Rb. Amsterdam 15 november 2023, IEF 21777; ECLI:NL:RBAMS:2023:7180 (Eiser tegen BIND, VPRO, Humanistische omroep). Eiser is (onder andere) een onderzoeksjournalisten en heeft eigen onderzoek gedaan naar “De Deventer Moordzaak”. In 2011 is hij zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk veroordeeld voor onrechtmatige publieke uitingen die hij heeft gedaan over de door hem aangewezen verdachte. Over de nasleep in de media van de moord is in 2021 een podcast gemaakt genaamd “De Deventer Mediazaak”. Deze podcast is een coproductie van BIND met Argos van VPRO/Human. Vervolgens is er een film geproduceerd door BIND genaamd “De Veroordeling”, wat een verfilming is van het boek over de zaak dat in 2009 verscheen. In deze zaak dient er gekeken te worden of de podcast en de film onrechtmatig zijn jegens de eiser. Eiser vordert dat BIND, VPRO en Human onrechtmatig jegens hem hebben gehandeld met de openbaarmaking van podcast. Voorts vordert eiser dat BIND onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld met de openbaarmaking van de film. Eiser stelt hiertoe dat de podcast en de film onterecht een negatief beeld van hem in de nasleep van de Deventer Moordzaak hebben geschetst.

IEF 21767

Uitlatingen in Vandaag Inside niet onrechtmatig

Hof Arnhem-Leeuwarden 7 nov 2023, IEF 21767; ECLI:NL:GHARL:2023:9410 (Appellant tegen Geïntimeerde en Talpa), https://ie-forum.nl/artikelen/uitlatingen-in-vandaag-inside-niet-onrechtmatig

Hof Arnhem-Leeuwarden 7 november 2023, IEF 21767; ECLI:NL:GHARL:2023:9410 (Appellant tegen Geïntimeerde en Talpa) In een uitzending van Vandaag Inside heeft Geïntimeerde zich uitgesproken over Appellant. Hierbij gaat het om uitlatingen over chantage door Appellant en over de uitlating dat Appellant bezig is om een heel bolwerk op te zetten om iemand te liquideren. Appellant heeft bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland gevorderd Talpa te gebieden om uitspraken die Geïntimeerde in de uitzending over Appellant heeft gedaan, in de eerstvolgende uitzending van Vandaag Inside te rectificeren onder het tonen van een foto van Appellant. Dit is door de voorzieningenrechter afgewezen. In hoger beroep vordert Appellant vernietiging van het vonnis van de voorzieningenrechter en alsnog toewijzing van zijn vorderingen.

IEF 21765

Uitspraak ingezonden door Peter Teunissen, Radboud Universiteit.

Gebruik van aangepast logo Lupi onrechtmatig, overige uitingen toelaatbaar

Rechtbank Den Haag 8 nov 2023, IEF 21765; ECLI:NL:RBDHA:2023:16603 (Lupi tegen gedaagden), https://ie-forum.nl/artikelen/gebruik-van-aangepast-logo-lupi-onrechtmatig-overige-uitingen-toelaatbaar

Vzr. Rb. 8 november 2023, IEF 21765; ECLI:NL:RBDHA:2023:16603 (Lupi tegen gedaagden) Lupi is een uitbater van drie espressobars rondom Den Haag. De gedaagden bestaan onder andere uit voormalig medewerkers van Lupi. Zij hebben uitlatingen gedaan met als strekking dat Lupi zich schuldig maakt aan uitbuiting. Gedaagden hebben daartoe online berichten geplaatst, flyers verspreid, gedemonstreerd en de media benaderd. Hierbij is een aangepaste versie van het logo van Lupi gebruikt. In dit kort geding vordert Lupi het staken van verdere demonstraties, flyeracties en plaatsing van negatieve persberichten. Hiertoe stelt zij dat de uitlatingen afbreuk doen aan de reputatie van Lupi en gevolgen hebben voor de veiligheid van Lupi's medewerkers. Hiermee zouden gedaagden onrechtmatig handelen. Daarnaast zou het gebruik van het aangepaste logo een inbreuk zijn op het merkenrecht van Lupi op grond van art. 2.20 lid 2 onder d BVIE.  

IEF 21761

Uitspraak ingezonden door Jordi Bierens en Hèlen Haaijer, Pels Rijcken.

Hof bekrachtigt vonnis in zaak tussen Prijsvrij, D-reizen en de Consumentenbond

Hof Den Haag 3 okt 2023, IEF 21761; ECLI:NL:GHDHA:2023:2082 (Prijsvrij, D-reizen tegen de Consumentenbond), https://ie-forum.nl/artikelen/hof-bekrachtigt-vonnis-in-zaak-tussen-prijsvrij-d-reizen-en-de-consumentenbond

Hof Den Haag 3 oktober 2023, IEF 21761, RB 3809; ECLI:NL:GHDHA:2023:2082 (Prijsvrij, D-reizen tegen de Consumentenbond) In dit kort geding vorderen Prijsvrij en D-reizen (hierna: Prijsvrij c.s.) rectificatie van twee publicaties van de Consumentenbond en inzage in onderzoeksgegevens. De Consumentenbond heeft een onderzoek uitgevoerd naar aanbiedingen in de reisbranche. Uit het onderzoek bleek dat het grootste deel van de onderzochte aanbiedingen niet beschikbaar was voor de prijs zoals geadverteerd door de reisorganisaties. Prijsvrij c.s. behoren tot de onderzochte bedrijven. Zij vorderden in een eerder kort geding al rectificatie van de gepubliceerde artikelen en inzage van de onderzoeksgegevens waarop de publicatie gebaserd was. Deze vorderingen werden door de voorzieningenrechter afgewezen [zie IEF 21449]. Hiertegen komen Prijsvrij c.s. in beroep. 

IEF 21681

Vorderingen van Clone Music afgewezen

Rechtbank Den Haag 13 sep 2023, IEF 21681; ECLI:NL:RBDHA:2023:13821 (Clone tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-van-clone-music-afgewezen

Vzr. Rechtbank Den Haag 13 september 2023, IEF 21681; ECLI:NL:RBDHA:2023:13821 (Clone Music tegen gedaagde) Clone Music (hierna: Clone) houdt zich bezig met productie, distributie en verkoop van muziek. Gedaagde houdt zich bezig met het uitbrengen van muziek. Clone en gedaagde hebben enige tijd samengewerkt, waarbij gedaagde muziek door Clone liet reproduceren en distribueren. Na een geschil hebben partijen besloten de samenwerking te beëindigen. Gedaagde heeft na beëindiging van de overeenkomst de digitale exploitatie door Clone nog even voort laten zetten, maar spoedig daarna definitief beëindigd. Gedaagde heeft zich later online en per e-mail tegenover klanten en relaties negatief uitgelaten over Clone. Hij schreef onder andere dat Clone onrechtmatig muziek en merchandise van gedaagde exploiteert en hem bankroet probeert te maken. Daarop heeft Clone een verzoek tot rectificatie gestuurd aan gedaagde. Hierop heeft gedaagde deze rectificatie gemaild naar degenen tegen wie hij zich negatief heeft uitgelaten over Clone.

IEF 21670

Uitspraak ingezonden door Jurian van Groenendaal en Pascal Steijvers, Van Kaam advocaten.

Uitspraken de Jong omtrent Airbus niet onrechtmatig

Hof Arnhem-Leeuwarden 12 sep 2023, IEF 21670; ECLI:NL:GHARL:2023:7690 (De Jong tegen Airbus), https://ie-forum.nl/artikelen/uitspraken-de-jong-omtrent-airbus-niet-onrechtmatig

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 september 2023, IEF 21670, ECLI:NL:GHARL:2023:7690 (de Jong tegen Airbus). Reggie de Jong, voormalig topsportster en huidig topbestuurster, is slachtoffer van een zwendel met obligaties geweest en ervan overtuigd dat meerdere ondernemingen, waaronder Airbus SE (hierna: Airbus) hierbij betrokken zijn geweest. De Jong voert een bodemprocedure tegen Airbus, maar daarin zijn haar vorderingen afgewezen. De bodemrechter heeft in eerste aanleg geoordeeld dat Airbus niet aansprakelijk is voor de schade van de Jong. In het door appellante ingestelde hoger beroep in bodemprocedure is nog geen uitspraak gedaan. De voorzieningenrechter heeft een verbod opgelegd aan De Jong om zich uit te laten in de media over haar beschuldigingen jegens Airbus. Twee uitspraken van De Jong zouden volgens de voorzieningenrechter feitelijke basis missen. Dit oordeel baseert de voorzieningenrechter op de afstemmingsregel tussen kort geding en bodemprocedure. De Jong meent dat het spreekverbod onrechtmatig is opgelegd, waar Airbus juist een verdergaand spreekverbod opgelegd wil zien.

IEF 21652

Publicatie in Quote niet onrechtmatig

Hof Amsterdam 18 jul 2023, IEF 21652; ECLI:NL:GHAMS:2023:1727 (Hearst Magazines Netherlands/Geïntimeerde), https://ie-forum.nl/artikelen/publicatie-in-quote-niet-onrechtmatig

Gerechtshof Amsterdam 18 juli 2023, IEF 21652; ECLI:NL:GHAMS:2023:1727 (Hearst Magazine/Geïntimeerde) Het gerechtshof Amsterdam buigt zich in deze zaak over het beroep van Hearst Magazines Netherlands B.V. (hierna: Hearst), exploitant van het blad ‘Quote’, tegen de uitspraak van de rechter in eerste aanleg. Geïntimeerde is een zakenman, over wie een artikel in de Quote is verschenen. In dit artikel worden zorgen uitgesproken over de cryptovaluta die geïntimeerde heeft uitgegeven, gebaseerd op interviews met geïntimeerde. In eerste aanleg vorderde geïntimeerde staking en rectificatie van de gestelde inbreuk op de goede naam van geïntimeerde, omdat deze in een kwaad daglicht wordt gezet. In hoger beroep vordert Hearst afwijzing van deze vorderingen.

IEF 21611

Appellante dient zich te onthouden van uitlatingen

Hof Amsterdam 27 jun 2023, IEF 21611; ECLI:NL:GHAMS:2023:1467 (Appellante/Geïntimeerde), https://ie-forum.nl/artikelen/appellante-dient-zich-te-onthouden-van-uitlatingen

Gerechtshof Amsterdam 27 juni 2023, IEF 21611; ECLI:NL:GHAMS:2023:1467 (Appellante/Geïntimeerde) In deze zaak oordeelt het gerechtshof Amsterdam over een vonnis inzake een vaststellingsovereenkomst tussen appellante en geïntimeerde. In deze overeenkomst is opgenomen dat appellante zich niet negatief mag uitlaten over geïntimeerde. Deze overeenkomst is ontstaan na een aantal juridische geschillen tussen partijen. Hierna heeft appellante enkele uitingen over de vertegenwoordigers van geïntimeerde gedaan, waarop geïntimeerde de rechter heeft gevraagd om appellante te veroordelen om de vaststellingsovereenkomst na te leven. Appellante stelt dat deze plicht niet meer geldt en in strijd is met haar recht op vrijheid van meningsuiting. In eerste aanleg is zij in het ongelijk gesteld.

IEF 21605

Gemeente Dordrecht kan bodemprocedure afwachten

Rechtbank Rotterdam 7 jul 2023, IEF 21605; ECLI:NL:RBROT:2023:6077 (Gemeente Dordrecht/Gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/gemeente-dordrecht-kan-bodemprocedure-afwachten

Rechtbank Rotterdam 7 juli 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:6077, IEF 21605 (Gemeente Dordrecht/Gedaagde) Drie medewerkers van de gemeente Dordrecht hebben aangifte gedaan tegen gedaagde, wegens belediging en poging tot dwang. Gedaagde is deels vrijgesproken, maar veroordeeld voor belediging. Gedaagde en de gemeente Dordrecht kunnen niet tot een akkoord komen, waarbij vooral een advocaat (hierna: eiser 1), werkzaam bij de gemeente Dordrecht, centraal staat. Uiteindelijk vorderen de gemeente Dordrecht en eiser 1 diverse publicatieverboden om gedaagde ervan te weerhouden (verdere) aantijgingen over eiser 1 te doen. 

IEF 21592

Uitingen van hondentrainer Rambam niet onrechtmatig

Rechtbank Gelderland 19 jul 2023, IEF 21592; ECLI:NL:RBGEL:2023:4255 (Eiseres/Gedaagden), https://ie-forum.nl/artikelen/uitingen-van-hondentrainer-rambam-niet-onrechtmatig

Rechtbank Gelderland 19 juli 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:4255, IEF 21592 (Eiseres/Gedaagden) In deze zaak beantwoordt de rechtbank Gelderland de vraag of de uitingen die gedaagde 1, de hondentrainer die eiseres heeft opgeleid, heeft gedaan over beelden die met een verborgen camera zijn gemaakt onrechtmatig zijn tegenover eiseres. Rambam heeft een uitzending gemaakt over misstanden bij hondenscholen, waarbij eiseres beticht wordt van dierenmishandeling. Gedaagde 1 heeft zich tijdens de uitzending negatief uitgelaten over haar handelen. Eiseres vordert schadevergoeding voor de schade die zij stelt te hebben geleden door de uitzending en vordert een rectificatie.