Mediarecht  

IEF 21877

Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg, Mount Law. 

Noordkaap mag beelden van eiser uitzenden

Rechtbanken 23 feb 2024, IEF 21877; C/13/744980/KG ZA 24-25 EAM/LO (Eiser tegen Noordkaap en Talpa), https://ie-forum.nl/artikelen/noordkaap-mag-beelden-van-eiser-uitzenden-1

Vzr. Rb. Amsterdam 23 januari 2024, IEF 21877;C/13/744980/KG ZA 24-25 EAM/LO (Eiser tegen Noordkaap en Talpa) Eiser was eigenaar van een bouwbedrijf genaamd LVL Industry Holding B.V. (hierna: LVL). Noordkaap produceert het programma "Stegeman op de Bres", waarin presentator Alberto Stegeman zich inzet voor mensen met een conflict. Nadat Noordkaap meldingen ontving van mensen die aangaven opgelicht te zijn door LVL, hebben zij een onderzoek ingesteld naar het bedrijf. Hierbij heeft Noordkaap onder andere eiser geconfronteerd met de beschuldigingen middels een telefoongesprek, dat is opgenomen. Een deel van dit gesprek zou in de voorgenomen uitzending van 28 januari 2024 te horen zijn. Eiser vordert dat gedaagden (Noordkaap en Talpa) verboden wordt om deze beeld- en/of geluidsopnames openbaar te maken, en een verbod op het via de televisie openbaar maken van beschuldigingen van onrechtmatig handelen.

IEF 21864

Rechter oordeelt over rechtmatigheid van twee artikelen van het FD

Rechtbanken 24 jan 2024, IEF 21864; ECLI:NL:RBAMS:2024:319 (Eiser tegen Het Financieele Dagblad), https://ie-forum.nl/artikelen/rechter-oordeelt-over-rechtmatigheid-van-twee-artikelen-van-het-fd

Rb. Amsterdam 24 januari 2024, IEF 21864; ECLI:NL:RBAMS:2024:319 (Eiser tegen Het Financieele Dagblad) Eiser is ondernemer en grootaandeelhouder van B&S Group (hierna: B&S). Eiser maakt bezwaar tegen twee artikelen die in het Financieele Dagblad (hierna: FD) zijn geplaatst over de onderneming van eiser. Hierbij gaat het om de artikelen die op 2 en 3 november 2022 in het FD zijn geplaatst.

IEF 21850

Uitspraak ingezonden door Bertil van Kaam en Jacintha van Dorp, Van Kaam advocaten.

Uitzending AVROTROS over Bob Solar niet onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 22 jan 2024, IEF 21850; ECLI:NL:RBMNE:2024:223 (Eisers tegen AVROTROS), https://ie-forum.nl/artikelen/uitzending-avrotros-over-bob-solar-niet-onrechtmatig

Vzr. Rb. Midden-Nederland 22 januari 2024, IEF 21850; ECLI:NL:RBMNE:2024:223 (Eisers tegen AVROTROS). Kort geding. Het tv-programma Radar heeft op 30 oktober 2023 aandacht besteed aan de klachten die zij heeft ontvangen over onder meer Bob Solar. In het item staat centraal dat consumenten zonnepanelen hebben besteld en aanbetaald, maar dat deze niet worden geleverd. Eisers vinden de publicatie onrechtmatig, omdat de aflevering een eenzijdig, vertekend en misleidend beeld zou geven ten koste van de eer en goede naam van eisers. Eisers vorderen dan ook verwijdering van de aflevering, alsmede een rectificatie, een verbod tot het doen van verdere uitlatingen en publicaties, en een inzagevordering.

IEF 21825

Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg, Mount Law.

Hof bevestigt dat Noordkaap de toekomstige beelden van appellant mag uitzenden

Hof Amsterdam 24 nov 2023, IEF 21825; (Eiser tegen Noordkaap TV Producties), https://ie-forum.nl/artikelen/hof-bevestigt-dat-noordkaap-de-toekomstige-beelden-van-appellant-mag-uitzenden

Hof Amsterdam 24 november 2023, IEF 21825, IT 4452; (Appellant tegen Noordkaap TV Producties B.V.) Noordkaap TV Producties B.V. (hierna: Noordkaap) produceert het programma ‘Undercover in Nederland’. Appellant was eigenaar van een autorijschool die gespecialiseerd was voor mensen met rijangst en autisme. De voorzieningenrechter heeft bij vonnis op 10 november 2023 geoordeeld dat Noordkaap de beeldopnames mag uitzenden [zie IEF 21822].

IEF 21822

Uitspraken ingezonden door Josine van den Berg, Mount Law.

Noordkaap mag beelden van eiser uitzenden

Rechtbank Amsterdam 10 nov 2023, IEF 21822; ECLI:NL:RBAMS:2023:7874 (Eiser tegen Noordkaap TV Producties), https://ie-forum.nl/artikelen/noordkaap-mag-beelden-van-eiser-uitzenden

Vzr. Rb. Amsterdam 10 november 2023, IEF 21822, IT 4447; ECLI:NL:RBAMS:2023:7874 (Eiser tegen Noordkaap TV Producties B.V.) Noordkaap TV Producties B.V. (hierna: Noordkaap) produceert het programma ‘Undercover in Nederland’. Eiser was eigenaar van een autorijschool die gespecialiseerd was voor mensen met rijangst en autisme. Tussen de eiser en oud-leerlingen van eiser zijn ontuchtige handelingen geweest. Hiervan is proces-verbaal opgemaakt door de politie en eiser is hiervoor in 2022 veroordeeld. Eiser heeft beroep ingesteld tegen dit vonnis, de mondelinge behandeling heeft nog niet plaatsgevonden. Eiser mocht na deze veroordeling geen rij- en theorielessen meer geven. Op 20 december 2022 heeft een voormalig bestuurslid van de brancheorganisatie Landelijke Beroepsvereniging kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche het programma Undercover in Nederland bericht over het feit dat eiser, ondanks de veroordeling, nog steeds (theorie)les geeft. Hierop heeft Noordkaap onderzoek ingesteld. Noordkaap heeft op meerdere momenten verborgen camera-acties uitgevoerd. Noordkaap wil beelden van aan de kaak gestelde misstanden uitzenden. Eiser vordert onder andere Noordkaap te verbieden beeld- en/of geluidsmateriaal van eiser openbaar te maken. Noordkaap voert verweer.

IEF 21678

Uitspraken in uitzending niet onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 30 aug 2023, IEF 21678; ECLI:NL:RBMNE:2023:4484 (Eiser tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/uitspraken-in-uitzending-niet-onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 30 augustus 2023, IEF 21678, ECLI:NL:RBMNE:2023:4484 (eiser tegen gedaagde). Eiser is werkzaam als accountant en belastingadviseur, voorheen was eiser tevens advocaat. In 2020 is eiser echter door de Raad van Discipline van het tableau geschrapt, waardoor hij niet langer het beroep als advocaat mag uitoefenen. Eiser werd behandeld door een coach wegens zijn handelen. In een zending van AVROTROS is aandacht besteed aan de tuchtrechtelijke veroordelingen van eiser, zijn handelen en de coaching. Daarnaast werd in de zending een brief met een verklaring over de coaching getoond, welke door eiser in zijn tuchtrechtelijke procedure is gebruikt. In het programma geeft gedaagde aan dat de brief nep zou kunnen zijn. Hierna heeft eiser cliëntverlies geleden en verschillende dreigementen ontvangen. Eiser vordert een verklaring voor recht dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld door in de uitzending uitspraken te doen over gedaagde en de brief te laten zien. Daarnaast eist hij dat gedaagde een rectificatie plaatst in verschillende kranten.

IEF 21654

Advies inzake de Verordening Mediavrijheid

20 juli 2023 is een advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken aan de Commissie cultuur en onderwijs gezonden, inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Europese Raad tot vaststelling tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor mediadiensten op de interne markt. Dit voorstel wordt aangeduid als de verordening mediavrijheid en is ontstaan uit een wens om de toenemende druk die door zowel de overheid als machtige bedrijven op journalisten wordt uitgeoefend. Aangezien de mediamarkt steeds meer een grensoverschrijdenden karakter krijgt, vindt de Europese Unie het raadzaam om hier een gemeenschappelijk kader voor op te stellen. Met dit kader wordt beoogd een veilige en eerlijke omgeving voor de activiteiten van de media te waarborgen.

IEF 21577

Mediaforum Studenteneditie

Onderaan dit bericht vindt u de eerste studenteneditie van Mediaforum. Een klein jaar geleden ging de call for papers, die tot de in dit exemplaar verzamelde bijdragen leidde, de deur uit. “Het doel van deze studenteneditie”, zo schreven we daarin, “is om studenten die gefascineerd zijn door juridische vraagstukken op het snijvlak van media en recht de kans te bieden daarover te publiceren.” Met trots kunnen we als redactie concluderen dat dat doel bereikt is. Het resultaat is kleurrijk; het geheel van de verschillende inzendingen laat de breedte van het mediarechtelijke landschap duidelijk zien. De artikelen in deze editie variëren van meer positiefrechtelijke onderwerpen zoals sharenting en de digitale voetafdruk van een kind, tot meer filosofische onderwerpen zoals de grenzen van de vrijheid van meningsuiting.

IEF 21543

Adres van eiser mag op geen manier gepubliceerd worden

Rechtbank Amsterdam 10 dec 2021, IEF 21543; ECLI:NL:RBAMS:2021:8247 (BNNVARA/Gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/adres-van-eiser-mag-op-geen-manier-gepubliceerd-worden

Rechtbank Amsterdam 10 december 2021, IEF 21543, ECLI:NL:RBAMS:2021:8247 (BNNVARA/Gedaagde) In dit kort geding kijkt de voorzieningenrechter naar een actie die is ingesteld in het kader van het programma 'BOOS'. BNNVARA komt op voor de belangen van een anonieme eiser en vordert gedaagde te verbieden om op enerlei wijze adresgegevens van de anonieme eiser openbaar te maken, op straffe van dwangsom. Na een bezoek van het programma BOOS is gedaagde bij eiser langs gegaan om verhaal te halen over de uitzendingen van BOOS. De beelden van dit gesprek wil gedaagde op Youtube zetten, waar eiser zich tegen wil verzetten.

IEF 21497

Groene Amsterdammer maakt onrechmatig zwart

Rechtbank Amsterdam 15 jun 2023, IEF 21497; ECLI:NL:RBAMS:2023:3727 (Groene Amsterdammer/Eiser), https://ie-forum.nl/artikelen/groene-amsterdammer-maakt-onrechmatig-zwart

Rechtbank Amsterdam 15 juni 2023; IEF 21497; ECLI:NL:RBAMS:2023:3727 (Groene Amsterdammer/Eiser) In deze zaak kijkt de voorzieningenrechter naar een publicatie van de Groene Amsterdammer en het onderzoekscollectief Spit. Eiser, die notaris is, wordt in de publicatie aan alle kanten betrokken in vastgoedfraude en wordt, onder andere, een 'notaris van de onderwereld' genoemd. Hij vordert een verbod op de verdere verspreiding van het artikel door de Groene Amsterdammer en de journalist die het stuk heeft geschreven, de publicatie van de website af te halen en een rectificatie te plaatsen, alles onder last van dwangsom.