Handelsnaamrecht  

IEF 20184

Uitspraak ingezonden door Arnout Groen, Hofhuis Alkema Groen.

Hof vernietigt uitspraak over merknamen op verzenddoos

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hof Den Haag 17 aug 2021, IEF 20184; ECLI:NL:GHDHA:2021:1949 (Easycosmetics tegen Coty), https://ie-forum.nl/artikelen/hof-vernietigt-uitspraak-over-merknamen-op-verzenddoos

Hof Den Haag 17 augustus 2021, IEF 20184; ECLI:NL:GHDHA:2021:1949 (Easycosmetics tegen Coty) In deze zaak gaat Easycosmetics in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank gedaan op 25 maart 2020 [IEF 19102]. Dit betrof een zaak waarbij de rechtbank oordeelde dat wanneer een merknaam op een verpakkingsdoos afgebeeld staat, dit suggereert dat er een economische band met die merkhouder is. Easycosmetics voert aan dat de merken op de doos als soort 'wordcloud' afgebeeld staan en enkel de indruk wekken dat er door het bedrijf veel verschillende producten worden aangeboden. Door de 'merkenbrei' zou de aandacht juist actief getrokken worden naar de merknaam van Easycosmetics zelf. Het hof gaat mee in deze beoordeling en stelt dat er bij het relevante publiek geen reden is om aan te nemen dat er wordt uitgegaan van een economische band tussen Easycosmetics en de merken op de doos. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat Coty zich niet kan verzetten tegen het gebruik van de merken. Het vonnis van de rechtbank wordt vernietigd. 

IEF 20178

Overdragen handelsnaam na overname broodjeszaak

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Amsterdam 12 aug 2021, IEF 20178; ECLI:NL:RBAMS:2021:4393 (Eiseres tegen gedaagden), https://ie-forum.nl/artikelen/overdragen-handelsnaam-na-overname-broodjeszaak

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 augustus 2021, IEF 20178; ECLI:NL:RBAMS:2021:4393 (Eiseres tegen gedaagden) Kort geding. Eiseres is een broodjeszaak met een franchise-concept. Gedaagden hebben de handelsactiviteiten van een vestiging overgenomen. Het geschil is hier wat deze overname precies heeft behelsd. Eiseres heeft aan gedaagden medegedeeld dat na de verkoop van de zaak er geen licentie-fee is betaald voor het gebruik, de bescherming en de ontwikkeling van het merk. Concreet gaat dit over de handelsnaam en het logo. Gedaagden zijn het niet met deze stelling eens en gebruiken het merk en de handelsnaam tot op heden, ondanks verzoeken van eiseres om dit te staken. De voorzieningenrechter oordeelt dat indien er sprake is geweest van een overdracht van de onderneming, het aannemelijk is dat ook de handelsnaam is overgedragen. Over het logo kan in dit kort geding geen uitspraak worden gedaan en dit zal nader moeten worden onderzocht in een bodemprocedure. 

IEF 20169

Uniewoordmerk 'Limbic® Types' niet beschrijvend

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Gerecht EU (voorheen GvEA) 1 sep 2021, IEF 20169; ECLI:EU:T:2021:527 (Gruppe Nymphenburg Consult tegen EUIPO), https://ie-forum.nl/artikelen/uniewoordmerk-limbic-types-niet-beschrijvend

Gerecht EU 1 september 2021, IEF 20169, IEFbe 3272; ECLI:EU:T:2021:527 (Gruppe Nymphenburg Consult tegen EUIPO) Deze zaak betreft een beroep tegen de beslissing van de grote kamer van beroep van het EUIPO van 2 december 2019 over de inschrijving van het woordteken Limbic® Types. Dit verzoek is afgewezen met als reden dat het teken te beschrijvend zou zijn. Het aangevraagde merk kan vertaald worden als 'limbische typen'. Engelstalig publiek zou het merk opvatten als een aanduiding voor een persoonsindeling op grond van persoonlijkheidsprofielen of ‑kenmerken die zijn opgesteld aan de hand van kennis over het limbisch systeem. Nymphenburg verzoekt het Gerecht om deze beslissing te vernietigen. Het Gerecht oordeelt dat het betrokken publiek het symbool '®’ en de term 'types’ zal begrijpen. Dat één of meer bestanddelen beschrijvend zijn volstaat niet als reden om de merkinschrijving af te wijzen. Dit kan alleen wanneer het hele teken beschrijvend is. Vastgesteld moet dan ook worden dat het oordeel van de kamer van beroep dat het relevante publiek het teken Limbic® Types begrijpt als aanduiding van de verschillende persoonlijkheidstypen, die elk anders reageren op stimuleringen van het limbisch systeem, onjuist is.

IEF 20168

Verzoek tot niet-ontvankelijkheid verklaren afgewezen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 28 jul 2021, IEF 20168; ECLI:NL:RBDHA:2021:7993 (MSAR tegen gedaagden), https://ie-forum.nl/artikelen/verzoek-tot-niet-ontvankelijkheid-verklaren-afgewezen

Rechtbank Den Haag 28 juli 2021, IEF 20168; ECLI:NL:RBDHA:2021:7993 (MSAR tegen gedaagden) MSAR vordert in conventie dat de rechtbank bij vonnis voor recht zal verklaren dat gedaagden inbreuk hebben gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten die verband houden met het teken 'Jetten'. Primair vorderen gedaagden dat MSAR niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. Het verzoek tot niet-ontvankelijk verklaren wordt afgewezen en de zaak zal weer op de rol komen van woensdag 8 september 2021. 

IEF 20164

Geen verwarring tussen handelsnamen taxibedrijven

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Noord-Holland 31 aug 2021, IEF 20164; ECLI:NL:RBNHO:2021:7408 (Victoria Taxi tegen Taxi Alkmaar Victoria), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-verwarring-tussen-handelsnamen-taxibedrijven

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 31 augustus 2021, IEF 20164; ECLI:NL:RBNHO:2021:7408 (Victoria Taxi tegen Taxi Alkmaar Victoria) Victoria Taxi vordert dat Taxi Alkmaar Victoria haar handelsnaam wijzigt. Beide bedrijven bestaan al minstens 8 jaar naast elkaar, zonder dat er blijk is geweest van enige verwarring tussen de handelsnamen. Bijzonder in deze zaak is dat Victoria Taxi nu een vordering instelt. Er mogen dan ook hogere eisen worden gesteld aan de onderbouwing waarom juist nu het verwarringsgevaar te duchten is. Hoewel beide bedrijven Victoria als onderdeel van de naam hanteren, zorgt de toevoeging van het woord Alkmaar voor voldoende onderscheidenheid. Daarnaast verricht Victoria Taxi haar werkzaamheden vanuit Avenhorn en Taxi Alkmaar Victoria vanuit Alkmaar. Dit is een afstand van ongeveer 20 kilometer. In andere gevallen zou dit geen grote afstand zijn, maar de voorzieningsrechter oordeelt dat dit voor taxibedrijven anders is. De vorderingen worden afgewezen. 

IEF 20157

Hoorcollege Handelsnaamrecht

Ter gelegenheid van de opening van het academisch (IE) jaar 2021-2022 is nu gratis beschikbaar voor alle nieuwe studenten (IE) rechten en alle andere geïnteresseerden het inleidende online hoorcollege handelsnaamrecht. Professor Dirk Visser bespreekt daarin het gehele handelsnaamrecht en besteedt veel aandacht aan de gevolgen van het Dairy Partners-arrest [IEF 19773] van de Hoge Raad van begin dit jaar.

IEF 20118

Uitspraak ingezonden door Syb Terpstra, bureau Brandeis en Marius Dekkers, Jonathan Crozier, Van Till Advocaten

Handelsnaamwet biedt bescherming tegen gebruik verwarrende domeinnamen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Limburg 23 jul 2021, IEF 20118; (Teamleiders.nu tegen Sky-Walker), https://ie-forum.nl/artikelen/handelsnaamwet-biedt-bescherming-tegen-gebruik-verwarrende-domeinnamen

Vzr. Rechtbank Limburg 23 juli 2021, IEF 20118; KG ZA 21-211 (Teamleiders.nu tegen Sky-Walker) Kort geding. Teamleiders.nu is rechthebbende van de gelijknamige domeinnaam. Sky-Walker gebruikt de domeinnamen teamleiders.nl en teamleider.nu. Teamleiders.nu vordert in dit kort geding staking van het gebruik van haar merk- en handelsnaamrechten en de hiervoor genoemde domeinnamen. De voorzieningenrechter oordeelt allereerst dat, door het gebruik van de domeinnamen, het relevante publiek dit zal opvatten als het gebruik van de handelsnaam. Verder wijken de domeinnamen slechts in geringe mate af van die van Teamleiders.nu. Hierdoor ontstaat verwarring, waartegen de Handelsnaamwet bescherming biedt. De voorzieningenrechter gebiedt Sky-Walker daarom het gebruik van de twee domeinnamen te staken. 

IEF 20114

Handelsnaam wijkt slechts in geringe mate af van Stichting Kanker.nl

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Oost-Brabant 20 jul 2021, IEF 20114; ECLI:NL:RBOBR:2021:3957 (Stichting Kanker.nl tegen Stichtingkanker), https://ie-forum.nl/artikelen/handelsnaam-wijkt-slechts-in-geringe-mate-af-van-stichting-kanker-nl

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 20 juli 2021, IEF 20114; ECLI:NL:RBOBR:2021:3957 (Stichting Kanker.nl tegen Stichtingkanker) Stichting Kanker.nl beheert en ontwikkelt de website kanker.nl. Op deze website is onder andere medische informatie te vinden. Het later opgerichte Stichtingkanker heeft in 2020 de domeinnaam stichtingkanker.nl geregistreerd en maakt zich volgens haar statuten onder andere hard voor een meer integrale aanpak van de ziekte kanker. Volgens Stichting Kanker.nl maakt Stichtingkanker inbreuk op haar handelsnaam. Doordat StichtingKanker zich aan het publiek presenteert onder handelsnamen en een domeinnaam die vrijwel identiek zijn aan de handelsnaam en domeinnaam van Stichting Kanker.NL, creëert StichtingKanker gevaar voor verwarring bij het publiek tussen beide organisaties en suggereert zij een band tussen beiden, die er in werkelijkheid niet is, aldus eiser. De voorzieningenrechter is het hiermee eens, mede vanwege het feit dat het verwarringsgevaar zich ook daadwerkelijk heeft voorgedaan. Stichtingkanker dient zich te onthouden van het gebruik van de handelsnaam en de domeinnaam. 

IEF 20105

Geen afspraken over gebruik handelsnaam na overname

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 20 jul 2021, IEF 20105; ECLI:NL:RBDHA:2021:7619 (Promise tegen Promise 1), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-afspraken-over-gebruik-handelsnaam-na-overname

Vzr. Rechtbank Den Haag 20 juli 2021, IEF 20105; ECLI:NL:RBDHA:2021:7619 (Promise tegen Promise 1) Kort geding. Eiser en gedaagde hebben op dit moment allebei een kapperszaak in het centrum van Leiden waarvoor zij nagenoeg dezelfde naam gebruiken. Eiser voert de naam Promise en gedaagde voert de naam Promise 1. Voor de overname van de zaak van gedaagde door eiser werd de handelsnaam Promise al gevoerd en was de kapperszaak onderdeel van een vof met twaalf vestigingen. Beide partijen willen dat de ander de handelsnaam aanpast. De voorzieningenrechter oordeelt dat gedaagde moet stoppen met het voeren van haar huidige handelsnaam. Hierbij is onder andere van belang dat gedaagde geen houder is van van het vof-merk en dat niet is gebleken dat partijen hebben afgesproken dat eiser een andere handelsnaam zou gaan voeren. 

IEF 20087

Gerecht EU: 'Bio' in merknamen heeft nagenoeg zelfde betekenis

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Gerecht EU (voorheen GvEA) 30 jun 2021, IEF 20087; ECLI:EU:T:2021:396 (Biovène Cosmetics tegen EUIPO en Eugène), https://ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-bio-in-merknamen-heeft-nagenoeg-zelfde-betekenis

Gerecht EU 30 juni 2021, IEF 20087, IEFbe 3251; ECLI:EU:T:2021:396 (Biovène Cosmetics tegen EUIPO en Eugène) Biovène heeft in 2016 de gelijknamige merknaam bij het EUIPO ingeschreven. Eugène Perma is houder van de merknaam Biorene en is van mening dat Biovène inbreuk maakt op haar merknaam. Beide ondernemingen zijn actief in de cosmeticasector. EUIPO heeft vanwege verwarringsgevaar de inschrijving van Biovène afgewezen. Het Gerecht gaat na of er sprake is van vergelijkbare producten en vergelijkbare beeldmerken. Volgens het Gerecht betreft het inderdaad vergelijkbare producten, omdat beide zijn bedoeld voor lichamelijke verzorging en hygiëne. Daarnaast is er geen sprake van producten die voor de gemiddelde consument goed te onderscheiden zijn, onder andere vanwege het feit dat ‘Bio’ in deze context nagenoeg dezelfde betekenis heeft.