Handelsnaamrecht  

IEF 20831

Beschrijvende handelsnamen hoeven niet te worden doorgehaald

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Noord-Holland 14 jun 2022, IEF 20831; ECLI:NL:RBNHO:2022:4884 (Elektrische motorrijtuigen), https://ie-forum.nl/artikelen/beschrijvende-handelsnamen-hoeven-niet-te-worden-doorgehaald

Vzr. Rb. Noord-Holland 14 juni 2022, IEF 2083; ECLI:NL:RBNHO:2022:4884 (Elektrische motorrijtuigen) Eisers houden zich onder meer bezig met de verhuur van e-scooters en e-fatbikes. Gedaagden houden zich onder andere bezig met verhuur van elektrische motorrijtuigen. In deze zaak betreft het 1 handelsnaam van eisers, 2 domeinnamen van eisers, 4 handelsnamen van gedaagden en 2 domeinnamen van gedaagden. Eisers stellen dat gedaagden in strijd handelen met artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw), althans dat zij onrechtmatig handelen jegens hen omdat de handelsnamen van gedaagden slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam van eisers. Eisers menen dat verwarring bij het relevante publiek te duchten valt. De voorzieningenrechter stelt vast dat de handelsnamen van gedaagden slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam van eisers.

IEF 20816

Uitspraak ingezonden door Arjen Schram, Wieringa Advocaten.

Verwarring tussen handelsnamen valt niet te duchten

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Limburg 8 jun 2022, IEF 20816; ECLI:NL:RBLIM:2022:6470 (P-P Consult Rct tegen Mr. Jobs), https://ie-forum.nl/artikelen/verwarring-tussen-handelsnamen-valt-niet-te-duchten

Rb. Limburg 8 juni 2022, IEF 20816; ECLI:NL:RBLIM:2022:6470 (P-P Consult Rct tegen Mr. Jobs)  In deze procedure staan de handelsnamen "Mister Jobs" en "Mr. Jobs" tegenover elkaar. Eiseres exploiteert een uitzendbureau onder de naam Mister Jobs en is gevestigd in het Gelderse Rheden. Gedaagde exploiteert eveneens een uitzendbureau onder de naam Mr. Jobs en is gevestigd in het Limburgse Maasbracht. Eiseres vordert een verbod op het gebruik van de jongere handelsnaam Mr. Jobs. De rechtbank oordeelt dat de bestanddelen “Mister” en “Jobs” veelgebruikte aanduidingen van louter beschrijvende aard zijn, die het daarom met een beperktere beschermingsomvang zullen moeten doen. De rechtbank komt tot het oordeel dat de handelsnamen weliswaar auditief en begripsmatig met elkaar overeenstemmen, doch dat de overige omstandigheden ertoe leiden dat verwarring niet valt te duchten.

IEF 20805

Uitspraak ingezonden door Diederik Stols, Boekx Advocaten.

Syndon moet gebruik merk en handelsnaam staken

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Amsterdam 15 jun 2022, IEF 20805; (HMG tegen Syndon ), https://ie-forum.nl/artikelen/syndon-moet-gebruik-merk-en-handelsnaam-staken

Vzr. Rb. Amsterdam 15 juni 2022, IEF 20805; C/13/717211 / KG ZA 22-394 EAM/EB (HMG tegen Syndon) HMG is een producent van bed- en woontextiel. Syndon houdt zich bezig met de import en export van bedtextiel. HMG gebruikt het merk ‘Syndon’ al ruim 20 jaar. Dit merk is echter in 2018 vervallen. HMG geeft aan dat, toen zij erachter kwam dat haar merk vervallen was, zij het merk met spoed weer heeft gedeponeerd. De onderbreking van de merkinschrijving wordt als plausibel beschouwd. In 2022 is Syndon B.V. opgericht. Het is aannemelijk dat X, bestuurder van Syndon, op de hoogte was van het gebruik van het merk ‘Syndon’. Dit levert een depot te kwader trouw op. Aangezien beide partijen op dezelfde markt actief zijn, is het aannemelijk dat het voor het publiek niet duidelijk is door welk van beide partijen een bepaald product op de markt is gebracht. Syndon moet de merkinbreuk daarom staken en gestaakt houden. Daarnaast maakt de handelsnaam ‘Syndon’ inbreuk op het merk van HMG. Syndon moet het gebruik van de handelsnaam daarom ook staken en gestaakt houden en dient de domeinnaam www.syndon.eu aan HMG over te dragen.

IEF 20765

Uitspraak ingezonden door Chantal van den Engel, LAWFOX advocaten 

Auditief gelijkende handelsnaam verboden onder vaststellingsovereenkomst

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Gelderland 25 mei 2022, IEF 20765; ECLI:NL:RBGEL:2022:2502 (Beautyfabriek tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/auditief-gelijkende-handelsnaam-verboden-onder-vaststellingsovereenkomst

Rb. Gelderland 25 mei 2022, IEF 20765; ECLI:NL:RBGEL:2022:2502 (Beautyfabriek tegen gedaagde) De Beautyfabriek is vanaf 2010 actief als een onderneming binnen de beautysector en maakt gebruik van de domeinnaam www.beautyfabriek.nl. Daarnaast is de Beautyfabriek eigenaar van een tweetal Benelux-woord/beeldmerken met als woordelement "de Beautyfabriek". Gedaagde is vanaf 2016 actief binnen dezelfde sector en maakt gebruik van de handelsnaam Beautyfabriek by Studio Style en de domeinnaam www.beautyfabriek.com. In juni 2018 hebben de Beautyfabriek en gedaagde een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarna gedaagde de naam handelsnaam Beautyfabrieq is gaan gebruiken. Beautyfabriek stapt naar de rechter, die haar vorderingen toewijst. Gedaagde wordt bevolen de domeinnamen over te dragen en hem wordt ook verboden om gebruik te maken van de auditief overeenstemmende handelsnaam Beautyfabrieq.

IEF 20689

Ingezonden door Paul Geerts, Bureau Brandeis

Noot Paul Geerts onder Sakura Sushi Bar/Blue Sakura

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Gelderland 9 jun 2021, IEF 20689; ECLI:NL:RBGEL:2021:3683 (Sakura Sushi Bar/Blue Sakura ), https://ie-forum.nl/artikelen/noot-paul-geerts-onder-sakura-sushi-bar-blue-sakura

Paul Geerts, noot onder vzr. rb. Gelderland 9 juni 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:3683 (Sakura Sushi Bar/Blue Sakura) [IEF 20012]. De noot is eerder verschenen in IER 2022/4.

"3. Centraal staat de vraag of door het feit dat gedaagde een vestiging in Apeldoorn heeft geopend, ex art. 5 Hnw verwarring tussen zijn onderneming en die van eiseres te duchten valt. In zijn (veel besproken) DOC Dairy Partners/Dairy Partners-arrest heeft de Hoge Raad aangegeven hoe dat verwarringsgevaar moet worden beoordeeld (r.o. 2.5.2) (...).

4. In het onderhavige vonnis heeft de Voorzieningenrechter aan de hand van deze door de Hoge Raad geformuleerde regels beoordeeld of sprake is van verwarringsgevaar en concludeert dat dit niet het geval is, met als gevolg dat de verbodsvordering van eiseres wordt afgewezen. Het oordeel van de Voorzieningenrechter dat geen verwarring te duchten is steunt met name op twee gronden: (i) er is slechts sprake van een (zeer) beperkte mate van overeenstemming tussen de handelsnamen (r.o. 4.8) en bovendien (ii) is de aard van beide ondernemingen verschillend (r.o. 4.16)."

Lees hier verder >>

IEF 20596

Beschrijvende handelsnaam

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Gelderland 8 mrt 2022, IEF 20596; ECLI:NL:RBGEL:2022:1209 (Trainingskampen.nl tegen Voetbalreizen.com), https://ie-forum.nl/artikelen/beschrijvende-handelsnaam

Vzr. Rb Gelderland 8 maart 2022, IEF 20596; ECLI:NL:RBGEL:2022:1209 (Trainingskampen.nl tegen Voetbalreizen.com) Voetbalreizen.com gebruikt de handelsnaam Trainingskamp.com en gebruikt een bijbehorend logo. Trainingskampen.nl beweert dat Voetbalreizen.com hiermee inbreuk maakt op haar (oudere) rechten. In reconventie stelt Voetbalreizen.com dat Trainingskampen.nl zich schuldig heeft gemaakt aan misleidende reclame nu zij de indruk heeft gewekt dat zij trainingskampen kan aanbieden met de zogenaamde ‘SGRZ garantie’, terwijl dit niet zo is.

IEF 20586

Uitspraak ingezonden door Sjors van der Hoeven, Lawfox.

Te duchten verwarringsgevaar zorgt voor handelsnaaminbreuk

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Midden-Nederland 9 mrt 2022, IEF 20586; (Het RecruitingKantoor tegen Recruitment Kantoor), https://ie-forum.nl/artikelen/te-duchten-verwarringsgevaar-zorgt-voor-handelsnaaminbreuk

Vzr. Rb Midden-Nederland 9 maart 2022, IEF 20586; C/16/534409 / KL ZA 22-12 (Het RecruitingKantoor tegen Recruitment Kantoor) Het RecruitingKantoor vordert Recruitment Kantoor te gebieden de inbreuk op haar handelsnaamrechten te staken en gestaakt te houden en de domeinnaam <recruitmentkantoor.nl> aan haar over te dragen. De voorzieningenrechter oordeelt dat verwarringsgevaar tussen de ondernemingen te duchten is. Dit is voldoende om een handelsnaaminbreuk aan te nemen. Vervolgens is de voorzieningenrechter van oordeel dat er geen grondslag bestaat voor de overdracht van de domeinnaam van Recruitment Kantoor aan Het RecruitingKantoor. Daarnaast heeft Het RecruitingKantoor hier ook geen belang bij nu Recruitment Kantoor het gebruik van de domein- en handelsnaam gestaakt moet houden.

IEF 20535

Verbod om gebruik te maken van handelsnaam

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 15 feb 2022, IEF 20535; ECLI:NL:RBDHA:2022:944 (Celeste), https://ie-forum.nl/artikelen/verbod-om-gebruik-te-maken-van-handelsnaam

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 februari 2022, IEF 20535; ECLI:NL:RBDHA:2022:944 (Celeste) Kort geding. Eiseres en gedaagde hebben op dit moment een zaak in Den Haag waarvoor zij een vrijwel zelfde naam gebruiken: eiseres gebruikt de handelsnaam Celeste en Celeste Parfums en gedaagde de handelsnaam Celeste Dermacare. Eiseres verkoopt luxe parfums en huidverzorgingsproducten, gedaagde verricht schoonheidsverzorgingsdiensten en biedt ook laserbehandelingen aan, terwijl ook zij huidverzorgingsproducten verkoopt. Eiseres zit al ruim 20 jaar met haar zaak in Den Haag en gedaagde pas sinds 2020. Eiseres wil dat gedaagde een andere naam gaat gebruiken, omdat het verwarrend is voor het publiek als zij op korte afstand van elkaar een zaak hebben met dezelfde naam. De voorzieningenrechter beslist dat gedaagde voorlopig moet stoppen met het gebruik van de handelsnaam Celeste Dermacare. Eiseres dient binnen 6 maanden na dit vonnis een procedure bij de bodemrechter te starten. Als zij dat niet doet, kan het aan gedaagde opgelegde verbod haar kracht verliezen.

IEF 20521

Merkinbreuk door lamellenmerk bevestigd in hoger beroep

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hof Amsterdam 11 jan 2022, IEF 20521; ECLI:NL:GHAMS:2022:54 (Louverdrape NL tegen Lecluyse), https://ie-forum.nl/artikelen/merkinbreuk-door-lamellenmerk-bevestigd-in-hoger-beroep

Hof Amsterdam 11 januari 2022, IEF 20521, IEFbe 3380; ECLI:NL:GHAMS:2022:54 (Louverdrape NL tegen Lecluyse) Lecluyse is een Belgische vennootschap en heeft een productielijn onder de naam ‘Louverdrape’ voor verticale lamellen. Lecluyse heeft met de Nederlandse vof Louverdrape NL een overeenkomst gesloten waarin Louverdrape NL het alleenverkooprecht krijgt voor Nederland. Lecluyse heeft een Benelux woord-/beeldmerk met het element ‘LOUVERDRAPE’ gedeponeerd en vervolgens de alleenverkoopovereenkomst opgezegd. In eerste aanleg heeft de rechtbank geoordeeld dat Louverdrape NL het gebruik van domeinnamen die inbreuk maken op het merkrecht van Lecluyse moet staken en gestaakt moet houden [IEF 19332]. Hiertegen gaan Lamella c.s. (voorheen Louverdrape NL) in hoger beroep.

IEF 20504

Wendy's handelt niet in strijd met verboden

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Amsterdam 29 dec 2021, IEF 20504; ECLI:NL:RBAMS:2021:7841 (Eiser tegen Wendy's), https://ie-forum.nl/artikelen/wendy-s-handelt-niet-in-strijd-met-verboden

Rb Amsterdam 29 december 2021, IEF 20504; ECLI:NL:RBAMS:2021:7841 (Eiser tegen Wendy’s) Zie [IEF 20297] Eiser is een Zeeuwse ondernemer die onder andere de snackbar Wendy’s exploiteert. Volgens eiser gebruiken de dochterondernemingen van Wendy’s (WN en WNH) het merk Wendy’s in Nederland, voeren zij handelsnamen waarin de aanduiding Wendy’s voorkomt en gebruiken zij de aanduiding Wendy’s zodanig dat bij het publiek verwarring kan ontstaan. Hiermee zou Wendy’s handelen in strijd met de door rechtbank Middelburg opgelegde verboden. Volgens de rechtbank moet het vonnis op dit punt zo begrepen worden dat ook (indirecte) dochterondernemingen van Wendy’s International het vonnis moeten respecteren. Eiser stelt dat nu sprake is van schending van artikel 13A onder d BMW. Ter onderbouwing hiervan heeft hij onvoldoende feiten of omstandigheden aangevoerd. Daarom is er op basis van dit artikel geen inbreuk vast komen te staan die onder het in dat vonnis uitgesproken eerste verbod kan vallen. Wendy’s heeft terecht aangevoerd dat Wendy’s zich richt tot een ander publiek dan WN en WNH. De activiteiten die WN en WNH ontplooien, staan niet in verband met fastfood. Hieruit kan worden geconcludeerd dat een overtreding van het tweede verbod uit het eerdere vonnis niet is komen vast te staan.