IEF 21899
22 februari 2024
Uitspraak

Gedaagden maken inbreuk op de merkrechten van Apple

 
IEF 21898
21 februari 2024
Uitspraak

Prejudiciële vragen voor een auteursrechtelijk beschermd werk

 
IEF 21897
21 februari 2024
Uitspraak

Geen onrechtmatige concurrentie door ex-werknemer van Schwa-Medico

 
IEF 21880

Uitspraak ingezonden door Remco Klöters, SOLV, en Jacintha van Dorp, Van Kaam IP & Media.

Hof verklaart merkinschrijving voor ‘VAN WONDEREN’ alsnog nietig

BenGH 6 feb 2024, IEF 21880; C 2022/23 (De Vergulde Valck tegen MFO.ONE B.V.), https://ie-forum.nl/artikelen/hof-verklaart-merkinschrijving-voor-van-wonderen-alsnog-nietig

BenGH 6 februari 2024, IEF 21880, IEFbe 3715; C 2022/23 (De Vergulde Valck tegen MFO.ONE B.V.) In 2020 diende Verzoekster een vordering tot doorhaling van het aangevraagde en ingeschreven gecombineerde woord/beeld-merk VAN WONDEREN Stroopwafels (hierna: het Merk). Het Merk werd in 2019 aangevraagd door Verweerder, MFO.ONE. Het BBIE wees de vordering van Verzoekster in haar geheel af, nu er geen kwade trouw vastgesteld kon worden. Het BBIE oordeelde tevens dat Verweerder noch het oogmerk had het Merk niet te gebruiken, of om Verzoekster te verbieden dit te gebruiken. Dit wordt volgens het BBIE versterkt door het feit dat Verweerder een licentie voor het gebruik van het Merk om niet heeft verstrekt aan Verzoekster. Verzoekster stelt echter dat er wel degelijk kwade trouw aanwezig was tijdens het indienen van de merkaanvraag, aangezien er sprake was van voorgebruik van het overeenstemmende teken, waarvan verweerder kennis had. Dit is bevestigd door het BBIE in zijn Doorhalingsbeslissing.

IEF 21879

Verbetering van NTD-procedures en verkopersidentificatie eisen

Rechtbanken 17 jan 2024, IEF 21879; ECLI:NL:RBDHA:2024:925 (Stichting Namaakbestrijding React tegen SHLC), https://ie-forum.nl/artikelen/verbetering-van-ntd-procedures-en-verkopersidentificatie-eisen

Rb. Den Haag 17 januari 2024,IEF 21879; ECLI:NL:RBDHA:2024:925 (Stichting Namaakbestrijding React tegen SHLC) Stichting Namaakbestrijding React (hierna: React), vertegenwoordigend alle IE-rechthebbenden, voert een collectieve actie tegen SHLC via www.vova.com voor verkoop van namaakproducten. Ze eisen onder andere verbetering van NTD-procedures en identificatie van verkopers op het platform.

IEF 21878

Inbreuk op de merkrechten van Antargaz en bewijsopdracht voor Antargaz dat Kavegas zelf gasflessen heeft gevuld

Rechtbanken 25 okt 2023, IEF 21878; ECLI:NL:RBDHA:2023:16131 (Antargaz tegen Kavegas), https://ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-de-merkrechten-van-antargaz-en-bewijsopdracht-voor-antargaz-dat-kavegas-zelf-gasflessen-heeft-gevuld

Rb. Den Haag 25 oktober 2023, IEF 21878; ECLI:NL:RBDHA:2023:16131 (Antargaz tegen Kavegas) Atargaz is een onderneming die zich onder meer bezig houdt met de verkoop van vloeibare en gasvormige brandstoffen (LPG). Kavegas handelt in gasflessen voor de particuliere en zakelijke markt.

IEF 21877

Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg, Mount Law. 

Noordkaap mag beelden van eiser uitzenden

Rechtbanken 23 feb 2024, IEF 21877; C/13/744980/KG ZA 24-25 EAM/LO (Eiser tegen Noordkaap en Talpa), https://ie-forum.nl/artikelen/noordkaap-mag-beelden-van-eiser-uitzenden-1

Vzr. Rb. Amsterdam 23 januari 2024, IEF 21877;C/13/744980/KG ZA 24-25 EAM/LO (Eiser tegen Noordkaap en Talpa) Eiser was eigenaar van een bouwbedrijf genaamd LVL Industry Holding B.V. (hierna: LVL). Noordkaap produceert het programma "Stegeman op de Bres", waarin presentator Alberto Stegeman zich inzet voor mensen met een conflict. Nadat Noordkaap meldingen ontving van mensen die aangaven opgelicht te zijn door LVL, hebben zij een onderzoek ingesteld naar het bedrijf. Hierbij heeft Noordkaap onder andere eiser geconfronteerd met de beschuldigingen middels een telefoongesprek, dat is opgenomen. Een deel van dit gesprek zou in de voorgenomen uitzending van 28 januari 2024 te horen zijn. Eiser vordert dat gedaagden (Noordkaap en Talpa) verboden wordt om deze beeld- en/of geluidsopnames openbaar te maken, en een verbod op het via de televisie openbaar maken van beschuldigingen van onrechtmatig handelen.

IEF 21876

Vordering tot rectificatie van Tapco is afgewezen

Rechtbanken 27 dec 2023, IEF 21876; ECLI:NL:RBMNE:2023:7076 (Tapco tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-rectificatie-van-tapco-is-afgewezen

Vzr. Rb. Midden-Nederland 27 december 2023, IEF 21876; ECLI:NL:RBMNE:2023:7076 (Tapco tegen gedaagde) Tapco is producent van kunststof leien. Gedaagde is importeur en leverancier van leien. In deze zaak betwist Tapco de kritiek van gedaagde op de kwaliteit van haar producten. Na een eerdere regeling waarin gedaagde instemde met het verwijderen van de kritiek van haar website, beweert Tapco dat gedaagde zich niet aan deze afspraak heeft gehouden.

IEF 21874

Handelsnamen van verloskundigepraktijken komen visueel in hoge mate overeen

Rechtbank Oost-Brabant 27 dec 2023, IEF 21874; ECLI:NL:RBOBR:2023:6115 (Verloskundige Praktijk Vivre tegen gedaagde`), https://ie-forum.nl/artikelen/handelsnamen-van-verloskundigepraktijken-komen-visueel-in-hoge-mate-overeen

Vzr. Rb. Oost-Brabant 27 december 2023, IEF 21874; ECLI:NL:RBOBR:2023:6115 (Verloskundige Praktijk Vivre tegen gedaagde) Kort geding. Verloskundige Praktijk Vivre (hierna: Vivre) drijft sinds 2004 een praktijk voor verloskundige zorg en echoscopie in de gemeenten Valkenswaard en Waalre met als handelsnaam Vivre. Ook gedaagde drijft een verloskundigepraktijk. In de KvK staat deze onderneming ingeschreven met als handelsname 'Vivé Vrouw en Verloskunde' en 'Vivé Pretecho'. Voor haar website gebruikt zij de domeinnaam www.viveverloskunde.nl. In 2023 heeft gedaagde een praktijk in Valkenswaard overgenomen. Vivre vordert samengevat staking van het gebruik van de handelsnaam Vivé, alsmede staking van het gebruik van de domeinnamen en e-mailadressen. Hieraan ten grondslag legt Vivre dat de diensten die beide bedrijven aanbieden identiek zijn, en deze beide worden geboden in hetzelfde verzorgingsgebied als waar Vivre opereert. Dit leidt volgens Vivre tot verwarring onder het publiek. 

IEF 21873

Uitspraak ingezonden door Jesper Vrielink, NautaDutilh.

1019h toegepast in executiegeschil n.a.v. Duits octrooivonnis

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 jan 2024, IEF 21873; C/02/416220 (B. tegen Arctos), https://ie-forum.nl/artikelen/1019h-toegepast-in-executiegeschil-n-a-v-duits-octrooivonnis

Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant 31 januari 2024, IEF 21873; C/02/416220 (B. tegen Arctos) B. en zijn toenmalige onderneming zijn in maart 2018 in een bodemprocedure tegen Arctos in Duitsland veroordeeld wegens octrooi inbreuk. B. is veroordeeld om de proceskosten van Actos te betalen. Dit proceskostenvonnis is vertaald naar het Nederlands en gewaarmerkt als Europese Executoriale Titel (hierna: EET). B. heeft echter niet betaald, waarop er door een deurwaarder uit hoofde van het proceskostenvonnis en de EET beslag werd gelegd op de auto van B. B. is van mening dat het executoriaal beslag moet worden opgeheven danwel dat de executie van het vonnis moet worden geschorst.

IEF 21872

Vorderingen auteursrechtelijke inbreuk op afvalzuiger in hoger beroep alsnog afgewezen

19 dec 2023, IEF 21872; ECLI:NL:GHDHA:2023:2685 (Appellante tegen verweerder c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-auteursrechtelijke-inbreuk-op-afvalzuiger-in-hoger-beroep-alsnog-afgewezen

Hof Den Haag 19 december 2023, IEF ECLI:NL:GHDHA:2023:2685 (Appellante tegen verweerder c.s.) De zaak heeft betrekking op de vormgeving van mobiele industriële afvalzuigers voor de openbare ruimte en grote industriële terreinen. Tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag [zie IEF 20166] is door appellante hoger beroep ingesteld. In dit vonnis werd geoordeeld dat de verkoop van afvalzuiger de ‘Vanguard’ inbreuk maakt op het auteursrecht van verweerder c.s. op de vormgeving van diens afvalzuiger de ‘Glutton’.

IEF 21871

Ongefundeerde berichten op social media over NextportChina

Rechtbank Rotterdam 24 aug 2023, IEF 21871; ECLI:NL:RBROT:2023:7605 (NextportChina tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/ongefundeerde-berichten-op-social-media-over-nextportchina

Rb. Rotterdam 24 augustus 2023, IEF 21871, IT 4465; ECLI:NL:RBROT:2023:7605 (NextportChina tegen gedaagde) NextportChina is een onderneming die zich richt op het bijstaan van bedrijven die zich richten op de Chinese (online) markt. Zij maakt hiervoor gebruik van de inzet van Chinese werknemers die tijdelijk in Nederland werken, waaronder gedaagde. Nadat het dienstverband van gedaagde niet werd verlengd, plaatste gedaagde berichten op het social media kanaal WeChat over NextportChina. Hij laat zich negatief uit over de manier waarop het bedrijf met haar werknemers omgaat en maakt ook opmerkingen over de seksuele intimiderende uitspraken en acties van de Nederlandse baas. NextportChina vordert in deze zaak om gedaagde te veroordelen alle berichten van WeChat en andere social media over NexportChina te verwijderen.