IEF 21681
26 september 2023
Uitspraak

Vorderingen van Clone Music afgewezen

 
IEF 21683
26 september 2023
Uitspraak

Duidelijke grenzen opgelegd aan Hammy Media en Stichting Offlimits

 
IEF 21680
25 september 2023
Uitspraak

Oppositie tegen Sales Kaizen registratie slaagt

 
IEF 21662

Uitnodiging bezoek AIPPI Young Members aan ASML

Beste Young Members,
Op vrijdag 27 oktober 2023 vanaf 14:30 uur zijn de Young Members uitgenodigd om langs te komen bij ASML op het hoofdkantoor in Veldhoven. Dit bezoek biedt een uniek kijkje in de keuken van een van ’s lands meest toonaangevende bedrijven en natuurlijk de gelegenheid om (Brabants) gezellig bij te kletsen met andere Young Members.

IEF 21664

Bevestiging prejudiciële vragen HvJEU Classic Coach Company

Hoge Raad 8 sep 2023, IEF 21664; https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2023:1161 (Classic Coach Company), https://ie-forum.nl/artikelen/bevestiging-prejudiciele-vragen-hvjeu-classic-coach-company

HR 8 september 2023, IEF 21663; ECLI:NL:HR:2023:1161 (eiseres tegen Classic Coach Company) De Hoge Raad bevestigt de antwoorden op de prejudiciële vragen aan het HvJ EU en veroordeelt eiseres in de voorgestelde kostenverdeling door Classic Coach Company (zie IEF 20773). Het Hof van Justitie heeft legt uit dat op grond van art. 6 lid 2 Merkenrichtlijn kan worden uitgelegd dat een derde, de houder van een jonger merk, een 'ouder recht' kan hebben, wanneer de oudere merkhouder hem niet kan verbieden om gebruik te maken van dit merk. Dit is het geval indien de jongere merkhouder volgens de wetgeving in de betrokken lidstaat een erkend nog ouder recht heeft op het als merk ingeschreven teken. Wegens het falen van de klachten van het principale beroep, wordt het incidentele beroep verworpen.

IEF 21663

Medex Trade maakt merkinbreuk

Rechtbank Amsterdam 5 sep 2023, IEF 21663; ECLI:NL:RBAMS:2023:5630 (Medex BV tegen Medex Trade), https://ie-forum.nl/artikelen/medex-trade-maakt-merkinbreuk

Rechtbank Amsterdam 5 september 2023, IEF 21663; ECLI:NL:RBAMS:2023:5630 (Medex tegen Medex Trade). In dit geschil brengt de Sloveense cosmeticafabrikant Medex Trade onder het teken ‘MEDEX’ producten op de markt in de Benelux. De rechtmatigheid hiervan wordt betwist door de Nederlandse merkhouder van het woordmerk MEDEX. Hiertoe stelt zij dat zij beschikt over de oudste rechten in de Benelux met betrekking tot cosmetische producten. Partijen hebben in het verleden onderhandeld over een co-existentieovereenkomst, maar hebben hier geen overeenstemming over bereikt. Merkhouder eist in kort geding staking van het gebruik van het teken wegens verwarringsgevaar.

IEF 21661

Invitation: Brinkhof AI Symposium & Internet Thesis Award Ceremony

On Wednesday 11 October, the annual Internet Thesis Award Ceremony will take place at Brinkhof's offices in Amsterdam. In addition to the finalists' thesis presentations, this year's event will include a dedicated symposium on (generative) artificial intelligence—a subject of growing importance in the legal sphere (think, for example, of the upcoming AI Act). During the symposium, a keynote speaker and panelists will express their views on this topic from different areas of expertise.

IEF 21658

Authenticiteitsplaatje bewijst juist authenticiteit

Rechtbank Gelderland 30 aug 2023, IEF 21658; ECLI:NL:RBGEL:2023:4884 (Maryam Ibrahim Cargo Transport/Big machinery B.v.), https://ie-forum.nl/artikelen/authenticiteitsplaatje-bewijst-juist-authenticiteit

Rechtbank Gelderland 30 augustus 2023. IEF 21658; ECLI:NL:RBGEL:2023:4884 (Maryam Ibrahim Cargo Transport/Big Machinery) In deze zaak oordeelt de rechtbank Gelderland over de bewijsopdracht aan Maryam Ibrahim Cargo Transport By Light Trucks (hierna: Light Trucks), waarin haar is opgedragen te bewijzen dat de kraan van het merk 'Tanado' die zij van Big Machinery heeft gekocht een namaakproduct is. Big Machinery stelt dat de ingebrachte producties waarmee Light Trucks wil bewijzen dat er sprake is van een namaakproduct van een andere kraan zijn dan zij aan Light Trucks heeft verkocht. 

IEF 21656

Rechter geeft aan dat overeengekomen honorarium billijk genoeg is

Rechtbank Gelderland 30 aug 2023, IEF 21656; ECLI:NL:RGBEL:2023:4916 (Eiser/Stichting Pieterpad), https://ie-forum.nl/artikelen/rechter-geeft-aan-dat-overeengekomen-honorarium-billijk-genoeg-is

Rechtbank Gelderland 20 augustus 2023, IEF 21656; ECLI:NL:RBGEL:2023:4916 (Eiser/Stichting Pieterpad) Eiser is freelance schrijver en fotograaf. Met een compagnon heeft hij de gedaagde Stichting Pieterpad (hierna: de Stichting) opgericht, die zich inzet voor het behoud van een wandelroute. Daarbij wordt een gids geschreven, waarvoor eiser een honorarium ontvangt uit hoofde van zijn fotografische en redactionele werkzaamheden. Na uit het bestuur van de Stichting te zijn getreden raken eiser en de Stichting in onenigheid over het voortzetten van de samenwerking ten aanzien van de tiende druk van de gids. De Stichting geeft aan dat zij genoodzaakt zal zijn om een andere auteur te zoeken en het werk van eiser daarbij te vernietigen. Partijen gaan akkoord over een lager honorarium, waarbij eiser aangeeft dit slechts te doen om vernietiging van zijn werk te voorkomen. In onderhavig geschil vordert eiser nu een billijke royaltyvergoeding voor zijn geleverde foto’s en een verbod op publicatie van zijn geschreven teksten en foto’s.

IEF 21655

Merch Factory c.s. wordt gehouden om inbreuk te staken

Hof Arnhem-Leeuwarden 5 sep 2023, IEF 21655; ECLI:NL:GHARL:2023:7442 (Merch Factory c.s./Autohopper Nederland), https://ie-forum.nl/artikelen/merch-factory-c-s-wordt-gehouden-om-inbreuk-te-staken

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 september 2023, IEF 21655; ECLI:NL:GHARL:2023:7442 (Merch Factory c.s./Autohopper Nederland) In dit kort geding oordeelt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over de vraag of er schending is van een geheimhoudingsverklaring en inbreuk op de auteursrechten. Autohopper Nederland (hierna: Autohopper) is een onderneming die vervoermiddelen verhuurt. Daarbij maakt zij gebruik van een franchiseformule. Zij verwijt Merch Factory c.s - een concern dat zowel kleding als busverhuur exploiteert -. dat zij een brochure met daarin een rekenmodel over de franchiseformule van Autohopper nagenoeg één-op-één heeft overgenomen, na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring. Merch Factory c.s. heeft franchisenemers van Autohopper benaderd met de vraag of zij zich bij de franchiseformule van Merch Factory willen aansluiten. Autohopper vordert in eerste aanleg staking van de inbreuken op haar auteursrechten en de ondertekende geheimhoudingsverklaring. De voorzieningenrechter geeft Autohopper het gelijk. Merch Factory c.s. gaat in beroep.

IEF 21654

Advies inzake de Verordening Mediavrijheid

20 juli 2023 is een advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken aan de Commissie cultuur en onderwijs gezonden, inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Europese Raad tot vaststelling tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor mediadiensten op de interne markt. Dit voorstel wordt aangeduid als de verordening mediavrijheid en is ontstaan uit een wens om de toenemende druk die door zowel de overheid als machtige bedrijven op journalisten wordt uitgeoefend. Aangezien de mediamarkt steeds meer een grensoverschrijdenden karakter krijgt, vindt de Europese Unie het raadzaam om hier een gemeenschappelijk kader voor op te stellen. Met dit kader wordt beoogd een veilige en eerlijke omgeving voor de activiteiten van de media te waarborgen.

IEF 21653

Conferentie IViR 'Rethinking Media Law and Policy for Europe' op vrijdag 6 oktober

On 6 October 2023 IViR will organize the conference “Rethinking Media Law and Policy for Europe” at the West-Indisch Huis in Amsterdam.

The media landscape has undergone significant structural transformations in the past decades, raising complex challenges for media law and policy. The dominant role of digital platforms in the communications ecosystem has had a disruptive impact on the sustainability of news media as well as on the quality and accuracy of information products. In increasingly politicised media environments, journalists and other media actors face sustained political pressure, attacks and distrust. The evolution of generative AI systems poses new challenges and may change the development and remuneration of news and media productions profoundly.

Against this background, the conference offers a unique opportunity to explore the outcomes of an international study project developing new directions in news and media law and discuss these new avenues from a practical and policy-oriented perspective.

In sessions that leave ample room for discussion, the conference will address:

Session 1: Constitutional and Institutional Changes and Challenges

Session 2: Public Interest, Quality, Pluralism – Regulatory Questions

Session 3: Financial Sustainability and Press Publishers’ Right

Session 4: Technology Impact – Platforms and AI

The afternoon programme is offered in cooperation with the Dutch copyright association (Vereniging voor Auteursrecht). You can find the full programme here.
The conference is free to attend, but registration is compulsory.
Please visit https://www.ivir.nl/conference-rethinking-media-law-and-policy-for-europe/ to register for the conference.

For VvA members who wish to obtain PO points, the usual sign in and sign out rules apply. Please indicate upon registration whether you are VvA member.

Date: 6 October 2023
Time: 8.30-18.00
Place: West-Indisch Huis, Herenmarkt 99, 1013 EC Amsterdam
See also the flyer.

IEF 21652

Publicatie in Quote niet onrechtmatig

Hof Amsterdam 18 jul 2023, IEF 21652; ECLI:NL:GHAMS:2023:1727 (Hearst Magazines Netherlands/Geïntimeerde), https://ie-forum.nl/artikelen/publicatie-in-quote-niet-onrechtmatig

Gerechtshof Amsterdam 18 juli 2023, IEF 21652; ECLI:NL:GHAMS:2023:1727 (Hearst Magazine/Geïntimeerde) Het gerechtshof Amsterdam buigt zich in deze zaak over het beroep van Hearst Magazines Netherlands B.V. (hierna: Hearst), exploitant van het blad ‘Quote’, tegen de uitspraak van de rechter in eerste aanleg. Geïntimeerde is een zakenman, over wie een artikel in de Quote is verschenen. In dit artikel worden zorgen uitgesproken over de cryptovaluta die geïntimeerde heeft uitgegeven, gebaseerd op interviews met geïntimeerde. In eerste aanleg vorderde geïntimeerde staking en rectificatie van de gestelde inbreuk op de goede naam van geïntimeerde, omdat deze in een kwaad daglicht wordt gezet. In hoger beroep vordert Hearst afwijzing van deze vorderingen.