IEF 22102
20 juni 2024
Artikel

IE Zomerforum. Deepfakes. De voorbereiding (deel 3)

 
IEF 22100
19 juni 2024
Uitspraak

Conclusie A-G: Copaco

 
IEF 22099
18 juni 2024
Artikel

IE Zomerforum. Deepfakes. De voorbereiding (deel 2)

 
IEF 22081

Consultatie over de bescherming en handhaving van intellectuele eigendomsrechten in derde landen

DG Trade lanceert een gerichte raadpleging om informatie te verzamelen over de staat van de bescherming en handhaving van intellectuele eigendomsrechten in derde landen. Het hoofddoel van deze raadpleging is om derde landen te identificeren waarin de staat van bescherming en handhaving van intellectuele eigendomsrechten aanleiding geeft tot de grootste bezorgdheid, en om de lijst van zogenaamde "prioriteitslanden" bij te werken. De gerichte raadpleging zal een van de instrumenten zijn die worden gebruikt om de systemen voor intellectuele eigendomsrechten in derde landen te verbeteren. Het zal de Europese Commissie helpen haar inspanningen en middelen te richten op de prioriteitslanden en op specifieke zorggebieden, met als doel de bescherming en handhaving van intellectuele eigendomsrechten wereldwijd te verbeteren. De resultaten van deze raadpleging zullen rechtenhouders ook in staat stellen zich bewust te worden van mogelijke risico's voor hun intellectuele eigendom wanneer zij zakelijke activiteiten ondernemen in de prioriteitslanden, zodat zij hun bedrijfsstrategieën en operaties kunnen ontwerpen om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen. De raadpleging is geopend tot 6 september 2024 en u wordt uitgenodigd om bijdragen te sturen via onderstaande link.

IEF 22063

Laatste plekken: Nederlands Octrooi Congres - 11 juni 2024

Er zijn nog slechts enkele plekken beschikbaar voor het jaarlijkse Nederlands Octrooicongres op dinsdag 11 juni 2024. In samenwerking met prof. mr. Peter Blok (UPC, CIER, Hof Den Haag) en mr. drs. Gertjan Kuipers (Hogan Lovells) hebben we weer een mooi programma samengesteld waarin alle recente Europese ontwikkelingen worden behandeld. Heeft u zich al ingeschreven?

Datum: dinsdag 11 juni 2024
Tijd: 09.30 - 17.00 uur, aansluitend borrel
Accreditatie: 6 opleidingspunten
Locatie: hotel Jakarta

Lees verder om het voorlopige programma te bekijken.

IEF 22080

Uitspraak ingezonden door Luuk Jonker en Daan Breuking, Holla legal & tax.

Enexis wint oppositieprocedure tegen Enixi

EUIPO - OHIM 13 mei 2024, IEF 22080; B 3 194 690 (Enexis tegen Enixi), https://ie-forum.nl/artikelen/enexis-wint-oppositieprocedure-tegen-enixi

EUIPO 13 mei 2024, IEF 22080; B 3 194 690 (Enexis tegen Enixi). Op 25 april 2023 heeft Enexis oppositie ingediend tegen alle goederen en diensten van de aanvraag voor een handelsmerk van de Europese Unie van Enixi. Zij beroept zich op artikel 8, lid 1 sub b en lid 5 Uniemerkenverordening. De Oppositieafdeling van het EUIPO buigt zich over deze kwestie. De goederen en diensten zijn in verschillende mate identiek of vergelijkbaar, en de mate van aandacht van het publiek varieert van gemiddeld tot hoog. Het eerdere merk heeft een normale mate van onderscheidend vermogen. De merken zijn visueel en auditief gemiddeld vergelijkbaar. Hoewel de merken conceptueel verschillend zijn, heeft dit een beperkte impact op de vergelijking.

IEF 22079

Hof vernietigt gedeeltelijk vonnis in zaak over aansprakelijkheid bestuurder Fresh FM/SCOEZH

Gerechtshoven 14 mei 2024, IEF 22079; C/13/63 7492 / HA ZA 17-1098 (Wedel c.s. tegen Buma c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/hof-vernietigt-gedeeltelijk-vonnis-in-zaak-over-aansprakelijkheid-bestuurder-fresh-fm-scoezh

Hof Amsterdam 14 mei, IEF 22079; C/13/63 7492 / HA ZA 17-1098 (Wedel c.s. tegen Buma c.s). Deze zaak bij het hof draait om de vraag of de bestuurder van Fresh FM / SCOEZH persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die Buma c.s. heeft geleden door zijn handelingen als (indirect) bestuurder van de Stichting Commerciële Omroep Exploitatie ZH (SCOEZH). Het gaat om het openbaarmaken van Buma-repetoire. De rechtbank heeft eerder geoordeeld dat de bestuurder aansprakelijk was voor de schade [zie IEF 19334], maar dit oordeel is nu door het hof terugverwezen voor nadere beoordeling. Fresh FM c.s. stelt dat het oordeel over de aansprakelijkheid voorbarig was omdat de exacte hoogte van de vorderingen van Buma c.s. op SCOEZH nog niet vaststond. Het hof heeft deze argumenten in overweging genomen en besloten dat verdere vaststelling van de vorderingen noodzakelijk is. Hoewel het hof het inbreukverbod tegen de bestuurder van Fresh FM / SCOEZH bevestigt, acht het hof het noodzakelijk om eerst de exacte hoogte van de vorderingen van Buma c.s. vast te stellen voordat een definitief oordeel over de aansprakelijkheid kan worden gegeven. Dit komt doordat Fresh FM c.s. een aanbod hadden gedaan aan Buma en Sena om 100.000 euro te betalen voor de openstaande vorderingen, wat door Buma c.s. werd geweigerd. De zaak wordt terugverwezen naar de rechtbank voor verdere behandeling.

IEF 22078

Met juwelen versierde vogelkop kan geen 3D-handelsmerk zijn

EUIPO - OHIM 28 mei 2024, IEF 22078; R 173/2024-5 (Kurt Geiger Limited), https://ie-forum.nl/artikelen/met-juwelen-versierde-vogelkop-kan-geen-3d-handelsmerk-zijn

EUIPO 28 mei 2024, IEF 22078; R 173/2024-5 (Kurt Geiger Limited). Op 8 februari 2023 diende Kurt Geiger Limited een aanvraag in voor de registratie van een 3D-handelsmerk nr. 18833400 voor klassen 9 en 14, waaronder downloadbare virtuele producten zoals sieraden en fysieke sieraden. De aanvraag werd afgewezen omdat het merk een combinatie van typische presentatiekenmerken is die consumenten als gebruikelijk voor deze producten beschouwen en omdat de vorm wijkt niet significant af van de gebruikelijke vormen in de handel en is slechts een variant. Kurt Geiger ging in beroep, maar de Kamer van Beroep (BoA) bevestigde de afwijzing. De BoA benadrukte dat de perceptie van het relevante publiek cruciaal is voor het onderscheidend vermogen van 3D-merken. Consumenten zien de vorm van een product meestal niet als een herkomstindicatie, tenzij deze significant afwijkt van de norm. De sieradenmarkt bevat vele ontwerpen, inclusief dierlijke afbeeldingen, en een adelaarskop met juwelen wordt als een esthetische variatie gezien, niet als een specifiek herkomstkenmerk. De BoA onderstreepte het belang van inherent onderscheidend vermogen voor 3D-merken. Creatief design moet voldoen aan wettelijke criteria om merkbescherming te verkrijgen, wat in de juwelensector uitdagend kan zijn. Het is niet mogelijk het 3D-merkenregime te omzeilen door een beeldmerk aan te vragen zonder onderscheidende grafische, woord- en/of kleurcomponenten. Het verkrijgen van merkregistratie op basis van secundaire betekenis is moeilijk te bewijzen. 

IEF 22077

Terug van Weggeweest: Het IE Zomerforum met als thema Deepfakes

Na een korte pauze maakt het IE Zomerforum dit jaar zijn comeback met een actueel en prikkelend thema: deepfakes. Op donderdag 27 juni 2024 verzamelen toonaangevende IE-juristen zich op de rooftop van Spaces Vijzelstraat in Amsterdam voor een diepgaand debat over de juridische implicaties van deze technologie. Onder de deskundige leiding van Dirk Visser zullen experts uit verschillende hoeken van het IE-recht hun inzichten delen en discussiëren over dit complexe onderwerp. Zo zullen onder andere Arnout Groen (AC&R), Bindu de Knock (CrossLink Legal), Luna Schumacher (Pictoright), Jet Hootsmans (Kunstenbond) en Elles Masselink (Henneman Agency) hun bijdrage leveren aan de disucssie over dit spraakmakende onderwerp. 

IEF 22075

Vordering tot inzage in nog te publiceren boek wordt toegewezen

Rechtbanken 21 mei 2024, IEF 22075; ECLI:NL:RBGEL:2024:3102 (Eiser tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-inzage-in-nog-te-publiceren-boek-wordt-toegewezen

Rb. Gelderland 21 mei 2024, IEF 220275, IT 4561; ECLI:NL:RBGEL:2024:3102 (Eiser tegen gedaagde). [Eiser] en [gedaagde] hebben samen een dochter en hebben een ouderschapsplan opgesteld. [Gedaagde] heeft een boek geschreven geïnspireerd op haar leven met een personage gebaseerd op [eiser] en is van plan dit binnenkort te publiceren. [Eiser] heeft meerdere malen via een tussenpersoon en later via een advocaat verzocht om inzage in het manuscript om bezwaren te kunnen maken, maar [gedaagde] heeft dit geweigerd. [Gedaagde] heeft op sociale media aangekondigd dat ze een boek schrijft dat op haar leven is gebaseerd. [Eiser] vordert bij dit kort geding [gedaagde] te bevelen een exemplaar ter inzage te verstrekken. [Eiser] wil vooraf inzage in het boek van [gedaagde] om mogelijke onrechtmatigheden te controleren, wat een beperking van [gedaagde]'s vrijheid van meningsuiting inhoudt. Deze inzageverplichting kan alleen worden opgelegd in zeer uitzonderlijke omstandigheden waar publicatie onherstelbare schade zou veroorzaken. Hoewel het boek nog niet is gepubliceerd, heeft [eiser] voldoende aanwijzingen dat het mogelijk schadelijk kan zijn, dus de vordering tot inzage wordt toegewezen, waarbij [gedaagde] het boek twee weken voor publicatie aan [eiser] moet voorleggen. Het verzoek om een verbod op publicatie zonder [eiser]'s schriftelijke toestemming wordt afgewezen omdat de precieze inhoud van het boek nog niet bekend is en het niet aan [eiser] is om dit te beoordelen. De vordering om het boek te verbieden voordat het is gepubliceerd wordt ook afgewezen. De proceskosten worden tussen de partijen gecompenseerd, gezien hun eerdere affectieve relatie.

IEF 22076

Vacature Simmons & Simmons: Advocaat-stagiaire IP / Life Sciences

Een open, energieke sfeer en een persoonlijke benadering, bij Simmons & Simmons op de Zuidas doen we het graag nét even anders. Ja, we maken deel uit van een internationaal netwerk met kantoren in ruim 20 landen, maar we zijn in ons doen en laten vooral typisch Nederlands: nuchter en ondernemend, betrokken en innovatief. Met 70 advocaten, (kandidaat-)notarissen, fiscalisten en octrooigemachtigden en 40 business professionals werken we in vier praktijkgroepen succesvol samen voor cliënten in uiteenlopende sectoren. Dat succes bouwen we graag uit met talent, dat onze gedrevenheid en liefde voor het vak deelt. Ben jij dat talent en wil jij je loopbaan verder vormgeven? Dan krijg je bij ons ruim baan.

De praktijkgroep Intellectual Property (IP) is één van de meest gerenommeerde praktijken in Nederland. De belangrijkste pijler van de IP praktijk van Simmons & Simmons is het octrooirecht. Naast een omvangrijke octrooiprocespraktijk beschikken we over een snelgroeiende, voornamelijk internationaal georiënteerde octrooigemachtigdenpraktijk.

IEF 22074

Nederlands Octrooicongres op dinsdag 11 juni 2024

Op dinsdag 11 juni 2024 vindt het Nederlands Octrooicongres van deLex plaats. In samenwerking met prof. mr. Peter Blok (UPC, CIER, Hof Den Haag) en mr. drs. Gertjan Kuipers (Hogan Lovells) hebben we weer een mooi programma samengesteld. Lees verder om het programma te bekijken.

IEF 22073

Oefenboekjes maken inbreuk op IE-rechten van CITO

Gerechtshoven 21 mei 2024, IEF 22073; ECLI:NL:GHARL:2024:3465 (Cito tegen Smartie c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/oefenboekjes-maken-inbreuk-op-ie-rechten-van-cito

Hof Arnhem-Leeuwarden 21 mei 2024, IEF 22073; ECLI:NL:GHARL:2024:3465 (Cito tegen Smartie c.s.). Cito heeft ontdekt dat boekjes onder de naam CitoMateriaal werden verkocht met oefenopgaven bedoeld voor de voorbereiding op Cito-toetsen. Volgens Cito schenden Smartie c.s. daarmee haar merkrechten, handelsnaamrecht en auteursrechten, of handelen ze anderszins onrechtmatig jegens haar. Cito heeft daarom Smartie c.s. in een kort geding gedagvaard om deze schendingen te laten stoppen en heeft daarbij aanvullende eisen gesteld. De voorzieningenrechter heeft de eisen van Cito tegen Smartie grotendeels toegewezen voor wat betreft de merkinbreuk en handelsnaaminbreuk, maar afgewezen voor het auteursrecht (zie uitspraak). De eisen tegen de andere gedaagden zijn door de voorzieningenrechter afgewezen. Cito's hoger beroep beoogt dat de afgewezen eisen voor het auteursrecht en tegen de andere gedaagden alsnog worden toegewezen. Smartie c.s. streeft er in hoger beroep naar dat de toegewezen eisen tegen Smartie alsnog worden afgewezen.